IT-service utför underhållsarbete i IT infrastrukturen varje fredag mellan 17.00 och 18.00 och den tredje söndagen varje månad mellan 08.00 och 17.00.

Detta innebär att störningar kan förekomma och att program/filer i vårt nätverk kan vara otillgängliga vid denna tidpunkt.

2022:

23/1*, 20/2, 13/3**, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7

* januari flyttas till fjärde söndagen
** mars flyttas till andra söndagen

Kalenderbild med servicesöndagar

 

2021:

17/1, 21/2, 4/4*, 18/4, 16/5, 20/6, 18/7, 15/8, 19/9, 17/10, 21/11, 19/12

*servicefönstret i mars flyttas till första söndagen i april