Jönköping University Dental School

Jönköping University vill, i samverkan med Region Jönköpings län, starta en helt ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept.

Varför behövs en ny tandläkarutbildning?

  • Det råder en stor brist på tandläkare i Sverige utanför de tre storstäderna.
  • Pensionsavgångar skapar stora kompetensluckor.
  • Det finns ett ökande behov hos en åldrande befolkning, fler behåller sina egna tänder.
  • Krav och förväntningar - Invånare och medarbetare har ökade krav på kvalitet och moderna digitala arbetssätt.

Starten av en tandläkarutbildning i Jönköping syftar till att möta det behov som finns nu och i framtiden för en jämlik tandvård i hela Sverige.

Det unika med just det här utbildningskonceptet är det digitala arbetssättet. Med digital teknik överförs patientens tänder virtuellt till en simulator där studenten kan öva. Därefter tränar studenten på en 3D-printad plasttand innan hen börjar att behandla patienten.

Alla moment under behandlingen registreras vilket möjliggör att detaljer om patientens välmående och studentens arbetssätt lyfts fram. Detta ökar effektiviteten i utbildningen och möjliggör för studenterna att öva upp sina färdigheter innan de börjar att behandla patienter.

Foto: Simodont

Se hur det digitala arbetssättet kan praktiseras

Omfattande klinisk praktik

Utbildningen beräknas omfatta 40 platser per år och kommer att erbjuda hög andel klinisk träning, ca 150 dagar, vid geografiskt spridda Folktandvårdskliniker från norr till söder i landet. Detta möjliggör för klinikerna att redan under utbildningen knyta starka band med studenter.

Vårt upplägg av utbildningen gör att de studenter som kommer att bedriva sin utbildning vid Hälsohögskolan, får en nationell spridning. Det finns en förhoppning om att öka antalet tandläkare som stannar i glesbygden genom vår unika modell för verksamhetsförlagd utbildning.

Inspiration från ledande tandläkarutbildningar

Samarbete och kunskapsinhämtning sker tillsammans med flera Universitet runt om i världen. Columbia University College of Dental medicine i New York och Academish Centrum Tandheelkunde i Amsterdam är framstående på den digitala tekniken och Universitet i Tromsö har en omfattande klinisk praktik. 

Utbildningscentrum för tandvård

En helt ny flygel byggs i anslutning till Hälsohögskolan. Där inryms tandvårdsutbildningar för tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Hälsans folktandvård liksom Odontologiska Institutionen Rosenlund flyttar in och det byggs en mottagning för all Jönköpings akuttandvård. Det skapas ett utbildningscentrum för tandvård med lokaler för samarbete med näringslivet. Här inryms laboratorier för forskning och utbildning.

Och nu då?

Samarbetsavtal upprättas med regioner som upprättar universitetstandvårdskliniker. Jönköping University skickar in ansökan till regeringen i mars 2020.

Film från informationsmöte 27 maj 2019 

Sidan uppdaterad 2020-01-10

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information