Produkt- och produktionsutveckling

Forskningen inom Produkt- och produktionsutveckling (PPU) avser metodik och teknik för utveckling och tillverkning av industriprodukter.

Forskningen innefattar såväl syntes- som analymetoder för att utveckla, implementera och förbättra produkter och produktionssystem.

Grupper


Alla träffar från DiVA (354)