Vi vill gärna samarbeta med dig som alumn. Det kan bland annat handla om praktik, projekt eller examensarbeten. Hör av dig till alumnansvarig, någon av våra programansvariga eller Enheten för samverkan.

Alumnansvarig

Har du allmänna frågor om alumnverksamheten eller nätverket, hör av dig till Ann-Sofie Lekenstam, alumnansvarig HLK.

Programansvariga

Har du specifika frågor om t. ex. VFU-placeringar, examensarbeten och gästföreläsningar, kontakta utbildningsledare/programansvarig:

Grundutbildning:

Hannes Ewehag: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Annika Almqvist: Förskollärarprogrammet

Pernilla Mårtensson: Grundlärarprogrammen

Weronica Ader: Ämneslärarprogrammen

Ann-Sofie Lekenstam: Globala studier

Ingela Bergmo Prvulovic: Human Resources (tidigare Personalprogrammet)

Master:

Qi Meng: Interventions in Childhood

Paola Sartoretto: Sustainable Communication

Maria Bäcke: Learning, Digitalization, and Sustainability

Ann-Sofie Lekenstam: Sustainable Societies and Social Change


Enheten för samverkan

Har du andra idéer om hur vi kan samverka och vill diskutera olika möjligheter, kontakta Enheten för Samverkan.

Annonsera till studenter

Har du ett jobb, projekt, examensarbete eller praktikplats som är intressant för våra studenter? Använd gärna vår jobbportal Job Teaser.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.