SPARK-konferensen 2024.

Save the date - SPARK-konferensen 2024 hålls den 18 april.

Välkommen till den årliga SPARK-konferensen den 18 april 2024! I år kommer vi vara på Tekniska Högskolan (JTH) och fokusera på temat ”Tillsammans mot Industri 5.0 – resultat från forskning i samverkan”.

Under en heldag får ni del av goda exempel på hur forskningen i våra tre styrkeområden stärker svensk industri och dess transformation mot Industri 5.0. Med hjälp av nya material och tillverkningsprocesser, integrerad produktframtagning och tillförlitlig AI och till stöd för hållbar och resilient industri med människan i centrum blir detta möjligt.

Under dagen kommer ni få träffa forskare och företagsrepresentanter som berättar om sina erfarenheter och hur forskningen inom SPARK kan göra nytta på riktigt.

SPARK-konferensen äger rum på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) och dagen avslutas sedan med AfterSPARK för den som önskar.

Vi ser fram emot en spännande och lärorik dag, så se till att boka in SPARK-konferensen den 18 april kl. 08.30–16.30!

Längre ner finner ni ett detaljerat program för dagen och möjligheten att anmäla sig till SPARK-konferensen 2024.

Observera att konferensen är på svenska.

 

SPARK drivs av Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och är en forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktrealisering. SPARK ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Registreringen öppnar och besökare hälsas varmt välkomna till Tekniska Högskolan i Jönköping.

 

Vår moderator Johan Wangström leder samtidigt en livesändning på LinkedIn.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, entrén.

Inledning av moderator Johan Wangström tillsammans med forskningschef Kerstin Johansen.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultsaulan (entréplan)

 

Kerstin Johansen

Johan Wangström

Vi har en spännande industriell talare på gång som kommer kicka igång dagen ordentligt! Mer information kommer inom kort.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultsaulan (entréplan)

Fika serveras och alla besökare får möjlighet att mingla och titta på projektutställningen.

 

Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet (entréplan)

Denna timme leds av in:sures styrkeområdesledare och professor Kristina Säfsten tillsammans med professor Fredrik Elgh, universitetslektor Milad Ashour Pour samt representanter från våra strategiska partners.

 

1. Integrerade produkt- och produktionsplattformar – människa, metod och teknik i samverkan

Resultat från forskningsprojektet IDEAL visar genom industrinära exempel att såväl människa som metod och teknik behövs för framgångsrik integration mellan produkt- och produktionsutveckling.

 

2. Rollen av flexibel automatisering och artificiell intelligens (AI) inom tillverkning

Aktuella trender och utmaningar relaterade till automatisering och mänsklig-robot samarbete inom tillverkning.

 

Kristina Säfsten

Fredrik Elgh

Milad Ashour Pour

SuMMaC:s styrkeområdesledare tillika professor Ehsan Ghassemali leder oss genom denna timme tillsammans med professor Attila Dioszegi.

 

1. Hur hållbara material och tillverkning bidrar till övergången mot industri 5.0

Hållbara material och tillverkning utgör kärnan i den industriella utvecklingen mot den framväxande industrin 5.0. Under SuMMaC-samtalet kommer du få höra om hur våra pågående flaggskeppsprojekt* och livslånga lärande-aktiviteter* är kopplade till övergången mot industri 5.0. Vi kommer också att ge en framåtblick på våra kommande och framtida utvecklingsaktiviteter inom SuMMaC.

 

* till exempel IFT: Jönköping med fokus på gjutjärnskomponenter.

* ett exempel är CIRCUMET med fokus på kompetensförsörjning inom cirkulär tillverkning av metallkomponenter.

 

Ehsan Ghassemali

Attila Dioszegi

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, den gemensamma ytan utanför Fagerhultsaulan (entréplan)

Under en timme kommer våra forskare berätta om två viktiga och kompletterande forskningsområden inom AI på JTH. HCIAI:s styrkeområdesledare och professor Ulf Johansson leder samtalet samman med docent Annika Engström.

 

1. Förändringskompetens och lärandekultur - nyckeln till AI Transformation

Artificiell intelligens utmanar organisationers sätt att leda och organisera arbetet, vilket ställer höga krav på förmågan att lära nytt. I takt med den snabba och omvälvande tekniska utvecklingen ökar också intresset för människans roll och möjlighet att påverka samt att orientera sig i en ny verklighet.

 

2. Osäkerhetsuppskattning - betydligt sexigare än det låter

När datadriven AI används för beslutsfattande eller som beslutsstöd, hanteras och kommuniceras osäkerhet och risk av algoritmerna. Förvånande nog är det en mycket svår uppgift även för modern maskininlärning, vilket i värsta fall kan leda till rent vilseledande information. Lyckligtvis finns det en lösning på problemet: conformal prediction, en familj av tekniker i gränslandet mellan vetenskap och magi. Här presenteras grunderna samt Jönköping AI Labs (JAIL) roll i utvecklingen.

 

Ulf Johansson

Annika Engström

Dagens andra gäst, Cecilia Warrol, ger oss en utblick över produktutveckling och produktion med ett internationellt perspektiv. Hur kan innovativa Sverige spela en nyckelroll?

 

Presentatör: Cecilia Warrol, MSc., MBA.

Specialist inom industriell forskning och innovation och programchef för Produktion2030.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultsaulan (entréplan)

 

Cecilia Warrol

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, utanför Fagerhultsaulan (entréplan)

Vinnare av SPARK Award 2024 presenteras.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultsaulan (entréplan)

 

När konferensen slutar tar en enkel after work vid för samtliga konferensdeltagare.

 

Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet (entréplan)