student

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation

Här kan du ladda ner blanketter för ansökan om studieuppehåll, byte av inriktning, tillgodoräknande m.m.

Programspecifika blanketter

Lärarprogrammen

Medie- och kommunkationsvetenskapliga programmet