student
Sidan uppdaterad 2013-06-17

Internationella Handelshögskolan

Här nedan redovisar vi tentamenstillfällen för kurser som inte längre kommer att ges vid JIBS.

Sista kurstillfälle

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

Slutvecka

fsjfjreiajgaie

oghogf

fbod

vdkjgknBusiness Administration

fgjdögföjdag

Sista kurstillfälle

Kurskod

Benämning

Terminfsjfjreiajgaie

oghogf

fbod

vdkjgkn