student

Terminstider JTH

Terminstider JTH

Läsårstider 2019/2020

Höstterminen 2019 (2019-08-19 – 2020-01-12)

Omtentamensperiod (per 1-4) 190810-190818 v.33

Introduktionsvecka 190819-190825 v.34

Läsperiod 1 190826-191011 v.35-41
Tentamensperiod 191012-191020 v.42

Läsperiod 2 191021-191206 v.43-49
Tentamensperiod 191209-191217 v.50-51

Omtentamensperiod (per 1+4) 200104-200112 v.2

Vårterminen 2020 (2020-01-13 – 2020-05-31)

Läsperiod 3 200113-200313 v.3-11
Omtentamensperiod (per 2) 200208-200216 v.7
Tentamensperiod 200314-200322 v.12

Läsperiod 4 200323-200520 v.13-21
Tentamensperiod 200523-200531 v.22

Avslutning 200529

Omtentamensperiod (per 3) 200601-200607 v.23


Läsårstider 2020/2021

Höstterminen 2020 (2020-08-17 – 2021-01-17)

Omtentamensperiod (per 1-4) 200808-200816 v.33

Introduktionsvecka 200817-200823 v.34

Läsperiod 1 200824-201009 v.35-41
Tentamensperiod 201010-201018 v.42

Läsperiod 2 201019-201211 v.43-50
Tentamensperiod 201212-201220 v.51

Omtentamensperiod (per 1+4) 210109-210117 v.2

Vårterminen 2021 (2021-01-18 – 2021-06-06)

Läsperiod 3 210118-210319 v.3-11
Omtentamensperiod (per 2) 210213-210221 v.7
Tentamensperiod 210320-210328 v.12

Läsperiod 4 210329-210528 v.13-21
Tentamensperiod 210529-210606 v.22

Avslutning 210604

Omtentamensperiod (per 3) 210607-210613 v.23

Campus