student
Sidan uppdaterad 2014-05-08

Högskolan för lärande och kommunikation

Kursplaner för program eller fristående kurser som startade höstterminen 2010, eller tidigare.

För studenter som blivit antagna senast ht 2010

För studenter som blivit antagna efter ht 2010

Programstudenter som påbörjat studierna efter ht 2010 hittar kursplaner för sitt program under Programöversikter med kursplaner - HLK.

Studenter som läser fristående kurser hittar kursinformation och kursplaner under Kurser.