student

JTHs Utbildningsnivå - Master

JTHs Utbildningsnivå - Master

Utbildningsråd - avancerad nivå

Är ett rådgivande och stödjande organ till utbildningschefen i frågor som berör masterutbildningens övergripande inriktning, utveckling, planering och genomförande.

Patrik Cannmo

Lars Eriksson

Johan Karltun

Vladimir Tarasov

Anders Adlemo

Nils-Eric Andersson

Olof Granath

Nils Johansson

Carina Jonsson

Pierre Lindblom

Annika Moscati

Anna Rosengren

Roland Stolt

Mona Sörman

Elin Chapman