student

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Sista kurstillfälle

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

Slutvecka


HVSA18

Vetenskaplig metodik, statistik

HT18

35 (2018)

42 (2018)


HBMK14

Biomekanik

HT18

43 (2018)

3 (2019)


HOTN11

Ortopedteknik, fortsättningskurs

VT19

4 (2019)

23 (2019)


HOEN15

Ortopedteknik, teori

HT19

43 (2019)

49 (2019)


HOJN15

Ortopedteknik, fördjupning

HT19

35 (2019)

42 (2019)


HOVN11

Ortopedteknik, verksamhetsförlagd utbildning

VT20

4 (2020)

23 (2020)


TKMK14

Materiallära

HT18

43 (2018)

45 (2018)


HDSK13

Sjukdomslära diagnostik och behandling, fortsättningskurs

HT18

4 (2018)

8 (2018)


HKUN16

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik

HT18

9 (2018)

23 (2018)


HKFK12

Klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

HT18

39 (2018)

49 (2018)


HLAA19

Ledarskap och arbetsliv

HT18

35 (2018)

38 (2018)


HNUN16

Nuklearmedicinsk undersökningsmetod

HT18

9 (2018)

12 (2018)Utgående kurser inom

Sjuksköterskeprogrammet (med start VT-18 eller tidigare)

(HSJU)
HLAA19

Ledarskap och arbetsliv

HT18

35 (2018)

38 (2018)


HIOG11

Introduktion till omvårdnad

VT18

4 (2018)

8 (2018)


HANA17

Anatomi och fysiologi

VT18

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HVIA17

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi

VT18

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HGG18
HGIG18

Gerontologi, grundkurs

HT18

35 (2018)

39 (2018)


HPYA18
HPYG16

Psykologi, grundkurs

HT18

35 (2018)

39 (2018


HSDK11

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs

HT18

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HFGK11

Farmakologi, grundkurs

HT18

49 (2018)

Kommer att uppdateras


HAFO10

Vetenskaplig grundkurs

HT18

4 (2019)

13 (2019)


HHOK15
HHLK13

Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv

VT19

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HP1K13
HP1K17

Personcentrerad omvårdnad I

HT19

34 (2019)

Kommer att uppdateras


HP2K13
HP2K17

Personcentrerad omvårdnad II

HT19

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HCNK15
HCNK17

Cardiovascular Nursing from a personcentered perspective

HT19

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HHIB19

Health Care Improvement

HT19

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HFHK18
HFHK15

Nursing Science Focusing on Health and Ill Health in Children

HT19

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


Kommer att uppdateras

Arbetsliv och org

HT19

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HPSK13
HPTN13

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

VT20

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HNHK16

Nursing Science, Global Health

HT19

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HSFK13

Ledarskap i personcentrerad omvårdnad

VT20

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HVFC19

Vetenskaplig metod, forts.

VT20

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HPTN13

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

HT20

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


HOEC10

Omvårdnad examensarbete

HT20

Kommer att uppdateras

Kommer att uppdateras


OBS! - I samband med sista kurstillfälle finns det 3 examinationstillfällen (avslut på kursen, och 2 ytterligare inom ett kalendarår från kurstillfällets början)


OBS! Vid utgående kurser ges 4 examinationstillfällen efter avslutad kurs. Studenten ansvarar för att hålla sig uppdaterad med t.ex. tider för tentamen på Studentwebben/Tentamen och omtentan.