student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Tentamensschema HLK

Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp 15 HP- LIHN17
Digital tentamen i Inspera på Campus 3 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 26 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 44
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LHIN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2004 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1901 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Omtentamen,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LH7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2004 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1904 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 63
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: The exam is held on Campus digitally on stationary computers. Please make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2003 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUSG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2102 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Fredag 29 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 49
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1602 Tentamen)
Fredag 29 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik I för lärare i tidiga skolår 7.5 HP- L1MN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 27
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He303
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2003 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3)
Lördag 30 oktober klockan 10:00 till måndag 1 november 22:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 70
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentan är tillgänglig från 30/10 kl. 10:00 till 1/11 kl. 22:00. Även öppen för tidigare studenter som måste anmäla sig själva för att få skriva. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1901, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Lördag 30 oktober klockan 14:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Omentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11, LFSG17 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för kompletterande pedagogisk utbildning 10.5 HP- LLKK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Lördag 30 oktober klockan 14:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Omtentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för förskollärare (UVK) 10.5 HP- LFVG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Lördag 30 oktober klockan 14:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Omtentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Lördag 30 oktober klockan 14:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Omentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för ämneslärare 10.5 HP- LFÄG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Lördag 30 oktober klockan 14:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Omtentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för grundlärare (UVK) 10.5 HP- LFGG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Lördag 30 oktober klockan 14:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 41
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Omentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Organizing and Leading Change 7.5 HP- LOCK18
Inspera - Digital tentamen på distans 5 HP (1802 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Lördag 30 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Måndag 1 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1801, 1710 Språkfärdighetstest)
Måndag 1 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Måndag 1 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping/Eksjö/Värnamo
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1711, 1802 Skrivuppgift)
Måndag 1 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Internal Marketing and Communication 7.5 HP- LIMK18
Distanstentamen i Inspera 3 HP (1804 Individual Written Exam Internal Marketing & Communication)
Tisdag 2 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta 2/Re-exam 2,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2101 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 1)
Tisdag 2 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen! Digital tentamen i Inspera som skriva på Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1802, 1602, 1702 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-10-24)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2002 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-10-24)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN11
Salstentamen 2.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 november klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-10-26)
Antal anmälda: 33
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1801, 1601, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 november klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-10-26)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Kurs nedlagd, näst sista tillfället att tentera den.
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2004 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Tisdag 9 november klockan 10:00 till torsdag 11 november 22:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-10-30)
Antal anmälda: 72
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentan är tillgänglig från 9/11 kl. 10:00 till 11/11 kl. 22:00. Även öppen för tidigare studenter som måste anmäla sig själva för att få skriva. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE1K19
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 11 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-01)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på stationär dator på Campus/Re-exam on stationary computer on Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1808, 1708 Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 15 november klockan 10:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-05)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: VOC/MCT omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2103 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 2)
Måndag 15 november klockan 10:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: VOC/MCT tentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LHIN10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2022 Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-07)
Antal anmälda: 20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LH7N10
Distanstentamen i Inspera 5 HP (2022 Fördjupningstema: Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Onsdag 17 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-07)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp 15 HP- LIHN17
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-07)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2002 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2)
Onsdag 17 november klockan 10:00 till fredag 19 november 22:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-07)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen är tillgänglig från17/11 kl. 10:00 till 19/11 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2001 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1)
Onsdag 17 november klockan 10:00 till fredag 19 november 22:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-07)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen är tillgänglig från17/11 kl. 10:00 till 19/11 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2003 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3)
Onsdag 17 november klockan 10:00 till fredag 19 november 22:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-07)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen är tillgänglig från17/11 kl. 10:00 till 19/11 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US4G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2110 Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 november klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-08)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam!Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US1G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2110 Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 november klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-08)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2005 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5)
Fredag 19 november klockan 10:00 till måndag 22 november 22:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-09)
Antal anmälda: 70
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentan är tillgänglig från 19/11 kl. 10:00 till 22/11 kl. 22:00. Även öppen för tidigare studenter som måste anmäla sig själva för att få skriva. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNTN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-10)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1701, 1601, 1801 Individuell skriftlig salstentamen)
Lördag 20 november klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-11-10)
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2005 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 november klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2021-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2001 Individuell uppgift)
Fredag 26 november klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2021-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Organizing and Leading Change 7.5 HP- LOCK18
Inspera - Digital tentamen på distans 5 HP (1802 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Lördag 27 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-10-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701, 2101 Skriftlig tentamen)
Lördag 27 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-10-27
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp 15 HP- LIHN17
Digital tentamen i Inspera på Campus 3 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 29 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-10-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 1 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus Eksjö 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 1 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus Värnamo 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 1 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Utlokaliserad tentamen Oskarshamn 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 1 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-01
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 2.5 HP (2006 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 6)
Torsdag 2 december klockan 10:00 till lördag 4 december 22:00
Anmälan öppnar 2021-11-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentan är tillgänglig från 2/12 kl. 10:00 till 4/12 kl. 22:00. Även öppen för tidigare studenter som måste anmäla sig själva för att få skriva. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 2 december klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-11-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 2 december klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-11-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11. LFLG16 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för grundlärare (UVK) 10.5 HP- LFGG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMYG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1902, 1802 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för kompletterande pedagogisk utbildning 10.5 HP- LLKK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för förskollärare (UVK) 10.5 HP- LFVG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1901, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11,LFSG17 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för ämneslärare 10.5 HP- LFÄG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 3 december klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus för LFGG11, LFÄG11, LLKK11, LFVG11 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LVMG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 3 december klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKK11
Salstentamen 5.5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 3 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1901, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 3 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-11-03
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1710, 1801, 1701 Språkfärdighetstest)
Söndag 5 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 5 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-11-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 5 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-11-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1710, 1801 Språkfärdighetstest)
Tisdag 7 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LHIN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2004 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 7 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LH7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2004 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 7 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1711, 1802 Skrivuppgift)
Tisdag 7 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-11-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2004 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Torsdag 9 december klockan 10:00 till måndag 13 december 22:00
Anmälan öppnar 2021-11-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen är tillgänglig från 9/12 kl. 10:00 till 13/12 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2002 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2)
Torsdag 9 december klockan 10:00 till måndag 13 december 22:00
Anmälan öppnar 2021-11-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2 är tillgänglig från 9/12 kl.10:00 till 13/12 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2003 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3)
Torsdag 9 december klockan 10:00 till måndag 13 december 22:00
Anmälan öppnar 2021-11-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2 är tillgänglig från 9/12 kl.10:00 till 13/12 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2001 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1)
Torsdag 9 december klockan 10:00 till måndag 13 december 22:00
Anmälan öppnar 2021-11-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2 är tillgänglig från 9/12 kl. 10:00 till 13/12 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2005 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5)
Torsdag 9 december klockan 10:00 till måndag 13 december 22:00
Anmälan öppnar 2021-11-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen är tillgänglig från 9/12 kl. 10:00 till 13/12 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1904 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 9 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-11-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: The re-exam is held on Campus digitally on stationary computers. Please make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 11 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-11-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Kurs kommer att avslutas och detta tillfälle är sista gången att göra omtentan. This course will be closed down and this is the final exam. Omtentamen/Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/stud
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 11 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-11-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Kurs kommer att avslutas och detta tillfälle är sista gången att göra omtentan.This course will be closed down and this is the last and final exam. Omtentamen/Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-e
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (1601, 1701 Skriftlig tentamen, grammatik)
Lördag 11 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-11-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Kurs kommer att avslutas och detta tillfälle är sista gången att göra omtentan. This course will be closed down and this is the final exam. Omtentamen/Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 14 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-11-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2003 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 14 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-11-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US4G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2110 Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 16 december klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-11-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US1G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2110 Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 16 december klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-11-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 december klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-11-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2001 Individuell uppgift)
Fredag 17 december klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-11-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1701, 1601, 1801 Individuell skriftlig salstentamen)
Lördag 18 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-11-18
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Nedlagd kurs! Denna tenta är den sista!
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN11
Salstentamen 2.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 18 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-11-18
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam!
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1602 Tentamen)
Lördag 18 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-11-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUSG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2102 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Lördag 18 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-11-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2002 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 20 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1702, 1802, 1602 Lag och rätt)
Måndag 20 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1809, 1610, 1709 Lingvistik: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 22 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-11-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1808, 1708 Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 7 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-12-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: VOC/MCT omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2103 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 7 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-12-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: VOC/MCT tentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 januari klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-12-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 januari klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-12-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 12 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2005 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 12 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Fredag 14 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-12-14
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1701, 1710, 1801 Språkfärdighetstest)
Onsdag 19 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 7.5 HP (2001 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 19 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-12-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen /Re-exam !Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik I för lärare i tidiga skolår 7.5 HP- L1MN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 19 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-19
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam!
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 19 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-12-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMYG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 19 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-12-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLGG11
Salstentamen 5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 20 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-20
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LHIN10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2022 Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LH7N10
Distanstentamen i Inspera 5 HP (2022 Fördjupningstema: Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Fredag 21 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen av nedlagd kurs Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LVMG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1701, 1801, 1601 Individuell skriftlig salstentamen)
Fredag 21 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKK11
Salstentamen 5.5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-12-21
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNTN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 23 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Digital tentamen i Inspera på Campus 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 23 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-12-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2002 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 24 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-12-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen /Re-exam !Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 2 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: , Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 2 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2003 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 2 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus Eksjö 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 2 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam ! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus Värnamo 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 2 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam ! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Utlokaliserad tentamen i Oskarshamn 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 2 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-02
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam ! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2004 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Fredag 4 februari klockan 10:00 till måndag 7 februari 22:00
Anmälan öppnar 2022-01-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2 är tillgänglig från 4/2 kl.10:00 till 7/2 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 2.5 HP (2006 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 6)
Fredag 4 februari klockan 10:00 till måndag 7 februari 22:00
Anmälan öppnar 2022-01-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen är tillgänglig från 4/2 kl. 10:00 till 7/2 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2005 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5)
Fredag 4 februari klockan 10:00 till måndag 7 februari 22:00
Anmälan öppnar 2022-01-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2 är tillgänglig från 4/2 kl.10:00 till 7/2 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUSG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2102 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Söndag 6 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-01-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1602 Tentamen)
Söndag 6 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-01-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 12 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2022-01-12
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 13 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-01-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 13 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-01-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen /Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LHIN10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2022 Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 18 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LH7N10
Distanstentamen i Inspera 5 HP (2022 Fördjupningstema: Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Fredag 18 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1904 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 18 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: The re-exam is held on Campus digitally on stationary computers. Please make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1809, 1610, 1709 Lingvistik: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 18 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 25 februari klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2022-01-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LVMG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 25 februari klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2022-01-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Fredag 25 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2022-01-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 26 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-01-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 26 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-01-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLGG11
Salstentamen 5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 26 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-01-26
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 4 mars klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2022-02-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 7.5 HP (2001 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 5 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen /Re-exam ! Kursen är nedlagd och detta tillfälle är den sista att tentera.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMYG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 5 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 5 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN11
Salstentamen 2.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 5 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-02-05
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam!
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 11 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2022-02-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen av nedlagd kurs
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2002 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 11 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-02-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen /Re-exam ! Kursen nedlagd och detta tillfälle är den sista att tentera!Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 2.5 HP (2006 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 6)
Fredag 18 mars klockan 10:00 till söndag 20 mars 22:00
Anmälan öppnar 2022-02-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2 är tillgänglig från 18/3 kl.10:00 till 20/3 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKK11
Salstentamen 5.5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 25 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2022-02-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam ! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2005 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus Värnamo 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam ! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen på Campus, Eksjö 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam ! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Utlokaliserad tentamen i Oskarshamn 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-02-28
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam ! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Digital tentamen i Inspera på Campus 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2022-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 1 april klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2022-03-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLGG11
Salstentamen 5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-03-02
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 5 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är öppen! (stänger 2022-03-26)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2001 Individuell uppgift)
Tisdag 5 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2022-03-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik I för lärare i tidiga skolår 7.5 HP- L1MN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 5 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-03-05
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1801, 1701 Skriftlig tentamen)
Tisdag 5 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-03-05
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 8 april klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2022-03-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2003 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3)
Fredag 22 april klockan 10:00 till måndag 25 april 22:00
Anmälan öppnar 2022-03-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är näst sista gången som den kan examineras. Sista tillfället är 24/5 2022. Tentamen är tillgänglig från 22/4 kl.10:00 till 25/4 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2005 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5)
Fredag 22 april klockan 10:00 till måndag 25 april 22:00
Anmälan öppnar 2022-03-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är näst sista gången som den kan examineras. Sista tillfället är 24/5 2022. Tentamen är tillgänglig från 22/4 kl.10:00 till 25/4 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 2.5 HP (2006 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 6)
Fredag 22 april klockan 10:00 till måndag 25 april 22:00
Anmälan öppnar 2022-03-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är näst sista gången som den kan examineras. Sista tillfället är 24/5 2022. Tentamen är tillgänglig från 22/4 kl.10:00 till 25/4 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2001 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1)
Fredag 22 april klockan 10:00 till måndag 25 april 22:00
Anmälan öppnar 2022-03-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är näst sista gången som den kan examineras. Sista tillfället är 24/5 2022. Tentamen är tillgänglig från 22/4 kl.10:00 till 25/4 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2004 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Fredag 22 april klockan 10:00 till måndag 25 april 22:00
Anmälan öppnar 2022-03-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är näst sista gången som den kan examineras. Sista tillfället är 24/5 2022. Tentamen är tillgänglig från 22/4 kl.10:00 till 25/4 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2002 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2)
Fredag 22 april klockan 10:00 till måndag 25 april 22:00
Anmälan öppnar 2022-03-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är näst sista gången som den kan examineras. Sista tillfället är 24/5 2022. Tentamen är tillgänglig från 22/4 kl.10:00 till 25/4 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1809, 1610, 1709 Lingvistik: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-03-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 8 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-04-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 8 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-04-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2004 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Tisdag 24 maj klockan 10:00 till onsdag 25 maj 22:00
Anmälan öppnar 2022-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är sista gången som den kan examineras. Tentamen är tillgänglig från 24/5 kl.10:00 till 25/5 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2001 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1)
Tisdag 24 maj klockan 10:00 till onsdag 25 maj 22:00
Anmälan öppnar 2022-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är sista gången som den kan examineras. Tentamen är tillgänglig från 24/5 kl.10:00 till 25/5 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2003 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3)
Tisdag 24 maj klockan 10:00 till onsdag 25 maj 22:00
Anmälan öppnar 2022-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är sista gången som den kan examineras. Tentamen är tillgänglig från 24/5 kl.10:00 till 25/5 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 2.5 HP (2006 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 6)
Tisdag 24 maj klockan 10:00 till onsdag 25 maj 22:00
Anmälan öppnar 2022-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är sista gången som den kan examineras. Tentamen är tillgänglig från 24/5 kl.10:00 till 25/5 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera /Nätbaserad kurs 1 HP (2002 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2)
Tisdag 24 maj klockan 10:00 till onsdag 25 maj 22:00
Anmälan öppnar 2022-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är sista gången som den kan examineras. Tentamen är tillgänglig från 24/5 kl.10:00 till 25/5 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Digital tentamen i Inspera/Nätbaserad kurs 1 HP (2005 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5)
Tisdag 24 maj klockan 10:00 till onsdag 25 maj 22:00
Anmälan öppnar 2022-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Kursen ska läggas ned och detta tillfälle är sista gången som den kan examineras. Tentamen är tillgänglig från 24/5 kl.10:00 till 25/5 kl. 22:00.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 28 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-04-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1701, 1801, 1601 Individuell skriftlig salstentamen)
Lördag 28 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2022-04-28
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Digital tentamen i Inspera på Campus 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 15 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2022-05-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 27 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-07-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena

Cookieinställningar