student

Tentamensschema HLK

Tentamensschema HLK

Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSVP18
Salstentamen 3.5 HP (1802 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Omtentamen
 
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7.5 HP- LDVG17
Salstentamen - Inspera 7.5 HP ( )
Fredag 22 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 125
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, Sal 1-2
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers.Please, make sure you know your JU-account information (email address and password).For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
Fritext: Omtentamen
 
Arbets- och organisationspsykologi 7.5 HP- LAOG16
Hemtentamen - Inspera 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 november klockan 12:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 69
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Hemtenta, ingen anmälan behövs
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 november klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
Fritext: Omtentamen
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 5 HP (1601 Teori I (individuell skriftlig tentamen))
Onsdag 27 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
Fritext: omtentamen
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 27 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 89
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Salstentamen 3 HP (1909 Historisk metod: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
 
Globala studier I, 1-30 hp 30 HP- LGS119
Salstentamen 7.5 HP (0903 Globala ekonomiska och politiska insitutioner)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Salstentamen 5 HP (1603, 1704 Medier och demokrati)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPRK14
Salstentamen 2.5 HP (1602 Individuell hemtentamen)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
Fritext: Omtenta
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Salstentamen 7.5 HP (1601, 1801 Kallt krig och globalisering)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LR2N16
Salstentamen 4 HP (1902 Bibelvetenskap: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
Fritext: Omtentamen Delkurs 1 Bibelvetenskap
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Salstentamen 4.5 HP (1901 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Salstentamen 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
Fritext: Omtentamen
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPPK18
Salstentamen 5.5 HP (1901 Individuell salstentamen)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 36
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
 
Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 7.5 HP- L4SR29
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 38
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
 
Globala ekonomiska och politiska institutioner 7.5 HP- LGEG18
Salstentamen 5 HP (1802 Tentamen)
Fredag 29 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 56
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
 
Svenska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSFN16
Salstentamen 3 HP (1612 Den nyare litteraturen: Salstentamen)
Fredag 29 november klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-24)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
Fritext: Förlängd anmälningstid t.om 2019-11-24
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1901, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 november klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 29 november klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 158
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: K-hus, sal 1-2
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen 1)
Onsdag 4 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-24)
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Migration och integration 15 HP- LMIK16
Salstentamen 4 HP (1601, 1801 Salstentamen)
Onsdag 4 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-24)
Antal anmälda: 44
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Både tentamen och omtentamen
 
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7.5 HP- LDVG17
Salstentamen - Inspera 7.5 HP ( )
Onsdag 4 december klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-24)
Antal anmälda: 26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers.Please, make sure you know your JU-account information (email address and password).For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801, 1710 Språkfärdighetstest)
Torsdag 5 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-25)
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Salstentamen - Inspera 3 HP (1802, 1711 Kultur & samhälle: skrivuppgift)
Torsdag 5 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-25)
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: “INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1601, 1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 7 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-27)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 7 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-27)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN17
Salstentamen - PingPong 4 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 7 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-27)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam ,Pingpong exam, Please make sure that you have a valid computer account!
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN17
Salstentamen - PingPong 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 7 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-27)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Pingpong exam, Please make sure that you have a valid computer account!
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera 5 HP (1801 Examination)
Söndag 8 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-28)
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK19
Salstentamen - Inspera 3 HP (1904 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 9 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-29)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Salstentamen 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 10 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik I för lärare i tidiga skolår 7.5 HP- L1MN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 10 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-01)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Salstentamen - Inspera 5 HP (1602 Tentamen)
Tisdag 10 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-01)
Antal anmälda: 19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen ,# INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Salstentamen 4 HP (1802, 1902 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 13 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-11-29)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPYA17
Salstentamen 7.5 HP (1301, 0701 Psykologins grunder och metoder)
Lördag 14 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialpsykologi med grupprocesser 7.5 HP- LSGG16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 14 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-04)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Psykologins grunder och metoder)
Lördag 14 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-04)
Antal anmälda: 34
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1601, 1801, 1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 14 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-04)
Antal anmälda: 42
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LR2N16
Salstentamen 4.5 HP (1904 Kristendomens historia: individuell skriftlig tentamen)
Måndag 16 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-06)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Kristendomens historia
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK17
Salstentamen 2 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen 1)
Onsdag 18 december klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-08)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Del 1
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG17
Salstentamen - Inspera 1 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen - Inspera)
Onsdag 18 december klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-08)
Antal anmälda: 50
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK17
Salstentamen 4 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen 2)
Onsdag 18 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-08)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Del 2
 
Engelska, 31-60 hp 30 HP- LE2K16
Salstentamen 4 HP (1901, 1704 Lingvistik 1: Skriftlig tentamen)
Fredag 20 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-12-10)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Både ordinare tentamen och omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1602 Allmän psykologi)
Tisdag 7 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPYA17
Salstentamen 7.5 HP (0702, 1302 Allmän psykologi)
Tisdag 7 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Salstentamen 3 HP (1909 Historisk metod: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 9 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1901, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 9 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Migration och integration 15 HP- LMIK16
Salstentamen 4 HP (1801, 1601 Salstentamen)
Fredag 10 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSVP18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 10 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Politisk psykologi 7.5 HP- LPPG18
Salstentamen 7.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 12 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 13 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Globala ekonomiska och politiska institutioner 7.5 HP- LGEG18
Salstentamen 5 HP (1802 Tentamen)
Tisdag 14 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtenta
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1701, 1801, 1601 Individuell skriftlig salstentamen)
Tisdag 14 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen 1)
Onsdag 15 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-12-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPPK18
Salstentamen 5.5 HP (1901 Individuell salstentamen)
Onsdag 15 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Salstentamen 5 HP (1603, 1704 Medier och demokrati)
Onsdag 15 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1703, 1603 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 16 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG17
Salstentamen - Inspera 2.5 HP (1804, 1704 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 16 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17
Salstentamen 5 HP (1805, 1704 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 16 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Både ordinare tentamen/omtentamen
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Salstentamen 5 HP (1805 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 16 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv 7.5 HP- LIKG15
Salstentamen 5 HP (1502, 1802 Tentamen)
Torsdag 16 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Salstentamen 2 HP (1701, 1601 Skriftlig tentamen, grammatik)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1701, 1801, 1601 Individuell skriftlig salstentamen)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Salstentamen 2 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: både tentamen och omtentamen, skriver även tenta LNFN17 samtidigt
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Salstentamen 4 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Skriver även tenta LNAN17 samtidigt , både tentamen och omtentamen
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Salstentamen 3 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Inställd
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Salstentamen 5 HP (1602 Tentamen)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Både tentamen och omtentamen INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-examl
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSVP18
Salstentamen 3.5 HP (1802 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSFN16
Salstentamen 3 HP (1612 Den nyare litteraturen: Salstentamen)
Fredag 17 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA1G16
Salstentamen - Inspera 7.5 HP (1601 Examination)
Fredag 17 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Salstentamen - Inspera 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 18 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-12-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen 2)
Onsdag 22 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-12-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Onsdag 22 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: “INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 7.5 HP- L4SR29
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 24 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-12-24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-12-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG17
Salstentamen - Inspera 1 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen - Inspera)
Måndag 27 januari klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-12-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 5 HP (1601 Teori I (individuell skriftlig tentamen))
Onsdag 5 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Både tentamen och omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Salstentamen 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen - Inspera 5 HP (1801 Examination)
Torsdag 6 februari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-01-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta , “INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska, 31-60 hp 30 HP- LE2K16
Salstentamen 4 HP (1704, 1901 Lingvistik: Skriftlig tentamen)
Fredag 7 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK19
Salstentamen - Inspera 3 HP (1904 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 7 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN17
Salstentamen - PingPong 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 8 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-08
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Pingpong exam, Please make sure that you have a valid computer account!
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN17
Salstentamen -PingPong 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 8 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-08
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam, Pingpong exam, Please make sure that you have a valid computer account!
 
Socialpsykologi med grupprocesser 7.5 HP- LSGG16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 8 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-01-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik I för lärare i tidiga skolår 7.5 HP- L1MN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 8 februari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-01-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1603 Socialpsykologi med grupprocesser)
Lördag 8 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-01-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Salstentamen - Inspera 5 HP (1602 Tentamen)
Lördag 8 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-01-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, # INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Salstentamen 3 HP (1909 Historisk metod: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 13 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Fredag 14 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-01-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen 2)
Tisdag 18 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-01-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 7.5 HP- L4SR29
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-01-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG17
Salstentamen - Inspera 2.5 HP (1804, 1704 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 22 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-01-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 23 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-01-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 28 februari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2020-01-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 28 februari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2020-01-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Salstentamen 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 29 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen, skriver även tenta LNAN17
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Salstentamen 2 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 29 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-01-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen, skriver även tenta LNFN17 samtidigt
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1601, 1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 29 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-01-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtenta
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG17
Salstentamen - Inspera 1 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen - Inspera)
Måndag 2 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-02-22)
Antal anmälda: 34
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LD1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 6 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv 7.5 HP- LIKG15
Salstentamen 5 HP (1502, 1802 Tentamen)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-02-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1602 Allmän psykologi)
Lördag 7 mars klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-02-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPYA17
Salstentamen 7.5 HP (0702, 1302 Allmän psykologi)
Lördag 7 mars klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-02-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Salstentamen - Inspera 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 7 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-02-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA1G16
Salstentamen - Inspera 7.5 HP (1601 Examination)
Lördag 7 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-02-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Salstentamen 4 HP (1802, 1902 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 13 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-02-13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1703, 1603 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 21 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG17
Salstentamen - Inspera 2.5 HP (1804, 1704 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 29 mars klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-02-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Salstentamen 5 HP (1603, 1704 Medier och demokrati)
Tisdag 31 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7.5 HP- LDVG17
Salstentamen - Inspera 7.5 HP ( )
Tisdag 31 mars klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2020-02-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers.Please, make sure you know your JU-account information (email address and password).For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1601, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 1 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-03-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17
Salstentamen 5 HP (1805, 1704 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 2 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-03-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Både ordinare tentamen/omtentamen
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Salstentamen 5 HP (1805 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 2 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-03-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Ordinarie tentamen och omtentamen
 
Engelska, 31-60 hp 30 HP- LE2K16
Salstentamen 4 HP (1704, 1901 Lingvistik: Skriftlig tentamen)
Fredag 3 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 5 HP (1601 Teori I (individuell skriftlig tentamen))
Onsdag 8 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 8 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Både tentamen och omtentamen
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 10 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2020-03-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen ,INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Psykologins grunder och metoder)
Lördag 11 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-03-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPYA17
Salstentamen 7.5 HP (1301, 0701 Psykologins grunder och metoder)
Lördag 11 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-03-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Politisk psykologi 7.5 HP- LPPG18
Salstentamen 7.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 12 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-03-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv 7.5 HP- LIKG15
Salstentamen 5 HP (1502, 1802 Tentamen)
Lördag 18 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-03-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 24 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2020-03-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1603, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 27 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1603 Socialpsykologi med grupprocesser)
Lördag 2 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-04-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LD1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 4 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-04-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Globala ekonomiska och politiska institutioner 7.5 HP- LGEG18
Salstentamen 5 HP (1802 Tentamen)
Måndag 4 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-04-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtenta
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Salstentamen 4 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 9 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen, tenta LNAN17 skrivs samtidigt
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Salstentamen 2 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 9 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen, skriver även tenta LNFN17 samtidigt
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPYA17
Salstentamen 7.5 HP (1302, 0702 Allmän psykologi)
Lördag 16 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1602 Allmän psykologi)
Lördag 16 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1701, 1801, 1601 Individuell skriftlig salstentamen)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LD1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-04-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Migration och integration 15 HP- LMIK16
Salstentamen 4 HP (1601, 1801 Salstentamen)
Måndag 1 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Salstentamen - Inspera 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPPK18
Salstentamen 5.5 HP (1901 Individuell salstentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena