student

Tentamensschema HLK

Tentamensschema HLK

Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Salstentamen 2 HP (1702 Tentamen)
Fredag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen! Se till att kunna Dina användaruppgifter till JU-kontot och Eduroam(wifi) Medtag dator och laddare/OMTENTAMEN
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Salstentamen/Inspera tentamen 2 HP (1802 Tentamen)
Fredag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-07-31)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska för Grundlärare 4-6 II 7.5 HP- LS2N13
Salstentamen 2 HP (1502 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS2N17
Salstentamen 2.5 HP (1702 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Business Administration 7.5 HP- LBAG15
Salstentamen 4.5 HP (1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp 30 HP- LKPB17
Salstentamen 7.5 HP (1002, 0702 Kommunikation på organisationsnivå)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1705 Religionshistoria: tentamen I)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17
Salstentamen 5 HP (1704 Delkurs 2: Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp 30 HP- LMBK16
Salstentamen 5 HP (1601 Delkurs I: Individuell salstentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G13
Salstentamen 7.5 HP (1302 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 7.5 HP (1703 Upplysning och revolution, 1720-1880)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Salstentamen 5 HP (1805 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kommunikation och organisation 7.5 HP- LKOK18
Salstentamen 3.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen/Tentamen 1 3 FUP (1401 Examination 1)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Global Challenges and Strategies for Sustainable Development 15 HP- LGCG17
Salstentamen 7.5 HP (1702 Salstentamen)
Måndag 20 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen/Tentamen 2 2 FUP (1402 Examination 2)
Måndag 20 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Historia 7.5 HP- LSHN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 7.5 HP (1705 Jämförande politik)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Business Administration 7.5 HP- LBAG15
Salstentamen 6 HP (1701 Individual written examination)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: samma tenta som Externredovisning omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 7.5 HP (1704 Imperialism och världskrig, 1880-1945)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen/Tentamen 3 2 FUP (1403 Examination 3)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPRK14
Salstentamen 7.5 HP (1401 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1706 Religionshistoria: tentamen II)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPRK14
Salstentamen 3 HP (1603 Individuell salstentamen)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK16
Salstentamen 5.5 HP (1602 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Salstentamen 5 HP (1803, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l 7.5 HP- LMTK18
Salstentamen 1.5 HP (1804 Individuell skriftlig tentamen, metod/statistik lI)
Onsdag 22 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 2 7 FUP- LF2X03
Salstentamen/Vågrörelselära och elektromagnetism 3 FUP (1401 Vågrörelselära och elektromagnetism)
Torsdag 23 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Vågrörelselära och elektromagnetism
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 7.5 HP (1702, 1802 Svensk politik och förvaltning)
Fredag 24 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-07-24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Carl-Johan Svensson, omtentamen
 
Fysik 2 7 FUP- LF2X03
Salstentamen 3 FUP (1402 Atomfysik och astronomi)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G16
Salstentamen 1.5 HP (1705, 1605, 1724 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Salstentamen 6 HP (1804, 1704 Grammatik och fonetik: tentamen i grammatik)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K17
Salstentamen 5 HP (1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen/Fonetikdel 1.5 HP (1808 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Fonetik
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-15)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-15)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1603 Socialpsykologi med grupprocesser)
Lördag 25 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-15)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biologi 2 7 FUP- LB2X03
Salstentamen 2.5 FUP (1401, 1701 Cellbiologi, växter och svampar)
Måndag 27 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-17)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 3c 7 FUP- L3CX03
Salstentamen/Funktionslära 1.5 FUP (1401 Funktionslära)
Måndag 27 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 3c 7 FUP- L3CX03
Salstentamen/Derivering 3 FUP (1402 Derivering)
Tisdag 28 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-18)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 3c 7 FUP- L3CX03
Salstentamen/Integrering och trigonometri 2.5 FUP (1403 Integrering och trigonometri)
Onsdag 29 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-19)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Salstentamen 5 HP (1805 Litteratur: tentamen)
Fredag 31 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-21)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen/Grammatik 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Fredag 31 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-21)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Grammatik
 
Matematik F-3, II 7.5 HP- LM2N13
Salstentamen 3 HP (1601, 1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 1 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-08-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 1 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-08-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 1 11 FUP- LF1X03
Salstentamen/Mekanik 5 FUP (1301 Mekanik)
Måndag 3 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Mekanik
 
Fysik 1 11 FUP- LF1X03
Salstentamen/Energilära 4 FUP (1302 Energilära)
Onsdag 5 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Energilära
 
Fysik 1 11 FUP- LF1X03
Salstentamen/Strålningsfysik 2 FUP (1303 Strålningsfysik)
Fredag 7 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Strålningsfysik
 
Biologi 1 7 FUP- LB1X13
Salstentamen 3.5 FUP (1501 Examination 1)
Måndag 10 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Biologi 1 7 FUP- LB1X13
Salstentamen 3.5 FUP (1502 Examination 2)
Tisdag 11 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Kemi 1 7 FUP- LK1X13
Salstentamen 2 FUP (1401 Examination 1)
Onsdag 12 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Kemi 1 7 FUP- LK1X13
Salstentamen 3 FUP (1402 Examination 2)
Torsdag 13 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Kemi 1 7 FUP- LK1X13
Salstentamen 2 FUP (1403 Examination 3)
Fredag 14 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Salstentamen/Inspera 5 HP (1805 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 17 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 4 7 FUP- LM4X03
Salstentamen/Trigonometri och bevis 1.5 FUP (1401 Trigonometri och bevis)
Måndag 17 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Erik Löfgren
 
Strategic HR 7.5 HP- LSCK18
Salstentamen 5 HP (1803 Individual written examination)
Tisdag 18 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 4 7 FUP- LM4X03
Salstentamen/Funktioner,derivering och antiderivata 2.5 FUP (1402 Funktioner, derivering och antiderivata)
Tisdag 18 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Erik Löfgren
 
Matematik 4 7 FUP- LM4X03
Salstentamen/Integration och komplexa tal 3 FUP (1403 Integration och komplexa tal)
Onsdag 19 september klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-08-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Erik Löfgren
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen/Pingpong 1 HP (1801, 1702 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 19 september klockan 10:00 till 12:30
Anmälan öppnar 2018-08-19
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong tenta Se till att du har ett fungerande datakonto 2 grupper, 10:00 - 11:00, 11:30-12:30
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Salstentamen/Pingpong 1 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 19 september klockan 08:00 till 09:00
Anmälan öppnar 2018-08-19
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong tenta Se till att du har ett fungerande datakonto
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Salstentamen 7.5 HP (1601, 1801 Kallt krig och globalisering)
Fredag 21 september klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Anders Dybelius
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LR2N16
Salstentamen/Bibelvetenskap 3 HP (1603 Bibelvetenskap: salstentamen)
Fredag 21 september klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Bibelvetenskap
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSVP18
Salstentamen/Språkhistoria 7.5 HP (1801 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 september klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Språkhistoria
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Salstentamen 1.5 HP (1708 Språkfärdighet 2: VOC/MCT)
Fredag 21 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Jenny Malmqvist omtentamen VOC
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen 1.5 HP (1803 Språkfärdighet 1: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Fredag 21 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: VOC tenta Jenny Malmqvist omtenta
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen/Omtentamen
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Salstentamen 1.5 HP (1808 Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: VOC tenta Jenny Malmqvist
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G16
Salstentamen 1.5 HP (1703 Språkfärdighet 1: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Fredag 21 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: VOC tenta Jenny Malmqvist omtentamen
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Salstentamen 1.5 HP (1803 Språkfärdighet: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Fredag 21 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Voc tentan Jenny Malmqvist omtentamen
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1801, 1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 21 september klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG17
Salstentamen 5.5 HP (1702, 1802 Salstentamen)
Lördag 22 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-08-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Per Askerlund tentamenstillfälle 3 (omtentatillfälle 2)
 
Fysik 2 7 FUP- LF2X03
Salstentamen/Vågrörelselära och elektromagnetism 3 FUP (1401 Vågrörelselära och elektromagnetism)
Torsdag 27 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Vågrörelselära och elektromagnetism
 
Fysik 2 7 FUP- LF2X03
Salstentamen/Atomfysik och astronomi - 3 FUP (1402 Atomfysik och astronomi)
Fredag 28 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Atomfysik och astronomi -
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 29 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-08-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 29 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-08-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biologi 2 7 FUP- LB2X03
Salstentamen/Form och funktion hos djur, särskilt människa 3.5 FUP (1702, 1402 Form och funktion hos djur, särskilt människa)
Tisdag 2 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Form och funktion hos djur, särskilt människa
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Onsdag 3 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 7.5 HP (1705 Jämförande politik)
Onsdag 3 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen/Imperialism och världskrig, 1880-1945 7.5 HP (1704 Imperialism och världskrig, 1880-1945)
Onsdag 3 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 3c 7 FUP- L3CX03
Salstentamen/Funktionslära 1.5 FUP (1401 Funktionslära)
Måndag 8 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Funktionslära
 
Matematik 3c 7 FUP- L3CX03
Salstentamen/ Derivering 3 FUP (1402 Derivering)
Tisdag 9 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 3c 7 FUP- L3CX03
Salstentamen/Integrering och trigonometri 2.5 FUP (1403 Integrering och trigonometri)
Onsdag 10 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen ,Integrering och trigonometri
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen 3 FUP (1401 Examination 1)
Torsdag 11 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen 2 FUP (1402 Examination 2)
Fredag 12 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Fysik 1 11 FUP- LF1X03
Salstentamen/Mekanik 5 FUP (1301 Mekanik)
Måndag 15 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Mekanik
 
Kemi 2 7 FUP- LK2X03
Salstentamen 2 FUP (1403 Examination 3)
Tisdag 16 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Fysik 1 11 FUP- LF1X03
Salstentamen/Energilära 4 FUP (1302 Energilära)
Onsdag 17 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Energilära
 
Fysik 1 11 FUP- LF1X03
Salstentamen/Strålningsfysik 2 FUP (1303 Strålningsfysik)
Fredag 19 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Strålningsfysik
 
Biologi 2 7 FUP- LB2X03
Salstentamen 2.5 FUP (1701, 1401 Cellbiologi, växter och svampar)
Måndag 22 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 4 7 FUP- LM4X03
Salstentamen/Trigonometri och bevis 1.5 FUP (1401 Trigonometri och bevis)
Måndag 22 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Trigonometri och bevis
 
Matematik 4 7 FUP- LM4X03
Salstentamen 2.5 FUP (1402 Funktioner, derivering och antiderivata)
Tisdag 23 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 4 7 FUP- LM4X03
Salstentamen 3 FUP (1403 Integration och komplexa tal)
Onsdag 24 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 25 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen/Pingpong 1 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen, del 2)
Torsdag 25 oktober klockan 12:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-09-25
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong tenta! Se till att ha ett fungerande datakonto!
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-09-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Salstentamen 5 HP (1602 Tentamen)
Fredag 26 oktober klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-09-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen Pelle Amberntsson
 
Biologi 2 7 FUP- LB2X03
Salstentamen 3.5 FUP (1702, 1402 Form och funktion hos djur, särskilt människa)
Fredag 26 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN17
Salstentamen/Pingpong 4 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-26
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: stud. ska göra två tentor LNKN17+LNGN17 inom 3 tim. Ordinarie - och omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN17
Salstentamen/Pingpong 4 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-26
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: stud. ska göra två tentor LNKN17+LNGN17 inom 3 tim. Både ordinare- och omtentamen.
 
Biologi 1 7 FUP- LB1X13
Salstentamen 3.5 FUP (1501 Examination 1)
Måndag 29 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Biologi 1 7 FUP- LB1X13
Salstentamen 3.5 FUP (1502 Examination 2)
Tisdag 30 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Salstentamen 7.5 HP (1801, 1601 Kallt krig och globalisering)
Onsdag 31 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Anders Dybelius omtentamen
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LR2N16
Salstentamen/Bibelvetenskap 3 HP (1603 Bibelvetenskap: salstentamen)
Fredag 2 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: OMTENTAMEN Bibelvetenskap
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSVP18
Salstentamen/Språkhistoria 7.5 HP (1801 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 9 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 10 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 14 november klockan 16:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-10-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen/Pingpong 1 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen, del 2)
Torsdag 15 november klockan 08:00 till 09:00
Anmälan öppnar 2018-10-15
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong tenta se till att du har ett fungerande studentkonto
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Salstentamen/Inspera 3 HP (1802, 1711 Kultur & samhälle: skrivuppgift)
Fredag 23 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-10-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Salstentamen/Inspera 3 HP (1702 Skrivuppgift)
Fredag 23 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-10-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Salstentamen/Inspera 4.5 HP (1801 Språkfärdighetstest)
Fredag 23 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 26 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Fredag 30 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera 5 HP (1801 Examination)
Fredag 30 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG17
Salstentamen 5.5 HP (1702, 1802 Salstentamen)
Lördag 1 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Per Askerlund entamenstillfälle 4 (omtentatillfälle 3)
 
Historia för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LH2N16
Salstentamen 7.5 HP (1601, 1801 Kallt krig och globalisering)
Onsdag 5 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Anders Dybelius omtentamen
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Salstentamen 5 HP (1602 Tentamen)
Tisdag 11 december klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Pelle Amberntsson
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN17
Salstentamen/Pingpong 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-14
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: stud. ska göra två tentor LNKN17+LNGN17 inom 3 tim. OMTENTAMEN
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN17
Salstentamen/Pingpong 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-14
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: stud. ska göra två tentor LNKN17+LNGN17 inom 3 tim. omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 14 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-12-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSVP18
Salstentamen/Språkhistoria 7.5 HP (1801 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 14 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 16 januari klockan 16:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-12-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LR2N16
Salstentamen/Bibelvetenskap 3 HP (1603 Bibelvetenskap: salstentamen)
Fredag 18 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-12-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Bibelvetensskap
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 18 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen/Inspera 5 HP (1801 Examination)
Måndag 21 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN17
Salstentamen/Pingpong 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 8 februari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-01-08
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: stud. ska göra två tentor LNKN17+LNGN17 inom 3 tim. OMTENTAMEN
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN17
Salstentamen/Pingpong 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 8 februari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-01-08
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: stud. ska göra två tentor LNKN17+LNGN17 inom 3 tim. omtentamen
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Salstentamen 5 HP (1602 Tentamen)
Lördag 9 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-01-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Pelle Amberntsson
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 9 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-01-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Per Askerlund
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena