student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Tentamensschema HLK

Inställd
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 5 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 5 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1 (K1)
Fritext: Omtentamen! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LOGK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 6 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1 (K1)
 
Inställd
Opinionsbildning och PR 7.5 HP- LOBK13
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2302 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1)
Onsdag 6 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Studenterna skriver båda provkoderna 2302+2304 samma tid men måste avsluta den första innan den andra kan påbörjas Please make sure that your JU account is active. Se till att Du har inloggning till Inspera! Information om tentamen i Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Inställd
Opinionsbildning och PR 7.5 HP- LOBK13
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2304 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2)
Onsdag 6 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Studenterna skriver båda provkoderna 2302+2304 samma tid men måste avsluta den första innan den andra kan påbörjas Please make sure that your JU account is active. Se till att Du har inloggning till Inspera! Information om tentamen i Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare 7-9 II 30 HP- LH7K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2204 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 7 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1 (K1)
Fritext: Omtenta 2/Re-exam 2!Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare II 30 HP- LH2K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2204 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 7 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1 (K1)
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för ämneslärare 10.5 HP- LFÄG11 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för ämneslärare 10.5 HP- LFÄG13 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för förskollärare (UVK) 10.5 HP- LFVG11 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för kompletterande pedagogisk utbildning 10.5 HP- LLKK11 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för kompletterande pedagogisk utbildning 10.5 HP- LLKK13 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för grundlärare (UVK) 10.5 HP- LFGG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (2101, 2301 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 8 december klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1 (K1)
Fritext: Omtentamen/Re-exam 1, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 2 15 HP- LSVK13
Inspera - Digital tentamen på distans 4 HP (2301 Språkets struktur från ett didaktiskt perspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 9 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Omtentamen 1 / Re-exam 1! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik för ämneslärare I 30 HP- LMÄK14
Salstentamen 7.5 HP (2301 Envariabelanalys: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 14 december klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-04)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta 2 /Re-exam 2. Både tentamen och omtentamen. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- US4G13
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2310 Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 14 december klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-04)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2 /Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 14 december klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-04)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2! Både tentamen och omtentamen. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- US1G13
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2310 Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 14 december klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Både tentamen och omtentamen. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan II 15 HP- LD2R22
Inspera - Digital tentamen Eksjö 5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Eksjö
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Studnterna skriver i Eksjö Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan II 15 HP- LD2R22
Inspera - Digital tentamen Oskarshamn 5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Oskarshamn
Fritext: Omtentamen/Re-exam Studenterna skriver i Oskarshamn Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan II 15 HP- LD2R22
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-05)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan II 15 HP- LD2R22
Inspera - Digital tentamen Värnamo 5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-05)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Värnamo
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Studnterna skriver i Värnamo Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare II 30 HP- LR2K12
Salstenteman 4.5 HP (2204 Kristendomens historia: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-05)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 2.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9 II 30 HP- LR9K12
Salstenteman 4.5 HP (2204 Kristendomens historia: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-05)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Historia 7.5 HP- LOSK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 16 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-06)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMAK12
Salstentamen 2.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 16 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-06)
Antal anmälda: 25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare II 7-9 30 HP- LS7K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2205 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 16 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-06)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare II 30 HP- LC2K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2205 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 16 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-12-06)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK) 7.5 HP- LSGR22
LSGR22/2301 - Specialpedagogik för grundlärare F-3 4 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Litteratur tillåtet Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LN2K12
LN2K12/2201 - Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 13 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-12-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
LS2K15/2201 5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen 1)
Lördag 13 januari klockan 09:00 till 11:30
Anmälan öppnar 2023-12-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 7.5 HP- L4SR22
L4SR22/2201 - Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 2 HP (2201 Indviduell skriftlig tentamen)
Lördag 13 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2023-12-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
L2EK12/2211 4 HP (2211 Lingvistik 1: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 15 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG12
LMEG12/2201 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 15 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare II 30 HP- LC2K12
LC2K12/2207 5 HP (2207 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Digitala verktyg för visuell kommunikation 7.5 HP- LDGG12
LDGG12/2202 - Digitala verktyg för visuell kommunikation 1.5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2023-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare II 7-9 30 HP- LS7K12
LS7K12/2207 5 HP (2207 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK13
LSBK13/2303 Strategic Brand Management 3 HP (2303 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG13
L1SG13/2306 - Svenska som andraspråk I 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2023-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LOGK12
LOGK12/2201 - Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2023-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G13
LV1G13/2306 - Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2023-12-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan II 15 HP- LD2R22
LD2R22/2202 - Didaktisk arbete i förskolan 2 5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentan skrivs i Värnamo, Studenterna får ha med sig egna portfolios Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan II 15 HP- LD2R22
LD2R22/2202 - Didaktisk arbete i förskolan 2 5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentan skrivs i Eksjö. Studenterna får ha med sig egna portfolios Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan II 15 HP- LD2R22
LD2R22/2202 - Didaktisk arbete i förskolan 2 5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Studenterna får ha med sig egna portfolios Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan II 15 HP- LD2R22
LD2R22/2202 - Didaktisk arbete i förskolan 2 5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentamen skrivs i Oskarshamn. Studenterna får ha med sig egna portfolios Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGK12
LEGK12/2201 - Engelska för grundlärare 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSK12
LSSK12/2201 - Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LVMG11
LVMG11/2101 - Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 januari klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2023-12-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLGG11
LLGG11/2103 - Lärande och utveckling - grundlärare 5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Människa, samhälle och miljö 7.5 HP- LMSG12
LMSG12/2201 - Människa, samhälle och miljö 5.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAK12
LNAK12/2201 Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Studenterna skriver båda tentorna vid samma tillfälle LNAK12+LNFK12. När studenten är färdig med den ena tentan fortsätter hen med den andra. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFK12
LNFK12/2201 - Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LORK12
LORK12/2201 4 HP (2201 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Fredag 19 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Matematik I för lärare i tidiga skolår 7.5 HP- L1MN19
L1MN19/1901 - Matematik 1 för lärare i tidiga skolår 4.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- L3MK12
L3MK12/2201 - Matematik 3 för grundlärare 4-6 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Tentan skrivs i Jönköping Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentan skrivs i Oskarshamn Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG11
LVÄG11/2301 - Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Nedlagd kurs kan teneras här Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG13
LVÄG13/2301 - Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 januari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 2 15 HP- LSVK13
LSVK13/2301 - Svenska som andraspråk 2 4 HP (2301 Språkets struktur från ett didaktiskt perspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 24 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-12-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 24 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-12-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 2 HP (2201 Skriftlig inlämningsuppgift i grupp)
Onsdag 24 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-12-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs på Campus Värnamo Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 24 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-12-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentamen skrivs i Oskarshamn Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 24 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-12-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenterna skriver tentamen på Campus Jönköping Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2002 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 25 januari klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2023-12-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Sista omtentan kursen nedlagd Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
LV1G10/2002 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 25 januari klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2023-12-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 29 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 29 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentamen skrivs i Oskarshamn Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 29 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenter skriver tentamen på Campus Jönköping Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 29 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 29 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-12-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- L1MK12
L1MK12/2201- Matematik för grundlärare 4-6 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2006 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLGG11
LLGG11/2103 - Lärande och utveckling - grundlärare 5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAK12
LNAK12/2201 - Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFK12
LNFK12/2201 - Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
LV1G10/2006 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
LA2G19/1902 Arbetsrätt I 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN12
LNGN12/2201 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: samma studenter skriver också LNKK12. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKK12
LNKK12/2201 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 10 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-01-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: samma studenter skriver också LNGN12 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 februari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-01-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 februari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-01-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 februari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-01-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentan skrivs i Oskarshamn Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 februari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-01-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Tentan skrivs i Jönköping Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 februari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-01-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LVMG11
LVMG11/2101 - Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 februari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-01-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG11
LVÄG11/2301 - Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare 3.5 HP (2101 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 februari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-01-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Nedlagd kurs kan tenteras här Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG13
LVÄG13/2301 - Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 februari klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-01-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Människa, samhälle och miljö 7.5 HP- LMSG12
LMSG12/2201 - Människa, samhälle och miljö 5.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 1 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-01-31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2010 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG13
L1SG13/2306 - Svenska som andraspråk I 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 7.5 HP- L4SR22
L4SR22/2201 - Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 2 HP (2201 Indviduell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare II 30 HP- LC2K12
LC2K12/2207 5 HP (2207 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMAK12
LMAK12/2201 - Matematik II för grundlärare 4-6 2.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Samhällskunskap för ämneslärare II 7-9 30 HP- LS7K12
LS7K12/2207 5 HP (2207 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSK12
LSSK12/2201 - Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
LV1G10/2010 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G13
LV1G13/2306 - Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-02-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LORK12
LORK12/2201 4 HP (2201 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Söndag 3 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-02
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGK12
LEGK12/2201 - Engelska för grundlärare 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 5 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
L2EK12/2211 4 HP (2211 Lingvistik 1: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 11 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenterna skriver tentamen på Campus Jönköping Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentamen skrivs i Oskarshamn Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLGG11
LLGG11/2103 - Lärande och utveckling - grundlärare 5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 16 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-02-15
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentamen skrivs i Oskarshamn Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-02-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungbystudenterna skriver tentamen på Campus Jönköping Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Digitala verktyg för visuell kommunikation 7.5 HP- LDGG12
LDGG12/2202 - Digitala verktyg för visuell kommunikation 1.5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik I för lärare i tidiga skolår 7.5 HP- L1MN19
L1MN19/1901 - Matematik 1 för lärare i tidiga skolår 4.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-03-06
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2023-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Tentan skrivs i Jönköping Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentan skrivs i Oskarshamn Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG13
LVÄG13/2301 - Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- L3MK12
L3MK12/2201 - Matematik 3 för grundlärare 4-6 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-07
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
LA2G19/1902 Arbetsrätt I 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 14 april klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2024-03-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG13
L1SG13/2306 - Svenska som andraspråk I 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-03-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G13
LV1G13/2306 - Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-03-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LORK12
LORK12/2201 4 HP (2201 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Onsdag 17 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-18
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAK12
LNAK12/2201 - Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFK12
LNFK12/2201 - Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGK12
LEGK12/2201 - Engelska för grundlärare 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 23 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
L2EK12/2211 4 HP (2211 Lingvistik 1: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 6 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- L3MK12
L3MK12/2201 - Matematik 3 för grundlärare 4-6 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2002 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 3 september klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2024-08-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Sista omtentan kursen nedlagd Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2006 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 18 september klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2024-08-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2010 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 18 september klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2024-08-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena

Cookieinställningar