student
Sidan uppdaterad 2018-05-24

Kontakt

Dataskyddsombud (DPO)

Ger råd och stöd i frågor som berör dataskyddsförordningen.

Informationssäkerhetsansvarig (CISO)

Ger råd och stöd i allmänna informationssäkerhetsfrågor.