student
Sidan uppdaterad 2018-07-06

Aktiva åtgärder på JU

Målet för arbetet med aktiva åtgärder för lika villkor inom Jönköping University är att skapa förutsättningar för en god studie- och forskarmiljö med goda resultat.

Arbetet med lika villkor för studenter bedrivs på JU nivå.

Första steget innebär att undersöka verksamheten och identifiera eventuella risker och hinder för lika rättigheter och möjligheter och för att identifiera om det förekommer diskriminering, inklusive trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier. Det kan handla om verkliga hinder, strukturella hinder, normer eller attityder.

Andra steget handlar om att analysera orsakerna till de identifierade risker och hinder genom att reflektera över varför det ser ut som det gör.

I det tredje steget ska skäliga, konkreta förebebyggande och främjande åtgärder genomföras. Åtgärderna ska undanröja de upptäckta hindren och riskerna, samt utjämna de skillnader som eventuellt finns mellan olika grupper i syfte att skapa lika rättigheter och möjligheter.

Fjärde steget handlar om att följa upp arbetet och utvärdera föregående steg, för att på så sätt ta vara på de erfarenheter som arbetet har gett, hur de planerade åtgärderna har fungerat och om målen har uppfyllts.

Alla steg i arbetet ska genomföras i samverkan med studentkåren.

Figur som visar JU:s aktiva åtgärder