student

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Avslutningshögtiden anordnas två gånger per år för att fira de studenter som tar examen från Hälsohögskolan.

Varje år är det runt 500 studenter vid Hälsohögskolan (HHJ) som avslutar sin högskoleutbildning. Detta är något som skolan vill uppmärksamma genom att bjuda in alla de studenter som tar examen, samt deras släkt och vänner till en avslutningshögtid.

Nästa avslutningshögtid äger rum fredagen den 17 januari 2020.

Kommande avslutningshögtider:

17 januari 2020

5 juni 2020

Kontakt

Birgitta Lundin-Östblom
Ansvarig för avslutningshögtiden
Birgitta.lundin-ostblom@ju.se
036-101195

Frågor om biljetter och broscher:
Charlott Lindholm
charlott.lindholm@ju.se
036-101245