student

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Avslutningshögtiden anordnas två gånger per år för att fira de studenter som tar examen från Hälsohögskolan.

Varje år är det runt 500 studenter vid Hälsohögskolan (HHJ) som avslutar sin högskoleutbildning. Detta är något som skolan vill uppmärksamma genom att bjuda in alla de studenter som tar examen, samt deras släkt och vänner till en avslutningshögtid.

Nästa avslutningshögtid äger rum fredagen den 5 juni 2020. Information kring avslutningshögtiden kommer att uppdateras löpande under våren 2020.

Kommande avslutningshögtider:

5 juni 2020

Kontakt

Charlott Lindholm
charlott.lindholm@ju.se
036-101245