student

JTHs Utbildningsnivå - Grund

JTHs Utbildningsnivå - Grund

Utbildningsråd - grundnivå

Är ett rådgivande och stödjande organ till utbildningschefen i frågor som berör grundutbildningens övergripande inriktning, utveckling, planering och genomförande. Råden behandlar såväl programutbildning som fristående kurser definierade i utbildningsplaner och kursplaner. Råden leds av utbildningschefen och består av programledare, studievägledare och ansvariga för internationaliserings- och fadderföretagsverksamheterna samt ordförande i HITECHs utbildningsutskott och ytterligare en studeranderepresentant. Ytterligare personer kan adjungeras.

Patrik Cannmo

Fredrik Abrahamsson

Anders Arvidsson

Carina Jonsson

Kjell Nero

Mona Sörman

Nils-Eric Andersson

Linda Bergqvist

Ann-Marie Dahl

Johanna Glans

Olof Granath

Jasmin Jakupovic

  • Universitetsadjunkt, Programansvarig, mjukvaruutveckling och mobila plattformar
  • jasmin.jakupovic@ju.se
  • +46 36-10 1216

Nils Johansson

Sonny Johansson

Carl-Johan Jonsson

Johan Karltun

Pierre Lindblom

Martin Lindh

Sofia Lovén

Thomas Olsson

Einav Peretz Andersson

Anna Rosengren

Vanajah Siva

Leif Svensson

Mats Thilen