student
Sidan uppdaterad 2013-06-27

Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) granskar och följer upp att all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University uppfyller de kvalitetskrav som högskolans interna regelverk ställer på utbildning och de krav som svenska staten ställer för högskolans rätt att utfärda statligt reglerade examina.

Ledamöter

Pia Bülow, professor, Hälsohögskolan, ordförande/dekan
Pär Sjölander, professor, Jönköping International Business School, vice ordförande/prodekan
Christian Sandström, biträdande professor, Jönköping International Business School
Nina Edh Mirzaei, lektor, Tekniska högskolan
Géza Fischl, lektor, Tekniska högskolan
Joel Hedegaard, lektor, Högskolan för lärande och kommunikation
Lene Foss, professor, Högskolan för lärande och kommunikation
Anders Broström, professor, Hälsohögskolan
Marcus Gullstrand, doktorandrepresentant
Ingrid Olsson, studentrepresentant

Handläggare: Daniel Eriksson
Sekreterare: Siv Sjöström

Möten VT2024

 • 24 januari
 • 19 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 22 maj
 • 10-11 juni

Möten HT2024

 • 27 augusti
 • 25 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 18 december

Möten VT2025

 • 23 januari

Terminens övriga mötesdatum beslutas längre fram.

NUF:s protokoll

NUF:s protokoll finns på intranätet.

Fakultetsnämndens protokoll

Den 1 oktober 2008 ersattes Antagnings- och examensnämnden och Fakultetsnämnden av Nämnden för utbildning och forskarutbildning.

Fakultetsnämndens protokoll finns här.