student

HHJ - Utbildningsråd

HHJ - Utbildningsråd

Utbildningsrådet fastställer Hälsohögskolans kursplaner. I rådet diskuteras frågor som kursernas nivå och organisation, syfte, innehåll, kurslitteratur, behörighetsregler, urval och examination.

Om Du har frågor eller funderingar kring utbildningsrådets verksamhet är Du välkommen att kontakta oss.

Utbildningsråd

Petra Wagman

Lena Östlund

Anders Allegrind

Louise Bæk Larsen

Armanos Beniamin

Anna Bjällmark

Katarina Bolin

Emma Carlsson

Eva Edström

Sofi Fristedt

Maria Henricson

Annica Herentz Brobakken

Helena Jörgensen

Emma Kramer

Stina Kronberg

Frida Liabäck

Annette Nygårdh

Michael Sjökvist

Agneta Stenebrand

Malin Stensson

Cristina Joy Torgé