student

Tentamensschema JTH

Tentamensschema JTH

Projektledning 3 HP- TPLK16
Salstentamen 3 HP (1601 Examination)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Geokonstruktion och förorenad mark 6 HP- TGFN15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projektledning 30 HP- TPRG10
Salstentamen 5.5 HP (1002 Projekt och projektledarskap)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Tillämpad webbarkitektur 15 HP- TAWK17
Salstentamen 3 HP (1702 Skriftlg tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
BIM - Requirements and Specifications 6 HP- TBRS27
Salstentamen 3 HP (1701 Examination)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 2 av 5
 
Envariabelanalys och linjär algebra 15 HP- TVAG15
Salstentamen 7.5 HP (1501 Tentamen, Linjär algebra)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Ljus för hälsa och välmående 6 HP- TLHK18
Salstentamen 3 HP (1801 Examination)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ergonomi (Human Factors 2) 15 HP- TERS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra och optimering 9 HP- TAOG17
Salstentamen 8 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 2 av 5
 
Linjär algebra 6 HP- TLJG17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra och funktionslära 9 HP- TLFG13
Salstentamen 7.5 HP (1301 Tentamen, Linjär algebra)
Lördag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Vattenförsörjning-, spillvatten- och dagvattensystem 6 HP- TVSN15
Salstentamen 6 HP (1601 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ledarskap - tillämpad förändring 15 HP- TLTK16
Salstentamen 5 HP (1601 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Avancerad switchteknik 6 HP- TASN15
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs, tenteras för sista gången
 
Operativsystem och tjänster 1 9 HP- TT1G14
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Databaser 6 HP- TDRK18
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen 1)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Datorstöd för konstruktion 9 HP- TDKS24
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs, tenteras för sista gången
 
Databaser 6 HP- TDRK18
Salstentamen 2 HP (1802 Tentamen 2)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Operativsystemsteori 6 HP- TOSK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällsplanering 7 HP- TSAG13
Salstentamen 3 HP (1301 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Produktionsteknik 1 6 HP- TP1N16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Relationsdatabaser 6 HP- TRDK14
Salstentamen 2 HP (1401 Tentamen 1)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. Både provmoment 1401 och 1402 skrivs under samma tid
 
Datorstöd för konstruktion 9 HP- TDKS27
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällsbyggnad 15 HP- TSBG13
Salstentamen 3 HP (1301 Tentamen 1, Samhällsplanering)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Enchipsdatorer 7.5 HP- TEDK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Enchipsdatorer 6 HP- TEDK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 4 tillfället av 5
 
Relationsdatabaser 6 HP- TRDK14
Salstentamen 2 HP (1402 Tentamen 2)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. Både provmomet 1401 och 1402 skrivs under samma tid
 
Tillämpad FEM med dimensionering 6 HP- TFDK15
Salstentamen 2 HP (1501 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande fysik 1 9 HP- TG1G13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Arbete-Människa-Teknik 9 HP- TAMK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Energi och installationsteknik 6 HP- TEIN15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällsbyggnad 9 HP- TSBG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 11 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-01)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Utveckling av distribuerade applikationer 9 HP- TUDS26
Salstentamen 4.5 HP (1601 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången.
 
Digitalteknik med VHDL 9 HP- TDVK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Företags samhällsansvar (CSR) 6 HP- TCSK17
Salstentamen 2 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys och linjär algebra 15 HP- TVAG15
Salstentamen 6 HP (1503 Tentamen Envariabelanalys)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Matematisk statistik 7.5 HP- TMSK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Flervariabelanalys 7.5 HP- TFVK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematisk statistik 6 HP- TMAK17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematisk statistik 6 HP- TMSG14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Flervariabelanalys 6 HP- TFVK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 6 HP (1702 Tentamen - Differential- och integralkalkyl)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys 6 HP- TVAK13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Belysningsplanering Krav, utemiljö 6 HP- TBKK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen och laborationer)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Grundläggande fysik 2 6 FUP- TG2F07
Salstentamen 4 FUP (1701 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Belysningsplanering utemiljö 9 HP- TPUK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Användarstudier 6 HP- TABG16
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången.
 
Datastrukturer och algoritmer 7.5 HP- TDSK17
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande analys 6 HP- TGAG17
Salstentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs, tillfälle 3 av 5
 
Användarstudier 7.5 HP- TABG17
Salstentamen 4 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling 12 HP- TOMK14
Salstentamen 4 HP (1601, 1401 Tentamen A)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 15 HP- TBKK17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Operativsystem för inbyggnad 9 HP- TOIK14
Salstentamen 4 HP (1401, 1601 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande fysik 2 6 HP- TG2G14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Datastrukturer och algoritmer 9 HP- TDSK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionslogistik 9 HP- TPLN14
Salstentamen 9 HP (1401 Examination)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Hållfasthetslära 6 HP- THLK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Söndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-02)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Energieffektiv belysning 6 HP- TEEK16
Salstentamen 6 HP (1601 Examination)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Väg- och trafikteknik 6 HP- TVTN15
Salstentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Tillämpad matematik och fysik 6 HP- TMFG16
Salstentamen 5 HP (1601 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Konstruktionsteknik 1 6 HP- TK1K14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till produktframtagning 9 HP- TIPG13
Salstentamen/Datasal 3 HP (1403 Tentamen Projektledning, Gruppdynamik och ledarskap)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account. Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Organisation-Ledarskap-Projektledning 9 HP- TOLG15
Salstentamen/Datasal 6 HP (1501 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs, tenteras för sista gången
 
Inköp och försörjningskedjor 9 HP- TIFN18
Salstentamen/Datasal 9 HP (1801 Examination)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Leda hållbara organisationer 9 HP- TLSG16
Salstentamen/Datasal 4.5 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Projektledning 30 HP- TPRG10
Salstentamen/Datasal 13 HP (1003 Projektmetodik och tillämpning)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Inköpslogistik 9 HP- TILN15
Salstentamen/Datasal 9 HP (1501 Examination)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Organisation-Ledarskap-Projektledning 9 HP- TOLG18
Salstentamen/Datasal 4.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1703 Tentamen Ledarskap och projektledning)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Agilt projekt 9 HP- TAGN16
Salstentamen/Datasal 3 HP (1602 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ledarskap och projektledning 6 HP- TLPG13
Salstentamen/Datasal 3 HP (1401, 1301 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Datatenta 5 HP (1301 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Forsknings- och utredningsmetodik 6 HP- TFUS24
Salstentamen 3 HP (1401 Individuell tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången.
 
Möbeldesign 2 12 HP- TMNK14
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Bostadsplanering 6 HP- TBUK15
Salstentamen 6 HP (1501 Övningsuppgift)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Bostadsplanering och utformning 9 HP- TBGK14
Salstentamen 6 HP (1402 Övningsuppgift 2)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Forsknings- och utredningsmetodik 6 HP- TFUS26
Salstentamen 3 HP (1701 Individuell tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Gränssnitt mot människa och maskin 9 HP- TGMK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Hydraulik och markteknik 6 HP- THGK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Affärsmannaskap 9 HP- TFFN19
Salstentamen/Datasal 4 HP (1701 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid studentaccount.
 
Vetenskaplig metod 6 HP- TVMG13
Salstentamen/Datasal 3 HP (1301 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Implementation of Digital Technologies and the Construction Industry 6 HP- TIDR28
Salstentamen/Datasal 3 HP (1801 Examination)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid studentaccount.
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TVEG13
Salstentamen/Datasal 3 HP (1301 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto OBS! Denna tentamen är endast till för studenter vid Tekniska Högskolan
 
Grunder i belysningsteknik 6 HP- TGBG16
Salstentamen/Inspera tentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wifi). Medtag dator och laddare Utfasad kurs 4 av 5
 
Arkitekturhistoria 3 HP- TAHK18
Salstentamen/Inspera tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Måndag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-03)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Ekonomistyrning för ingenjörer 6 HP- TESN15
Salstentamen 5 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Forma med ljus 12 HP- TFJG17
Salstentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Entrepreneurial Governance of IT 7.5 HP- TEGR26
Salstentamen 3.5 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs, tillfälle 4 av 5
 
Verksamhets- och Kvalitetsstyrning 9 HP- TOQK17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Funktionella material och ytor 6 HP- TFYS27
Salstentamen 3.5 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande matematik och kemi 6 HP- TGMG13
Salstentamen 4.5 HP (1301 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Geoteknik 6 HP- TGOK14
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs Tillfälle 3 av 5
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Salstentamen/Datasal 1.5 HP (1603 PingPong tentamen för ledarskap/gruppdynamik)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account. Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Förändringsledning 6 HP- TFLN16
Salstentamen/Datasal 3 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Internet- och molntjänster 6 HP- TMTN15
Salstentamen/Datasal 3 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Parametric Design and GIS 7.5 HP- TPDR28
Salstentamen/Datasal 3 HP (1801 Examination)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Salstentamen/Datasal 1.5 HP (1601 Skriftlig tenteman - Forskningsmetodik 1)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. Extra exam opportunity for this course, last time!
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Salstentamen/Datasal 1.5 HP (1701 Ping Pong tentamen - Forskningsmetodik 1)
Tisdag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account. Utfasad kurs tillfälle 3 av 5.
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TVEG13
Salstentamen 3 HP (1301 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Grundläggande nätverksdesign 7.5 HP- TGNG17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 10:30 till 12:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nätverksdesign för operatörer 7.5 HP- TNOK18
Salstentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 10:30 till 12:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Nätverkssäkerhet 6 HP- TNSK14
Salstentamen/Datasal 3 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 10:30 till 12:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Fördjupad nätverksdesign 7.5 HP- TFNF17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 10:30 till 12:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Detaljhandel 9 HP- TDHN18
Salstentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Distributionslogistik 9 HP- TDLN15
Salstentamen 5 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Diskret matematik 7.5 HP- TDMG17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling 12 HP- TOMK14
Salstentamen 4 HP (1603, 1403 Tentamen B)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Diskret matematik 6 HP- TDMG13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Produktionsstyrning 6 HP- TPOK15
Salstentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Industriell marknadsföring 6 HP- TLPK15
Salstentamen/Datasal 1 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Entreprenörskap och affärsplanering 6 HP- TEAG15
Salstentamen/Datasal 2 HP (1601, 1701 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Företagslogistik 6 HP- TFLK15
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Introduktion till konstruktion 3 HP- TIKK18
Salstentamen/Datasal 1.5 HP (1801 Teoritest (pingpong))
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Samhällsbyggnad 15 HP- TSBG13
Salstentamen/Datasal 3 HP (1302 Tentamen 2, Byggprocessen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Konstruktionsmaterial 7.5 HP- TKSK18
Salstentamen/Datasal 6.5 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 14 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-04)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Lean och grön logistik 9 HP- TLLK17
Salstentamen 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projektledning 30 HP- TPRG10
Salstentamen 7.5 HP (1001 Projektets omvärld)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Företagande och ekonomi 6 HP- TFEK17
Salstentamen 4 HP (1702, 1801 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsledning 7.5 HP- TPLS28
Salstentamen 2 HP (1801 Examination)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 1 av 5
 
Produktionsledning 6 HP- TPLS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfsad kurs tillfälle 4 av 5
 
Byggprocessen i anknytning till ljusdesign 6 HP- TBAK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsorganisation och arbetsmiljö 6 HP- TAAK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
CAD - Grundläggande solidmodellering 7.5 HP- TCSA17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1001 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Praktisk tentamen i datasal, Utfasad kurs tillfälle 2 av 5
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSTG17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Geografiska informationssystem 6 HP- TGIK18
Salstentamen/Datasal 2 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Geografiska informationssystem 6 HP- TGIK14
Salstentamen/Datasal 3 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Grafisk design och visuell kommunikation 15 HP- TG1G17
Salstentamen/Datasal 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Webbutveckling med JavaScript och DOM 6 HP- TWJK14
Salstentamen/Datasal 2 HP (1402 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account. Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSPG17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Datorsimulering i fysik och teknik 6 HP- TDSK16
Salstentamen 6 HP (1601 Inlämningsuppgifter och laborationer)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktutformning och materialval 6 HP- TPMK15
Salstentamen 4.5 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Integrerad produkt- och produktionsutveckling 9 HP- TIPS28
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Integrerad produktutveckling 12 HP- TIPS25
Salstentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik för mjukvaruutveckling 6 HP- TMMK16
Salstentamen 3 HP (1701, 1601 Examination)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Marknad, ekonomi och kommunikation 9 HP- TMEK16
Salstentamen/Datasal 4 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 HP- TEEG14
Salstentamen/Datasal 4 HP (14H1 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Interaktionsdesign 7.5 HP- TINK18
Salstentamen/Datasal 3.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Programmering för automatiserad konstruktion 6 HP- TPAR27
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK15
Datatenta 4 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Belysningsplanering i kundnära projekt 15 HP- TPDN16
Salstentamen 4 HP (1603 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grunderna i hållbar Supply Chain Management 6 HP- TSSG16
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Inbyggda och mobila system 15 HP- TMSN15
Salstentamen 3 HP (1502 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Materiallära 3 HP- TMTK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Operativsystem för infrastruktur 12 HP- TORK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Material och design 6 HP- TMDR26
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Avancerad materialteknik 6 HP- TAMR24
Salstentamen/Datasal 4 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Byggmaterial och byggteknik 1 6 HP- TM1K14
Salstentamen/Datasal 5 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs, tillfälle 4 av 5
 
Byggmaterial och byggteknik 1 7.5 HP- TM1K18
Salstentamen/Datasal 5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-05)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Avancerad switchteknik 6 HP- TASN15
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs ges för sista gången
 
Cross-Channel User Experience and Service Design 6 HP- TCES27
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Introduktion till produktframtagning 9 HP- TIPG13
Salstentamen 2 HP (1401, 1301 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Software Entrepreneurship and Business Planning 7.5 HP- TSEG16
Salstentamen 2.5 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Cloud Computing and Data Analytics 6 HP- TCCR26
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Salstentamen 2 HP (1701 Tentamen Produktframtagning)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Salstentamen/Datasal 1.5 HP (1602 Skriftlig tentamen - Forskningsmetodik 2)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Please make sure that you have a valid JU account. Extra exam opportunity for this course, last time!
 
Byggmaterial och byggteknik 2 6 HP- TM2K14
Salstentamen/Datasal 5 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Projektledning och metoder 7.5 HP- TPJG17
Salstentamen/Datasal 4 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Salstentamen/Datasal 1.5 HP (1702 Ping Pong tentamen - Forskningsmetodik 2)
Torsdag 16 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account. Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Möbeldesign 1 9 HP- TMDK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Marknadsföring och försäljning 6 HP- TMFK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Affärsplanering och entreprenörskap 6 HP- TBPG17
Salstentamen 2 HP (1701 Examination)
Torsdag 16 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ekonomi och företagande 7.5 HP- TEFG18
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Utredningsmetodik 6 HP- TUKK16
Salstentamen/Datasal 3 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Tillverkningsteknik 9 HP- TTVK14
Salstentamen/Datasal 4 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs till. 3 av 5 PingPong tenta kolla att du har ett giltigt JU-konto. Please ensure you have access to the pingpong event: Tillverkningsteknik - TTVK14 - A17
 
Byggherre, ombyggnad och förvaltning 9 HP- TBOK14
Salstentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Byggherre och förvaltning 6 HP- TBFK14
Salstentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Trådlösa nätverk 9 HP- TTNK15
Salstentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account. Utfasad kurs tillfe3 av 5
 
Grafisk Design för New Media 15 HP- TGNK18
Salstentamen/Datasal 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Dagsljusprojektering 6 HP- TDPK15
Salstentamen 6 HP (1501 Examination)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5 möjliga
 
Marknadskommunikation 9 HP- TMKG17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Materialteknik och möbelkonstruktion 6 HP- TMKK15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Designmetodik och projektarbete 9 HP- TDEG14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Marknadskommunikation 7.5 HP- TMCK18
Salstentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Programmering för webben 9 HP- TPWK16
Salstentamen/Datasal 4.5 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Datorstödd konstruktion 6 HP- TDKG14
Salstentamen/Datasal 2 HP (1602 Teoritest (pingpong))
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Klientprogrammering 15 HP- TKPK17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1703 Skriftlig tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 5 sv 5 möjliga
 
Klientprogrammering 15 HP- TKPK18
Salstentamen/Datasal 3 HP (1803 Skriftlig tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Programmering för webben 9 HP- TPWK18
Salstentamen/Datasal 4.5 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Databasadministration 6 HP- TDAN15
Salstentamen/Datasal 3 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TMCG16
Salstentamen/Datasal 3 HP (1601 Skriftlig examination)
Torsdag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-06)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Belysningslära 6 HP- TBLG15
Salstentamen 6 HP (1501 Examination)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Produktionsutveckling I, strategi och system 7.5 HP- TP1R27
Salstentamen 3 HP (1701 Examination)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Belysningsplanering Krav, innemiljö 12 HP- TKIK15
Salstentamen 5 HP (1501 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Utveckling av produktion, strategi-system-teknik 15 HP- TUPR26
Salstentamen 4.5 HP (1601 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Modellering och simulering av gjutning 6 HP- TMSS24
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Datateknisk introduktionskurs 6 HP- TDIG13
Salstentamen 4 HP (1301 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Datateknisk introduktionskurs 7.5 HP- TDIG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Modellering och simulering av gjutning 6 HP- TMSS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mekanik 2 6 HP- T2MK17
Salstentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Mekanik 2 6 HP- T2MK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Konstruktionsteknik 2 6 HP- TK2K15
Salstentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Objektorienterad programmering 7.5 HP- TOPK18
Salstentamen 4.5 HP (1801 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Logistiska gränssnitt 6 HP- TLGG17
Salstentamen/Datasal 2 HP (1701 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 11:30 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Virtualisering 9 HP- TVUN14
Salstentamen/Datasal 4 HP (1401 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 11:30 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Microstructural Engineering 6 HP- TMER27
Salstentamen/Datasal 4 HP (1701 Examination)
Fredag 17 augusti klockan 11:30 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Säkra mjukvarusystem 6 HP- TSMS25
Salstentamen/Datasal 3 HP (1501 Examination)
Fredag 17 augusti klockan 11:30 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Logistiska gränssnitt 6 HP- TLGG13
Salstentamen/Datasal 2 HP (1501 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 11:30 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Konstruktion 6 HP- TKOK18
Salstentamen/Datasal 1.5 HP (1802 Teoritest (pingpong))
Fredag 17 augusti klockan 11:30 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människa-Teknik-Organisation 6 HP- TMTR26
Muntlig tentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5. Information om tid o lokal kommer från ansvarig lärare under vecka 33. More information about time and examination room from responsible teacher during week 33
 
Informationslogistik 6 HP- TILS26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5 möjliga
 
Produktionsutveckling II, metoder och verktyg 7.5 HP- T2PS27
Salstentamen 2 HP (1701 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Grundläggande nätverksteknik 6 HP- TGÄG14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Mekanik och hållfasthetslära 9 HP- TMLK14
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Forskningsmetoder i datateknik och informatik 7.5 HP- TFIN18
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Datatekniska forskningsmetoder 6 HP- TDGK15
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Optimeringsdriven design 6 HP- TODS27
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Research Methods 6 HP- TRMR28
Salstentamen/Datasal 3 HP (1801 Examination)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Datakommunikation 9 HP- TTTK15
Salstentamen/Datasal 6 HP (1501 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Nätverksprogrammering 6 HP- TNPK15
Salstentamen/Datasal 4 HP (1501 Tentamen)
Fredag 17 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Industriell ekonomi 9 HP- TIMG13
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till logistik och materialhantering 9 HP- TLMG16
Salstentamen 5 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
User Experience Design 6 HP- TUER26
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys och linjär algebra 15 HP- TVAG15
Salstentamen 1.5 HP (1502 Tentamen, Funktionslära)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Produktspecificering och kravhantering 6 HP- TPKS26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Industriell ekonomi 9 HP- TIMG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsteknik 2 6 HP- TP2N17
Salstentamen 4 HP (1702 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kvalitetssäkring av mjukvaruprodukter 6 HP- TKSS26
Salstentamen 2 HP (1601 Examination)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen - Funktionslära och komplexa tal)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra och funktionslära 9 HP- TLFG13
Salstentamen 1.5 HP (1302 Tentamen, Funktionslära)
Lördag 18 augusti klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Ljuskälle- och armaturkunskap 6 HP- TLAG15
Salstentamen 6 HP (1501 Examination)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Routing- och switchteknik 9 HP- TRTK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Informationsarkitektur 7.5 HP- TAUK17
Salstentamen 3.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till elektronik 7.5 HP- TIEK18
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Service Level Management 6 HP- TSLK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Mjukvaruutveckling ur ett produktperspektiv 6 HP- TMUR26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till elektronik 6 HP- TIEK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Konstruktionselement 6 HP- TKEK14
Salstentamen 3.5 HP (1401 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Byggnadsmekanik 7.5 HP- TBHK18
Salstentamen 6.5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Byggnadsmekanik 6 HP- TBHK14
Salstentamen 5 HP (1401, 1801 Tentamen)
Lördag 18 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-08)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 2 av 5
 
Enterprise Architecture and IT Architecture 7.5 HP- TEAR27
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Design av smarta företag 7.5 HP- TSF428
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Hållbarhet, analyser och simuleringar 7.5 HP- THAR27
Salstentamen 3.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Informations- och kommunikationsteknik 9 HP- TITK16
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Material- och produktionsstyrning 6 HP- TMPN16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mätteknik och GIS 9 HP- TMGK18
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Affärslogistik 9 HP- TALG15
Salstentamen 5 HP (1501 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Affärslogistik 9 HP- TALG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Mekanik 1 6 HP- T1MK16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Mätteknik och GIS 6 HP- TMGK15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Mekanik 1 6 HP- T1MK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kvalitets- och miljöledningssystem 6 HP- TKMN17
Salstentamen 4.5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kvalitets- och miljöledningssystem 6 HP- TKMN15
Salstentamen 4.5 HP (1501 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Kvalitetsledning 6 HP- TKLK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Introduktion till programmering 9 HP- TIPK17
Salstentamen 3 HP (1702 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Olinjär FEA 9 HP- TOLR24
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till programmering 9 HP- TIPK13
Salstentamen 3 HP (1301 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tenteras för sista gången
 
Ellära och mätteknik 6 HP- TEMK14
Salstentamen 4.5 HP (1401 Tentamen)
Söndag 19 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Salstentamen 4 HP (1705 Tentamen Ekonomi)
Söndag 19 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-09)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 6 HP (1702 Tentamen - Differential- och integralkalkyl)
Lördag 15 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-08-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ordinarie tentamen HT18, kursvecka 34-42
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 3 HP (1702 Skrivuppgift)
Fredag 23 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-10-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 3 HP (1802, 1711 Kultur & samhälle: skrivuppgift)
Fredag 23 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-10-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 4.5 HP (1801 Språkfärdighetstest)
Fredag 23 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Salstentamen/Inspera 5 HP (1801 Examination)
Fredag 30 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Salstentamen/Inspera 5 HP (1801 Examination)
Måndag 21 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena