student

Tentamensschema JTH

Tentamensschema JTH

Affärsjuridik för ingenjörer

KurskodTAIG15 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Anna Sellin, sean ca 5 studenter

Affärslogistik

KurskodTALG15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda14
FritextAnsvarig: Eva Johansson Tillsammans med TALG17 och TMPN16 ca 5 studenter. Utfasad kurs tenteras för näst sista gången

Affärslogistik

KurskodTALG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda33
FritextAnsvarig: Eva Johansson Tillsammans med TALG15 och TMPN16 ca 35 studenter

Affärslogistik

KurskodTALK13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-27
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Eva Johansson Tillsammans med TALG17

Affärsplanering med kalkylering och tillverkning

KurskodTAKK14 Provkod1401 SalLönnen
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-12
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda4
FritextLönnen, Träcentrum Nässjö

Affärsplanering och entreprenörskap

KurskodTBPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Mats Thilén ca 10 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto.

Användarstudier

KurskodTABG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda22
FritextAnsvarig: Anders Rudgård, ruan, Bruce Ferwerda ca 65 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Arbete-Människa-Teknik

KurskodTAMK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda47
FritextAnsvarig: Johan Karltun ca 40 studenter

Avancerad CAD

KurskodTACR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1730
Anmälan öppnar2017-11-27
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Olof Granath ca 20 studenter

Avancerad materialteknik

KurskodTAMR24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1330
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Arne Dahle, daham Examinator: Nils-Eric Andersson, AnNE ca 15 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Belysningslära

KurskodTBLG15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-20
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig Ulrika Wänström Lindh ca 5 studenter Utfasad kurs tenteras för näst sista gång.

Belysningsplanering i kundnära projekt

KurskodTPDN16 Provkod1603 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mathias Adamsson, AdMa ca 7 studenter

Belysningsplanering innemiljö

KurskodTBIK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-20
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: KrAn Utfasad kurs tenteras för sista gången ca 5 studenter

Belysningsplanering Krav, innemiljö

KurskodTKIK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-20
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johanna Glans ca 5 studenter

Belysningsplanering Krav, utemiljö

KurskodTBKK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mikael Pettersson ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången. Skriver tillsammans med TBKK17

Belysningsplanering utemiljö

KurskodTPUK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-29
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Mathias Adamsson ca 5 studenter Utfasad kurs tenteras för näst sista gången.

Belysningsteknik och kvalitetssäkring

KurskodTBKK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mikael Pettersson ca 10 studenter

BIM - Requirements and Specifications

KurskodTBRS27 Provkod1701 SalCampus Arena
Provdatum2017-12-17 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Peter Johansson ca 25 studenter

BIM - Requirements and Specifications

KurskodTBRS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Johansson ca 8 studenter

Bostadsplanering

KurskodTBUK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Kaj Granath ca 25 studenter

Bostadsplanering och utformning

KurskodTBGK14 Provkod1402 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Kaj Granath ca 20 studenter

Byggherre och förvaltning

KurskodTBFK14 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Thomas Olsson, olstho ca 40 studenter PingPong tentamen, se till att du har åkomst till PingPong Ändrat datum pga av samordning med TBOK14

Byggherre, ombyggnad och förvaltning

KurskodTBOK14 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Thomas Olsson, olstho ca 20 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Byggmaterial och byggteknik 2

KurskodTM2K14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Karlsson, KarP ca 60 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Byggnadsmekanik

KurskodTBHK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda81
FritextAnsvarig: Hamid Movafaghi, movham ca 40 studenter

CAD - Grundläggande solidmodellering

KurskodTCSA17 Provkod1001 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Olof Granath, grol ca 10 studenter

CAD 1 med ritteknik

KurskodT1CG13 Provkod1301 SalEken
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-12
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda4
FritextHjälpmedel: Data och papper Eken, Träcentrum Nässjö

CAD 2 med Rapid prototyping

KurskodTCRK15 Provkod1501 SalLönnen, Träcentrum
Provdatum2018-01-10 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-10
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda3
Fritext

CAD 2 med Rapid prototyping

KurskodTCRK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-03-16 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-03-06
Antal anmälda0
FritextEken/Lönnen Träcentrum, Nässjö Datatenta

Cloud Computing and Data Analytics

KurskodTCCR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Ulf Johansson ca 10 studenter

Dagsljusprojektering

KurskodTDPK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-20
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mathias Adamsson ca 10 studenter Utfasad kurs tenteras för näst sista gången

Databasadministration

KurskodTDAN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Sonny Johansson ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Databassystem och trender

KurskodTDTS24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Carstensen, CaAn ca 5 studenter. Utfasad kurs tenteras för sista gången

Datastrukturer och algoritmer

KurskodTDSK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Ragnar Nohre ca 20 studenter

Datateknisk introduktionskurs

KurskodTDIG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda30
FritextAnsvarig: Ragnar Nohre, nora ca 50 studenter

Datorsimulering i fysik och teknik

KurskodTDSK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Ilia Belov, beli ca 2 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Datorstöd för konstruktion

KurskodTDKS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Joel Johansson, JoJo ca 8 studenter Muntlig tentamen, inga vakter eller salar behöver bokas

Designmetodik och projektarbete

KurskodTDEG14 Provkod1401 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-18 Starttid1300 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-18
Anmälan stänger2017-12-08
Antal anmälda28
Fritext

Designmetodik och projektarbete

KurskodTDEG14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid1300 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextTräcentrum, Nässjö Lönnen

Digitalteknik med VHDL

KurskodTDVK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anna-Karin Carstensen, CaAk ca 20 studenter

Diskret matematik

KurskodTDMG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda20
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanoff, ivtj ca 40 studenter Tillsammans med TDMG17

Diskret matematik

KurskodTDMG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda25
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanoff, ivtj ca 60 studenter Tillsammans med TDMG13

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring

KurskodTEEG14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Jan Weiss, weja ca 10 studenter Ansvarig: Håkan Hammarin hamhak, Sonny Johansson, examinator ca 10 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring

KurskodTEEG14 Provkod14H1 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Jan Weiss. weja ca 60 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto.

Ekonomistyrning för ingenjörer

KurskodTESN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig:Jan Weiss ca 10 studenter

Ellära och mätteknik

KurskodTEMK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda29
FritextAnsvarig: Thomas Biro, bith ca 20 studenter

Enchipsdatorer

KurskodTEDK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Anna-Karin Carstensen, caak ca 15 studenter

Energi och installationsteknik

KurskodTEIN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda32
FritextAnsvarig: Thomas Olsson ca 45 studenter

Energieffektiv belysning

KurskodTEEK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-20
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johanna Glans ca 5 studenter Utfasad kurs tenteras för näst sista gången

Entrepreneurial Governance of IT

KurskodTEGR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov ca 5 studenter Tillsammans med JIBS, JEGR25

Entrepreneurial Performance Management och IT

KurskodTEPR22 Provkod1201 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov, tavl ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för sista gången Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Entreprenörskap och affärsplanering

KurskodTEAG15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1530
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Mats Thilén ca 35 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1702 SalCampus Arena
Provdatum2017-12-19 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-09
Antal anmälda182
FritextAnsvarig: Kenneth Hulth ca 200 studenter Specialtenta B3056 Tentamen flyttad från 22/12 i samråd med kursansvarig

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda28
FritextAnsvarig: Peter Olofsson ca 65 studenter

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda22
FritextAnsvarig: Peter Olofsson, olopet ca 100 studenter

Envariabelanalys

KurskodTVAK13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda71
FritextAnsvarig: Fredrik Abrahamsson, ABFR ca 100 studenter

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Fredrik Abrahamssom ca 120 studenter

Envariabelanalys

KurskodTEVG17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Fredrik Abrahamsson, ABFR ca 120 studenter

Envariabelanalys

KurskodTVAK13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Fredrik Abrahamsson, ABFR ca 20 studenter

Envariabelanalys och linjär algebra

KurskodTVAG15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-12-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Anders Andersson ca 5 studenter Tillsammans med TLFG13

Ergonomi (Human Factors 2)

KurskodTERS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Lars Eriksson, examinator ca 5 studenter

Flervariabelanalys

KurskodTFVK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda34
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanov. ivtj ca 50 studenter Tillsammans med TFVK17

Flervariabelanalys

KurskodTFVK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda12
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanov, ivtj ca 15 studenter Tillsammans med TFVK14

Forma med ljus

KurskodTFJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mathias Adamsson ca 30 studenter

Forsknings- och utredningsmetodik

KurskodTFUS24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Anette Karltun ca 2 studenter Utfasad kurs tenteras för näst sista gången.

Forsknings- och utredningsmetodik

KurskodTFUS26 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anette Karltun, KAne ca 10 studenter

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-12-09
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda23
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 40 studenter Omtentamen

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1603 Sal
Provdatum2018-03-16 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1603 Sal
Provdatum2018-04-12 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1604 Sal
Provdatum2018-05-15 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-03-12
Anmälan stänger2018-05-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Fysik

KurskodTBFF06 Provkod1604 Sal
Provdatum2018-05-25 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-04-25
Anmälan stänger2018-05-15
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Fördjupad nätverksdesign

KurskodTFNF17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1000
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Sonny Johansson, johson ca 12 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Företags samhällsansvar (CSR)

KurskodTCSK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Hamid Jafari ca 10 studenter

Företagslogistik

KurskodTFLK15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mats Thilén, thimat Examinator: Jenny Bäckstrand, BacJ 10 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Geografiska informationssystem

KurskodTGIK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda0
FritextKursansvarig: Annika Moscati ca 5 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto.

Geokonstruktion och förorenad mark

KurskodTGFN15 Provkod1501 SalCampus Arena
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda16
FritextAnsvarig: Kjell Nero ca 20 studenter

Geokonstruktion och förorenad mark

KurskodTGFN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Kjell Nero, NeKj ca 7 studenter

Geoteknik

KurskodTGOK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Nasik Najar ca 40 studenter

Grafisk design och visuell kommunikation

KurskodTG1G17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Martin Lindh, lindma PingPong exam, make sure that you have access to PingPong ca 30 studenter

Grunder i belysningsteknik

KurskodTGBG16 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Johanna Glans ca 20 studenter

Grunderna i hållbar Supply Chain Management

KurskodTSSG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: David Eriksson, endav ca 10 studenter

Grundläggande fysik 1

KurskodTG1G13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda23
FritextAnsvarig: Jörgen Gustafsson ca 40 studenter

Grundläggande fysik 1

KurskodTG1F08 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-03-19 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig Christer Magnusson ca 170 studenter

Grundläggande fysik 1

KurskodTG1F08 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-21 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-04-11
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Christer Magnusson ca 75 studenter

Grundläggande fysik 2

KurskodTG2G14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Thomas Biro ca 40 studenter

Grundläggande matematik 1

KurskodTM1F08 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-02-26 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-16
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Christer Magnusson ca 170 studenter

Grundläggande matematik 1

KurskodTM1F08 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Christer Magnusson ca 75 studenter

Grundläggande matematik 2

KurskodTM2F08 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-04-30 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Christer Magnusson ca 170 studenter

Grundläggande matematik och kemi

KurskodTGMG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda19
FritextAnsvarig: Christer Magnusson ca 20 studenter. Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången

Grundläggande nätverksdesign

KurskodTGNG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Sonny Johansson, johson ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Hydraulik och markteknik

KurskodTHGK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda45
FritextAnsvarig: Torbjörn Schultz, Scto ca 40 studenter

Hållbarhet, analyser och simuleringar

KurskodTHAR27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Kaj Granath ca 10 studenter

Hållfasthetslära

KurskodTHLK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda79
FritextAnsvarig: Lennart Mähler ca 65 studenter

Inbyggda och mobila system

KurskodTMSN15 Provkod1502 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Ann-Karin Carstensen, caak ca 10 studenter

Industriell ekonomi

KurskodTIMG13 Provkod1401 SalHe303
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Jan Weiss ca 10 studenter Tillsammans med TIMG17

Industriell ekonomi

KurskodTIMG17 Provkod1701 SalHe303
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda63
FritextAnsvarig: Jan Weiss ca 80 studenter Tillsammans med TIMG13

Industriell ekonomi

KurskodTIMG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Jan Weiss, WeJa ca 20 studenter

Industriell marknadsföring

KurskodTIMK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-30
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextTillsammans med T1MK16/1601 Ansvarig: Lennart Mähler

Industriell marknadsföring

KurskodTIMK15 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid0800 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mats Thilén Muntlig tentamen, adm. av ansvarig. Inga lokaler eller vakter behövs. Genomförs gruppvis under 2 tim. Bokas direkt med kursansv. i PingPong, se kurs PM.

Industriell marknadsföring

KurskodTLPK15 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1530
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Mats Thilén thimat Examinator: Anette Johansson, JAne ca 5 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap

KurskodTIFR26 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda10
Fritext(Research Methods 2 * Experiments System Development) * join 1702 Ping Pong exam. Please make sure that you have a valid account. (Ansvarig: Rob Day ca 20 studenter).

Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap

KurskodTIFR26 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda43
Fritext(Research Methods 2 * Experiments System Development) Ping Pong exam. Please make sure that you have a valid account. (Ansvarig: Rob Day ca 40 studenter).

Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap

KurskodTIFR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda2
Fritext(Research Methods 1 - Case Studies Surveys) * join 1701 Ping Pong exam. Please make sure that you have a valid account. (Ansvarig: Rob Day ca 20 studenter).

Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap

KurskodTIFR26 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda54
Fritext(Research Methods 1 - Case Studies Surveys) Ping Pong exam. Please make sure that you have a valid account. (Ansvarig: Rob Day ca 40 studenter).

Information Architecture and Semantic Technologies

KurskodTSTS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov, TaVl ca 10 studenter

Informations- och kommunikationsteknik

KurskodTITK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-27
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Anders Kvarnemo ca 5 studenter Samma som TITK16

Informations- och kommunikationsteknik

KurskodTITK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda16
FritextAnsvarig: Anders Kvarnemo, kvaand ca 35 studenter

Informationsarkitektur

KurskodTAUK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Martin Lindh, lindma ca 30 studenter

Informationslogistik

KurskodTILS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: He Tan ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången

Inköpslogistik

KurskodTILN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Jenny Bäckstrand, bacj ca 10 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong!

Internet- och molntjänster

KurskodTMTN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Peter Larsson-Green ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Introduktion till elektronik

KurskodTIEK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda17
FritextAnsvarig: Anna-karin Carstensen ca 15 studenter

Introduktion till logistik och materialhantering

KurskodTLMG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda7
FritextAnsvarig: Mats Thilén ca 15 studenter

Introduktion till produktframtagning

KurskodTIPG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig. Leif Svensson ca 5 studenter Tillsammans med TIPG17/1701

Introduktion till produktframtagning

KurskodTIPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-14
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Leif Svensson ca 5 studenter Tillsammans med TIPG17/1701

Introduktion till produktframtagning

KurskodTIPG13 Provkod1403 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextTillsammans med TIPG17 ca 10 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong Tenteras tillsammans med TIPG17/1703

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete

KurskodTIPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Leif Svensson ca 60 studenter

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete

KurskodTIPG17 Provkod1703 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Leif Svensson, svelei ca 50 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete

KurskodTIPG17 Provkod1705 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Leif Svensson, svelei ca 50 studenter

Introduktion till programmering

KurskodTIPK17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Carstensen, CaAn ca 40 studenter PingPong tentamen se till att du har ett aktivt konto

Kemi

KurskodTBKE06 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-12-18
Anmälan stänger2018-01-08
Antal anmälda0
FritextÁnsvarig: Johan Strandler ca 40 studenter Omtentamen

Kemi

KurskodTBKE06 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-03-09 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Kemi

KurskodTBKE06 Provkod1602 Sal
Provdatum2018-04-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Konstruktionselement

KurskodTKEK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Dag Raudberget, RaDa ca 40 studenter

Konstruktionsteknik 1

KurskodTK1K14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda73
FritextAnsvarig: Kjell Nero, nekj ca 80 studenter

Konstruktionsteknik 2

KurskodTK2K15 Provkod1501 SalCampus Arena
Provdatum2017-12-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-08
Antal anmälda68
FritextAnsvarig: Hamid Movaffaghi ca 60 studenter

Konstruktionsteknik 2

KurskodTK2K15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Hamid Movaffaghi, movham ca 30 studenter

Kvalitetsledning

KurskodTKLK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Leif Svensson, svelei ca 20 studenter

Kvalitetssäkring av mjukvaruprodukter

KurskodTKSS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: He Tan, tanhe ca 10

Lean och grön logistik

KurskodTLLK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Thomas Wigerfelt, Hamid Jafari ca 10 studenter

Leda hållbara organisationer

KurskodTLSG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Lisa Bäckvall, BLis Examinator: Karin Havemose ca 10 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Ledarskap - tillämpad förändring

KurskodTLTK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-03-24 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Johan Karltun ca 35 studenter Datumet ändrat till 24/3 från 9/12 enligt kursansvarig.

Ledarskap och projektledning

KurskodTLPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-12-01
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda21
FritextAnsvarig: Rigmor Skoglund ca 70 studenter PingPong tentamen - Se till att du har åtkomst till Pingpong!

Ledarskap och projektledning

KurskodTLPG13 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rigmor Skoglund, skorig ca 20 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Linjär algebra

KurskodTLJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda116
FritextAnsvarig: Anders Andersson, aand ca 15 studenter

Linjär algebra

KurskodTLJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Olofsson,OLOPET, Anders Andersson, Aand ca 100 studenter

Linjär algebra och funktionslära

KurskodTLFG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda57
FritextAnsvarig: Anders Andersson, aand ca 120 studenter

Linjär algebra och funktionslära

KurskodTLFG13 Provkod1302 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda84
FritextAnsvarig: Anders Andersson ca 140 studenter

Linjär algebra och optimering

KurskodTAOG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Tjavdar Ivanov, ivtj ca 10 studenter

Ljuskälle- och armaturkunskap

KurskodTLAG15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-20
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johanna Glans ca 5 studenter Utfasad kurs tenteras näst sista gången

Logistiska gränssnitt

KurskodTLGG13 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Olof Granath ca 30 studenter tillsammans med TLGG17 Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Logistiska gränssnitt

KurskodTLGG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Olof Granath, GrOl ca 20 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Marknadsföring och försäljning

KurskodTMFK14 Provkod1401 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-22
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda19
Fritext

Marknadsföring och försäljning

KurskodTMFK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-12
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextTräcentrum, Nässjö Lönnen

Matematik 1

KurskodTBM107 Provkod1702 SalHe303 A-K, He309 L-Ö
Provdatum2017-12-20 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-20
Anmälan stänger2017-12-10
Antal anmälda103
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 110 studenter

Matematik 1

KurskodTBM107 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-12-12
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda14
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 40 studenter Omtentamen

Matematik 1

KurskodTBM107 Provkod1703 Sal
Provdatum2018-03-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Matematik 1

KurskodTBM107 Provkod1703 Sal
Provdatum2018-04-03 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Matematik 2

KurskodTBM207 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-05-21 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-04-21
Anmälan stänger2018-05-11
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 125 studenter

Matematik 2

KurskodTBM207 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-05-30 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-04-25
Anmälan stänger2018-05-20
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Strandler ca 50 studenter Omtentamen

Matematisk statistik

KurskodTMSG14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda55
FritextAnsvarig: Fredrik Abrahamsson ca 110 studenter

Matematisk statistik

KurskodTMAK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: ca 10 studenter

Matematisk statistik

KurskodTMSG14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Pär Sandström, sanpar ca 50 studenter

Material och design

KurskodTMDR20 Provkod1001 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextUtfasad kurs Skriver tillsammans med TMDR26

Material och design

KurskodTMDR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Samuel Awe, awesam ca 30 studenter

Material- och produktionsstyrning

KurskodTMPN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextSamma tentamen som TMPN16 ca 5 studenter

Material- och produktionsstyrning

KurskodTMPN16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda4
FritextAnsvarig: Fredrik Tiedemann ca 15 studenter

Materialteknik och möbelkonstruktion

KurskodTMKK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-03-12 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextTräcentrum, Nässjö Aulan

Mekanik 1

KurskodT1MK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-30
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda11
FritextTillsammans med T1MK16/1601 Ansvarig: Lennart Mähler

Mekanik 1

KurskodT1MK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda50
FritextAnsvarig: Lennart Mähler ca 20 studenter

Mekanik 2

Inställt

KurskodT2MK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Lennart Mähler, mahlen Utfasad kurs tenteras för näst sista gången ca 15 studenter Detta tillfälle ställs enlig ansvarig in.

Mjukvaruutveckling ur ett produktperspektiv

KurskodTMUR25 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rob Day ca 10 studenter Utfasad kurs, tenteras för sista gången. This is the last time for this exam.

Mjukvaruutveckling ur ett produktperspektiv

KurskodTMUR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Rob Day ca 5 studenter

Modellering och simulering av gjutning

KurskodTMSS27 Provkod1701 SalHe309
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda24
FritextAnsvarig: Attila Dioszegi ca 40 studenter

Modellering och simulering av gjutning

KurskodTMSS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Attila Dioszegi ca 10 studenter

Människa-Teknik-Organisation

KurskodTMTR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anette Karltun ca 10 studenter

Möbeldesign 1

KurskodTMDK15 Provkod1501 SalLönnen, Träcentrum
Provdatum2018-01-08 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-12-08
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
Fritext

Möbeldesign 2

KurskodTMNK14 Provkod1401 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-18 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-18
Anmälan stänger2017-12-08
Antal anmälda20
Fritext

Möbeldesign 2

KurskodTMNK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid1300 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextTräcentrum, Nässjö Lönnen

Olinjär FEA

KurskodTOLR24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Hansbo ca 15 studenter

Operativsystem för inbyggnad

KurskodTOIK14 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Bengt Ekeberg, EkBe ca 20 studenter

Operativsystemsteori

KurskodTOSK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Bengt Ekeberg, ekbe ca 25 studenter

Optimeringsdriven design

KurskodTODS25 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Roland Stolt, stro ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för sista gången

Optimeringsdriven design

KurskodTODS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Kent Salomonsson ca 5 studenter

Produktionsledning

KurskodTPLS24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda3
FritextUtfasad kurs, tenteras för sista gången. Tenteras tillsammans med TPLS27

Produktionsledning

KurskodTPLS27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Nina Edh Mirzaei, edhnin ca 5 studenter Utfasad kurs. Tenteras ytterligare 2 gånger

Produktionslogistik

KurskodTPLN14 Provkod1401 SalCampus Arena
Provdatum2017-12-17 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda110
FritextAnsvarig: Joakim Wikner ca 100 studenter Datum ändrat i samråd med ansvarig.

Produktionslogistik

KurskodTPLN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-13 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-03
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Joakim Wikner, WJoa ca 40 studenter

Produktionsstyrning

KurskodTPOK15 Provkod1501 SalB3029 A-I, E2105 J-L, E2404 N-R, forts. fritext
Provdatum2017-12-19 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-09
Antal anmälda110
FritextE2432 S-T, E2433 U-Ö Specialtenta B3039 Ansvarig: Martin Lennartsson ca 100 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Produktionsstyrning

KurskodTPOK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Martin Lennartsson, lenmar ca 40 studenter PingPong tentamen, se till att du har åtkomst till PingPong

Produktionsteknik 1

KurskodTP1N16 Provkod1601 SalCampus Arena
Provdatum2017-12-17 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda36
FritextAnsvarig: Jonas Bjarnehäll ca 50 studenter

Produktionsteknik 1

KurskodTP1N16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Jonas Bjarnehäll ca 10 studenter

Produktionsutveckling I, strategi och system

KurskodTP1R27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda7
FritextAnsvarig: Carin Rösiö ca 15 studenter

Produktspecificering och kravhantering

KurskodTPKS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rob Day, dayrob ca 5 studenter

Programmering för automatiserad konstruktion

KurskodTPAR27 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Joel Johansson ca 5 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account.

Programmering i Python

KurskodTPPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-10 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-31
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Peter Larsson-Green, larpet ca 5 studenter

Projekteringsstöd för belysningsplanering

KurskodTBEK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Johanna Glans ca 5 studenter

Projektledning

KurskodTPLK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Erik Havemose Examinator Karin Havemose ca 5 studenter

Projektledning

KurskodTPRG10 Provkod1001 SalE2105
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Rigmor Skoglund ca 15 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto. Datum ändrat i samråd med ansvarig.

Projektledning

KurskodTPRG10 Provkod1002 SalE2105
Provdatum2018-02-11 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-01
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rainer Winkler ca 10 studenter PingPong tenta - Se till att du har åtkomst till Pingpong! Enligt ök med kursansvarig så går denna PingPong tentamen under helgen

Projektledning

KurskodTPRG10 Provkod1003 Sal
Provdatum2018-03-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Rigmor Skogslund PingPong tentamen, se till att ditt konto är aktivt ca 30 studenter

Projektledning och metoder

KurskodTPJG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda17
FritextAnsvarig: Rainer Winkler, wira ca 40 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Prototyptillverkning

KurskodTPTK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-02-16 Starttid1300 Sluttid1600
Anmälan öppnar2018-01-16
Anmälan stänger2018-02-06
Antal anmälda0
FritextTräcentrum, Nässjö Lönnen

Samhällsbyggnad

KurskodTSBG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Anne-Marie Dahl dahann ca 15 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången.

Samhällsbyggnad

KurskodTSBG13 Provkod1302 SalE2105
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-05
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Ann-Marie Dahl, dahann, Martin Lennartsson ca 20 studenter Utfasad kurs tenteras näst sista gången Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto. Enl ök med kursansvarig

Samhällsbyggnad

KurskodTSBG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda103
FritextAnsvarig: Anne-Marie Dahl ca 60 studenter

Samhällsplanering

KurskodTSAG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2018-01-02
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: dahann ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gång!

Service Level Management

KurskodTSLK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Kvanemo Examinator: Sonny Johansson ca 10

Skriptprogrammering

KurskodTSPG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Peter Larsson-Green, larpet ca 25 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Skriptprogrammering

KurskodTSTG17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-14 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-04
Antal anmälda0
FritextTillsammans med TSPG17 ca 10 studenter PingPong tentamen se till att du har ett giltigt konto

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1501 SalA0320
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-27
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Maria Assarsson

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

Inställt

KurskodTS1G15 Provkod1701 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Assarsson Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

Inställt

KurskodTS1G15 Provkod1702 Sal
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Assarsson Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1710 SalA0320
Provdatum2017-12-16 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda10
FritextAnsvarig: Maria Assarsson Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Samma tentamen gäller även för provkod 1701 ca 30 studenter Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1711 SalA0320
Provdatum2017-12-16 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-16
Anmälan stänger2017-12-06
Antal anmälda8
FritextAnsvarig: Maria Assarsson Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Samma tentamen gäller även för provkod 1702 ca 30 studenter Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1801 Sal
Provdatum2018-03-27 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: ca 130 studenter tillsammans med LS1G15 och JSAG13

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1802 Sal
Provdatum2018-03-27 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: ca 130 studenter tillsammans med LS1G15 och JSAG13

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1710 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid0800 Sluttid1200
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Samma tentamen gäller även för provkod 1701 ca 15 studenter Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 1

KurskodTS1G15 Provkod1711 Sal
Provdatum2018-04-07 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2018-01-15
Anmälan stänger2018-02-22
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAG13 och LS1G15 Samma tentamen gäller även för provkod 1702 ca 15 studenter Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-03
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAK13 och LS2K15 Omtentamen 1

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-03
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextMaria Kjörning tillhör TS2K15

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1710 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-03
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör Ts2k15/1701

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1711 Sal
Provdatum2018-02-03 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-01-03
Anmälan stänger2018-01-24
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-06-02 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-05-02
Anmälan stänger2018-05-23
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Maria Kjörning Tillsammans med JSAK13 och LS2K15 Omtentamen 2

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-06-02 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-05-02
Anmälan stänger2018-05-23
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1710 Sal
Provdatum2018-06-02 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-05-02
Anmälan stänger2018-05-23
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15/1701

Svenska - språket, kulturen och samhället 2

KurskodTS2K15 Provkod1711 Sal
Provdatum2018-06-02 Starttid1400 Sluttid1800
Anmälan öppnar2018-05-02
Anmälan stänger2018-05-23
Antal anmälda0
FritextMaria Kjöring tillhör TS2K15

Säkra mjukvarusystem

KurskodTSMS25 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Anders Adlemo, adland ca 6 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Tillverkningsteknik

KurskodTTVK14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1600 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda5
FritextAnsvarig: Ehsan Ghassemali ca 30 studenter Pingpong exam. Please make sure that you have a valid account. ((Tillverkningsteknik Manufacturing Technology) - TTVK14 - A17

Tillämpad FEM med dimensionering

KurskodTFDK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda16
FritextAnsvarig: Mirza Cenanovic, cenmir ca 20 studenter

Tillämpad matematik och fysik

KurskodTMFG16 Provkod1601 SalCampus Arena
Provdatum2017-12-17 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-01
Anmälan stänger2017-12-07
Antal anmälda31
FritextAnsvarig: Thomas Biro ca 40 studenter Datum ändrat enligt överenskommelse med ansvarig.

Tillämpad matematik och fysik

KurskodTMFG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-02-10 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-01-31
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Thomas Biro ca 15 studenter

Tillämpad webbarkitektur

KurskodTAWK17 Provkod1702 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Kohlin, KoJo ca 25 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Tillämpad webbarkitektur II

KurskodT2TK17 Provkod1701 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Johan Kohlin, KoJo ca 20 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

Trådlösa nätverk

KurskodTTNK15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-15 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-05
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Sigurd Israelsson, isrsig Examinator: Anders Adlemo, adland ca 15 studenter PingPong exam, make sure that you have access to PingPong

User Experience Design

KurskodTUER26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda1
FritextAnsvarig: Andrea Resmini, rean ca 15 studenter

Utredningsmetodik

KurskodTUKK16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Rainer Winkler ca 10 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Utveckling av distribuerade applikationer

KurskodTUDS26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-06 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-27
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Vladimir Tarasov, tavl ca 5 studenter. Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången.

Utveckling av produktion, strategi-system-teknik

KurskodTUPR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda2
FritextAnsvarig: Carin Rösiö ca 5 studenter Utfasad kurs, tenteras för näst sista gången

Utveckling av produktion, strategi-system-teknik

KurskodTUPS24 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-12-04
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda1
FritextTillsammans med TUPR26 ca 5 studenter

Utveckling av sociotekniska system

KurskodTUSG15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-02-18 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2018-01-10
Anmälan stänger2018-02-08
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: Ulf Seigerroth, SeUl ca 10 studenter

Vattenförsörjning-, spillvatten- och dagvattensystem

KurskodTVSN15 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid1300
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda3
FritextAnsvarig: Nasik Najar, najnas ca 20 studenter

Webbutveckling med JavaScript och DOM

KurskodTWJK14 Provkod1402 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda12
FritextAnsvarig:Peter Larsson-Green ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Verksamhetsmodellering

KurskodTVMR26 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-14 Starttid1400 Sluttid1900
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-04
Antal anmälda0
FritextAnsvarig: caan ca 5 studenter Tenteras för sista gången. This is course is examined for the last time.

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation

KurskodTVEG13 Provkod1301 SalAulan, Träcentrum
Provdatum2017-12-22 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-22
Anmälan stänger2017-12-12
Antal anmälda51
Fritext

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation

KurskodTMCG16 Provkod1601 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid1200 Sluttid1500
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda13
FritextAnsvarig: Lisa Bäckvall ca 15 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation

KurskodTVEG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-01-11 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2018-01-01
Antal anmälda52
FritextAnsvarig: Lisa Bäckvall ca 40 studenter Pingpong tenta! Se till att ni har fungerande datakonto.

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation

KurskodTVEG13 Provkod1301 Sal
Provdatum2018-02-12 Starttid0800 Sluttid1100
Anmälan öppnar2018-01-12
Anmälan stänger2018-02-02
Antal anmälda0
FritextTräcentrum, Nässjö Lönnen

Virtualisering

KurskodTVUN14 Provkod1401 Sal
Provdatum2018-01-09 Starttid0800 Sluttid0930
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-30
Antal anmälda9
FritextAnsvarig: Håkan Hammarin hamhak, Sonny Johansson, examinator ca 10 studenter Pingpong tenta ! Se till att ni har fungerande datakonto.

Väg- och trafikteknik

KurskodTVTN15 Provkod1501 Sal
Provdatum2018-01-08 Starttid1400 Sluttid1700
Anmälan öppnar2017-11-15
Anmälan stänger2017-12-29
Antal anmälda13
FritextAnsvarig: Torbjörn Schultz, scto ca 10 studenter

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena