student

Tentamensschema JTH

Tentamensschema JTH

Designmetodik och projektarbete 9 HP- TDEG14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 24 oktober klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Lönnen och Eken, Träcentrum, Nässjö
 
Grunder i belysningsteknik 6 HP- TGBG16
Salstentamen/Inspera tentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 25 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: He309
Fritext: Del A+B INSPERA - exam. Please make sure that you have working JU account and Eduroam (wifi). Bring your own computer and charger. INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Lean och grön logistik 9 HP- TLLK17
Salstentamen 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 26 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ha209
 
Arbete-Människa-Teknik 9 HP- TAMK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Lördag 27 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309 A-H, He303 J-Ö
Fritext: OBS! Ändrat datum!
 
Operativsystemsteori 6 HP- TOSK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Lördag 27 oktober klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
 
Inställd
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TMCG16
Salstentamen/Datasal 3 HP (1601 Skriftlig examination)
Måndag 29 oktober klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Will be examined by home exam
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5 FUP (1601 Tentamen 1)
Tisdag 30 oktober klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
Fritext: Omtentamen
 
Cloud Computing and Data Analytics 6 HP- TCCR26
Salstentamen/Datasal 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Tisdag 30 oktober klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ga334
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 7.5 HP (1501 Examination)
Tisdag 30 oktober klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: A0323
Fritext: INSPERA-exam, Culture part Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 3 HP (1802 Kultur & samhälle: skrivuppgift)
Tisdag 30 oktober klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: A0323
Fritext: INSPERA-exam ,Culture part, Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 4.5 HP (1710, 1801, 1701 Språkfärdighetstest)
Tisdag 30 oktober klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: A0323
Fritext: INSPERA-exam, Grammer part. Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 7 FUP (1701 Tentamen 1)
Fredag 2 november klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Separate schema 1.5 HP (1802 Skriftlig inlämningsuppgift)
Måndag 5 november klockan till
Anmälan är öppen! (stänger 2018-12-14)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Responsible teacher: Maria Kjörning-Bertheau, Marica Karaiylan Contact responsible teacher for information about date and time according to separate schedule.
 
Projektledning 30 HP- TPRG18
Salstentamen/Datasal 5.5 HP (1802 Projekt och projektledarskap)
Lördag 17 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-11-07)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 3 HP (1702 Skrivuppgift)
Fredag 23 november klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-11-13)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 3 HP (1711, 1802 Skrivuppgift)
Fredag 23 november klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-11-13)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 7.5 HP (1501 Examination)
Fredag 23 november klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-11-13)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-exam, Culture part Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen/Inspera 4.5 HP (1801, 1710 Språkfärdighetstest)
Fredag 23 november klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-11-13)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Marknadsföring och försäljning 6 HP- TMFK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Måndag 26 november klockan 08:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2018-10-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Träcentrum, Nässjö. Eken/Lönnen
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Separate schema 1 HP (1803 Muntligt seminarium)
Måndag 26 november klockan till
Anmälan öppnar 2018-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Responsible teacher: Maria Kjörning-Bertheau, Marica Karaiylan Contact responsible teacher for information about date and time according to separate schedule.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Salstentamen/Inspera 5 HP (1801 Examination)
Fredag 30 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Människa-Teknik-Organisation 7.5 HP- TMTR28
Muntlig tentamen 3.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 08:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Oral exam, register as usual, detailed schedule (room and time) will be sent to registered student about one week before exam.
 
BIM - Requirements and Specifications 7.5 HP- TBRS28
Salstentamen 3 HP (1801 Examination)
Måndag 10 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 6 FUP (1702 Tentamen 2)
Måndag 10 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1703 Tentamen Ledarskap och projektledning)
Måndag 10 december klockan 08:00 till 09:30
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Grunder i belysningsteknik 6 HP- TGBG16
Salstentamen/Inspera tentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 08:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Del C INSPERA - exam. Please make sure that you have working JU account and Eduroam (wifi). Bring your own computer and charger. INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Logistiska gränssnitt 6 HP- TLGG13
Salstentamen/Datasal 2 HP (1501 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 10:30 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasat provmoment tentamen 1 av 5 PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Logistiska gränssnitt 6 HP- TLGG13
Salstentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 10:30 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Säkra mjukvarusystem 6 HP- TSMS25
Salstentamen/Datasal 3 HP (1501 Examination)
Måndag 10 december klockan 10:30 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Elektriska gränssnitt 7.5 HP- TEGK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Konstruktionsteknik 2 6 HP- TK2K15
Salstentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Dagsljusprojektering 15 HP- TDPN18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 15 HP- TBKK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Datastrukturer och algoritmer 9 HP- TDSK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Advanced Building Information Delivery 6 HP- TADS28
Salstentamen 3 HP (1801 Examination)
Måndag 10 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Modellering och simulering av gjutning 6 HP- TMSS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Måndag 10 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människa-Teknik-Organisation 7.5 HP- TMTR28
Muntlig tentamen 3.5 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 december klockan 08:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Oral exam, register as usual, detailed schedule (room and time) will be sent to registered student about one week before exam.
 
Forsknings- och utredningsmetodik 6 HP- TFUS26
Salstentamen 3 HP (1701 Individuell tentamen)
Tisdag 11 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Informationsarkitektur 7.5 HP- TAUK17
Salstentamen/Datasal 3.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Tisdag 11 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Nätverkssäkerhet 7.5 HP- TNSK18
Salstentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Nätverksprogrammering 7.5 HP- TNPK18
Salstentamen/Datasal 7.5 HP ( )
Tisdag 11 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Kvalitetsledning 6 HP- TKLK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 11 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 4 av 5 möjliga tillfällen
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 6 HP (1702 Tentamen - Differential- och integralkalkyl)
Tisdag 11 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kvalitetsledning 6 HP- TKDK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys (civ.ing) 7.5 HP- TEAG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Datorsimulering i fysik och teknik 6 HP- TDSK16
Salstentamen 6 HP (1601 Inlämningsuppgifter och laborationer)
Tisdag 11 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grafisk design och visuell kommunikation 15 HP- TG1G17
Salstentamen/Datasal 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Tisdag 11 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Produktutformning och materialval 6 HP- TPMK15
Salstentamen 4.5 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 1 av 5
 
Forma med ljus 12 HP- TFJG18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Byggmaterial och byggteknik 2 6 HP- TM2K18
Salstentamen/Datasal 5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account .PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Knowledge Intensive BIM 6 HP- TKBS28
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Material och design 6 HP- TMDR26
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Tillverkningsteknik 6 HP- TTVK18
Salstentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsutveckling II, metoder och verktyg 7.5 HP- T2PS28
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktspecificering och kravhantering 6 HP- TPKS26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Inbyggda och mobila system 15 HP- TMSN15
Salstentamen 3 HP (1502 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fördjupad nätverksdesign 7.5 HP- TFNF17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Industriell marknadsföring 6 HP- TLPK15
Salstentamen/Datasal 1 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Byggherre, ombyggnad och förvaltning 9 HP- TBOK14
Salstentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 12 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Informationslogistik 7.5 HP- TILK18
Salstentamen 7.5 HP ( )
Torsdag 13 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Salstentamen 4 HP (1705 Tentamen Ekonomi)
Torsdag 13 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Materiallära 3 HP- TMTK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 13 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
User Experience Design 6 HP- TUER26
Salstentamen/Datasal 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Internet- och molntjänster 6 HP- TMTN15
Salstentamen/Datasal 3 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 13 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Klientprogrammering I 7.5 HP- T1KK18
Salstentamen/Datasal 5 HP (1801 Skritftlig tentamen)
Torsdag 13 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Grafisk Design för New Media 15 HP- TGNK18
Salstentamen/Datasal 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Klientprogrammering 15 HP- TKPK18
Salstentamen/Datasal 5 HP (1801 Written examination)
Torsdag 13 december klockan 12:15 till 12:15
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Inställd
Ledarskap och förändringsledning 15 HP- TLFS28
Salstentamen 7 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 13 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Salstentamen inställd, examineras på annat sätt enligt kursansvarig
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen - Funktionslära och komplexa tal)
Torsdag 13 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till programmering 9 HP- TIPK17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1702 Tentamen)
Torsdag 13 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 4.5 FUP (1602 Tentamen 2)
Fredag 14 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsteknik 1 6 HP- TP1N16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Fredag 14 december klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Tillämpad matematik och fysik 6 HP- TMFG16
Salstentamen 5 HP (1601 Tentamen)
Fredag 14 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsstyrning 6 HP- TPOK15
Salstentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Fredag 14 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Företagslogistik 15 HP- TFLG18
Salstentamen 8 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ombyggnad 6 HP- TOBK18
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Företagslogistik 6 HP- TFLK15
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Fredag 14 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Logistik 6 HP- TLSK18
Salstentamen/Datasal 2 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Geoteknik 6 HP- TGOK18
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Tillämpad webbarkitektur 15 HP- TAWK17
Salstentamen 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Operativsystem 7.5 HP- TOSK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Olinjär FEA 6 HP- TOLR28
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 15 december klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra 6 HP- TLJG17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Söndag 16 december klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Geokonstruktion och förorenad mark 6 HP- TGFN15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Söndag 16 december klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematisk statistik 6 HP- TMAK17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Söndag 16 december klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematisk statistik 6 HP- TMSG14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 16 december klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Konstruktionselement 6 HP- TKEK18
Salstentamen 3.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionslogistik 9 HP- TPLN14
Salstentamen 9 HP (1401 Examination)
Måndag 17 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Ledarskap och projektledning 7.5 HP- TLPG18
Salstentamen/Datasal 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Måndag 17 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Ledarskap och projektledning 6 HP- TLPG13
Salstentamen/Datasal 3 HP (1401, 1301 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Programmering för automatiserad konstruktion 6 HP- TPAR27
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Datorstöd för konstruktion 9 HP- TDKS27
Salstentamen/Datasal 5 HP (1701 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 12:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2018-11-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Träcentrum Nässjö, Eken/Lönnen
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 12:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2018-11-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Träcentrum, Nässjö Eken/Lönnen
 
Industriell ekonomi 9 HP- TIMG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Industriell ekonomi 7.5 HP- TIEG18
Salstentamen 4.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projektledning i kundnära projekt 7.5 HP- TPNK18
Salstentamen 2.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Måndag 17 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSPG17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSTG17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Måndag 17 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Produktionslogistik 9 HP- TPLN18
Salstentamen 9 HP (1801 Examination)
Tisdag 18 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Utveckling av sociotekniska system 6 HP- TUSG15
Salstentamen 3 HP (1501 Examination)
Tisdag 18 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Företags samhällsansvar (CSR) 6 HP- TCSK17
Salstentamen 2 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Tisdag 18 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 10 FUP- TBKE06
Salstentamen 3 FUP (1601 Tentamen 1)
Tisdag 18 december klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Prototyptillverkning 6 HP- TPTK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 19 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Träcentrum, Nässjö. Eken/Lönnen
 
Belysningsplanering i kundnära projekt 15 HP- TPDN16
Salstentamen 4 HP (1603 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Datateknisk introduktionskurs 6 HP- TDIG13
Salstentamen 4 HP (1301 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället
 
Affärslogistik 9 HP- TALG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Samhällsbyggnad 9 HP- TSBG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande fysik 1 9 HP- TG1G13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Grundläggande analys 6 HP- TGAG17
Salstentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Olinjär FEA 9 HP- TOLR24
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Cloud Computing and Data Analytics 6 HP- TCCR26
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande nätverksteknik 6 HP- TGÄG14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället
 
Datateknisk introduktionskurs 7.5 HP- TDIG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ekonomistyrning för ingenjörer 6 HP- TESN15
Salstentamen 5 HP (1501 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Objektorienterad programmering 7.5 HP- TOPK18
Salstentamen 4.5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mjukvaruutveckling ur ett produktperspektiv 6 HP- TMUR26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grunderna i hållbar Supply Chain Management 6 HP- TSSG16
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Forskningsmetoder i datateknik och informatik 7.5 HP- TFIN18
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Verksamhets- och Kvalitetsstyrning 9 HP- TOQK17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Grundläggande fysik 2 6 HP- TG2G14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling 12 HP- TOMK14
Salstentamen 4 HP (1603, 1403 Tentamen B)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället
 
Ergonomi (Human Factors 2) 15 HP- TERS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Lördag 5 januari klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Väg- och trafikteknik 6 HP- TVTN15
Salstentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Konstruktionsteknik 1 6 HP- TK1K14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra och funktionslära 9 HP- TLFG13
Salstentamen 7.5 HP (1301 Tentamen, Linjär algebra)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 4 av 5 tillfällen
 
Konstruktionsteknik 1 6 HP- TK1K18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra 6 HP- TLJG17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Affärsmannaskap 9 HP- TFFN19
Tentamen/Datasal 4 HP (1701 Tentamen)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Projektledning 30 HP- TPRG18
Tentamen/Datasal 7.5 HP (1801 Projektets omvärld)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account.
 
Projektledning 30 HP- TPRG10
Tentamen/Datasal 7.5 HP (1001 Projektets omvärld)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Agilt projekt 9 HP- TAGN16
Tentamen/Datasal 3 HP (1602 Tentamen)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projektledning och gruppdynamik 7.5 HP- TPGG18
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Måndag 7 januari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Optimeringsdriven design 6 HP- TODS27
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Transport och lager 7.5 HP- TTLN18
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mekanik 2 6 HP- T2MK17
Salstentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 4.5 FUP (1602 Tentamen 2)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Diskret matematik 6 HP- TDMG13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Mätteknik och GIS 6 HP- TMGK15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Operativsystemsteori 6 HP- TOSK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
BIM - Requirements and Specifications 6 HP- TBRS27
Salstentamen 3 HP (1701 Examination)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Envariabelanalys 6 HP- TVAK13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Vattenförsörjning-, spillvatten- och dagvattensystem 6 HP- TVSN15
Salstentamen 6 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Diskret matematik 7.5 HP- TDMG17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 6 HP (1702 Tentamen - Differential- och integralkalkyl)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Trådlösa nätverk 9 HP- TTNK15
Tentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Nätverksprogrammering 6 HP- TNPK15
Tentamen/Datasal 4 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Virtualisering 9 HP- TVUN14
Tentamen/Datasal 4 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Programmering för webben 9 HP- TPWK16
Tentamen/Datasal 4.5 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Inköpslogistik 9 HP- TILN15
Tentamen/Datasal 9 HP (1501 Examination)
Tisdag 8 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Byggprocessen i anknytning till ljusdesign 6 HP- TBAK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället
 
Software Entrepreneurship and Business Planning 7.5 HP- TSEG16
Salstentamen 2.5 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Operativsystem för infrastruktur 12 HP- TORK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Entrepreneurial Governance of IT 7.5 HP- TEGR26
Salstentamen 3.5 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället
 
Cross-Channel User Experience and Service Design 6 HP- TCES27
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället
 
CAD - Grundläggande solidmodellering 7.5 HP- TCSA17
Salstentamen/Datasal 3 HP (1001 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Databasadministration 6 HP- TDAN15
Tentamen/Datasal 3 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 4 av 5 tillfällen PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Byggmaterial och byggteknik 1 7.5 HP- TM1K18
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Microstructural Engineering 6 HP- TMER27
Tentamen/Datasal 4 HP (1701 Examination)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 09:30
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Användarstudier 7.5 HP- TABG17
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Användarstudier 7.5 HP- TABG17
Tentamen/Datasal 4 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Virtualisering och molntjänster 7.5 HP- TVMK18
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 08:00 till 09:30
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Routing- och switchteknik 9 HP- TRTK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället
 
Produktionsledning 7.5 HP- TPLS28
Salstentamen 2 HP (1801 Examination)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Produktionsledning 6 HP- TPLS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället
 
Grafisk Design för New Media 15 HP- TGNK18
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling 12 HP- TOMK14
Tentamen/Datasal 4 HP (1601, 1401 Tentamen A)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster 7.5 HP- TOUK18
Tentamen/Datasal 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 HP- TOMK18
Tentamen/Datasal 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Klient-server-kommunikation 7.5 HP- TSPK18
Tentamen/Datasal 2 HP (1803 Skriftlig tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TVEG13
Tentamen/Datasal 3 HP (1301 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 HP- TEEG14
Tentamen/Datasal 4 HP (14H1 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Tentamen/Datasal 1.5 HP (1602, 1702 Skriftlig tentamen - Forskningsmetodik 2)
Onsdag 9 januari klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Entreprenörskap och affärsplanering 6 HP- TEAG15
Tentamen/Datasal 2 HP (1601, 1701 Tentamen)
Onsdag 9 januari klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 2 av 5 PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Bostadsplanering 6 HP- TBUK18
Inspera tentamen 1 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. Inspera exam! Make sure that you have your student account for the JU-account and Eduroam (wifi). Bring your own computer and charger.
 
Bostadsplanering 6 HP- TBUK15
Inspera tentamen 6 HP (1501 Övningsuppgift)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
BIM - Management and Control 4.5 HP- TBMS28
Salstentamen 4.5 HP (1801 Projekt)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsorganisation och arbetsmiljö 6 HP- TAAK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
IT Service Management 7.5 HP- TSMN19
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Tillverkningsteknik 9 HP- TTVK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 4 av 5 tillfällen
 
Programmering för webben 9 HP- TPWK16
Tentamen/Datasal 4.5 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Tentamen/Datasal 1.5 HP (1701 Ping Pong tentamen - Forskningsmetodik 1)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 4 av 5 tillfällen. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Programmering för webben 9 HP- TPWK18
Tentamen/Datasal 4.5 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Geografiska informationssystem 6 HP- TGIK14
Tentamen/Datasal 3 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 10 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-05
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Kemi 10 FUP- TBKE06
Salstentamen 3 FUP (1601 Tentamen 1)
Fredag 11 januari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-12-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 6 FUP (1702 Tentamen 2)
Torsdag 17 januari klockan 16:00 till 21:00
Anmälan öppnar 2018-12-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Salstentamen/Inspera 5 HP (1801 Examination)
Måndag 21 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 7 FUP (1701 Tentamen 1)
Måndag 11 februari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-01-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5 FUP (1601 Tentamen 1)
Tisdag 12 februari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-01-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Kemi 10 FUP- TBKE06
Salstentamen 3 FUP (1601 Tentamen 1)
Onsdag 13 februari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-01-13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 6 FUP (1702 Tentamen 2)
Torsdag 14 februari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-01-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 4.5 FUP (1602 Tentamen 2)
Fredag 15 februari klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-01-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 6 FUP (1703 Tentamen 3)
Fredag 8 mars klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-02-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 10 FUP- TBKE06
Salstentamen 3 FUP (1602 Tentamen 2)
Tisdag 19 mars klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-02-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5.5 FUP (1603 Tentamen 3)
Fredag 22 mars klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-02-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 6 FUP (1703 Tentamen 3)
Torsdag 11 april klockan 16:00 till 21:00
Anmälan öppnar 2019-03-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Kemi 10 FUP- TBKE06
Salstentamen 3 FUP (1602 Tentamen 2)
Måndag 15 april klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-03-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5.5 FUP (1603 Tentamen 3)
Onsdag 17 april klockan 16:00 till 21:00
Anmälan öppnar 2019-03-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5 FUP (1604 Tentamen 4)
Måndag 20 maj klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-04-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 2 6 FUP- TBM207
Salstentamen 6 FUP (1701 Tentamen)
Fredag 24 maj klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-04-24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 2 6 FUP- TBM207
Salstentamen 6 FUP (1701 Tentamen)
Måndag 3 juni klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-05-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Kemi 10 FUP- TBKE06
Salstentamen 3 FUP (1602 Tentamen 2)
Onsdag 5 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-05-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5.5 FUP (1603 Tentamen 3)
Måndag 10 juni klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 6 FUP (1703 Tentamen 3)
Tisdag 11 juni klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5 FUP (1604 Tentamen 4)
Onsdag 12 juni klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-05-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik 2 6 FUP- TBM207
Salstentamen 6 FUP (1701 Tentamen)
Torsdag 13 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-05-13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena