student
Sidan uppdaterad 2013-06-19

Hälsosektion - sektionen på HHJ

Hälsosektion är studerandeföreningen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Är du student vid Hälsohögskolan och har betalt den gemensamma medlemsavgiften till Jönköpings Studentkår är du medlem i Hälsosektion!

Hälsosektion är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att främja medlemmars studier, arbeta för utbildningskvalitet samt genom olika aktiviteter och tillställningar ge möjlighet till komplement till studierna.

I Hälsosektion finns det tre utskott. Utbildningsutskottet HUTT, internationella utskottet S.U.S.H.I samt det sociala utskottet Cellskapet.

Kontakt

Ordförande Hälsosektion
ordf.halso@js.ju.se

Bild: Hälsosektions logotyp