student

Tentamensschema HHJ

Tentamensschema HHJ

Viktig information om tentamen

Alla former av tentamen i sal, såväl papperstentamen som tentamen i Inspera som genomförs i sal, görs om till tentamen som genomförs digitalt och på distans. Detta gäller från och med 14 mars och tills vidare. Ordinarie tentamenssalar är öppna och finns tillgängliga för de som inte har teknisk möjlighet att genomföra tentamen på distans. Från och med måndagen den 23/3 är endast K-husets tentamenssal öppen.

Din lärare kommer att höra av sig via den lärplattform som används i kursen (Canvas eller Pingpong) och/eller e-post. Det kan finnas felaktigheter i schemat nedan, så vänligen följ uppmärksamt anvisningarna från din lärare.

Vidare beslut angående tentamina fattas löpande och ju.se/corona uppdateras kontinuerligt med ny information.

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 HP- HGGN10
Canvas 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 17 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 59
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen via Canvas/Home exam on Canvas Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Klinisk kemi 7.5 HP- HKLK13
inspera tentamen 6.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Lördag 18 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HPPK16
Inspera tentamen 6 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 18 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen via Inspera Conducted as Homeexam Inspera Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Biomekanik 15 HP- HBMK14
Tentamen 6 HP (1604 Biomekanik för ortoser och proteser)
Lördag 18 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen Conducted as Homeexam Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Biomekanik 15 HP- HBMK14
Tentamen 4 HP (1602 Rörelseapparatens biomekanik, skriftlig tentamen)
Lördag 18 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen Conducted as Homeexam Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Sjukdomslära med förskrivningsrätt 7.5 HP- HSFR29
PingPong 6.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 23 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-13)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen Conducted as Homeexam Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Canvas 1 HP (1902 Praktisk examination)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen via Canvas Conducted as Homeexam in Canvas Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Canvas 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen via Canvas . Ges som hemtentamen via Canvas Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 HP- HPVG18
Inspera tentamen 0.5 HP (1806, 1905 Individuell skriftlig tentamen i läkemedelsberäkning II)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Morfologisk cellbiologi 6 HP- HMCK12
Inspera tentamen 6 HP (1201 Examination)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Kemi 7.5 HP- HKEG17
Inspera tentamen 5.5 HP (1701 Examination)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4.5 HP- HHFN10
Inspera tentamen 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Inspera tentamen 0.5 HP (1802, 1811 Individuell skriftlig tentamen, läkemedelsberäkning)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 42
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMVG19
Inspera tentamen 6.5 HP (1903 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 50
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Inställd
Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7.5 HP- HPAK10
Inspera tentamen 4.5 HP (2001 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Civilrätt 7.5 HP- HCRN14
Inspera tentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Inspera tentamen 9 HP (1001, 1801 Vetenskaplig metod)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Inspera tentamen 4.5 HP (1901 Vetenskapsteori och kvantitativ metod)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSKG19
Inspera tentamen 7 HP (1902 Delkurs 2)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 1 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 1)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 50
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom 15 HP- HBTK18
via Zoom 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-15)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen Conducted as Homeexam Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSVK10
Inspera tentamen 9 HP (1501 Perspektiv, teori och begrepp)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-16)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Människan i ett livscykelperspektiv 10.5 HP- HMLG18
Inspera tentamen 5 HP (1801 Individuell salstentamen)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-16)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Inspera tentamen 3.5 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen; omvårdnad)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-16)
Antal anmälda: 30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSOK10
Inspera tentamen 7 HP (2001 Individuell tentamen)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-16)
Antal anmälda: 38
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7.5 HP- HAFK13
Inspera tentamen 6.5 HP (1301 Examination)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-16)
Antal anmälda: 48
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: ansvarig, Magnus Karlsson #INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Inställd
Människan i ett livscykelperspektiv (uppdragsutbildning) 10.5 HP- UMLG18
Salstentamen 5 HP (1801 Individuell salstentamen)
Söndag 26 april klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-16)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Detta tillfälle är inställt.
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 HP- HOKG18
Inspera tentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Måndag 27 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-17)
Antal anmälda: 34
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 6 HP (1102 Farmakologi)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-19)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams. Hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: Ges som hemtentamen via Inspera Conducted as Home exam in Inspera Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Inspera tentamen 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-19)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-19)
Antal anmälda: 21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Socialrätt 7.5 HP- HSRN14
Inspera tentamen 6.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-19)
Antal anmälda: 38
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 6.5 HP (1702 Farmakologi)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-19)
Antal anmälda: 81
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom (uppdragsutbildning) 15 HP- UOBK10
Salstentamen 6 HP (2001 Skriftlig tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-19)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv 7.5 HP- HSWK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-20)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective 7.5 HP- HSWK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Individual written examination)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-20)
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Inspera tentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-20)
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: Datum ändrat enligt önskemål från ansvarig. INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7.5 HP- HSSK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-20)
Antal anmälda: 40
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Hemtentamen via Inspera/Home exam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 1 HP (1701 Läkemedelsberäkning I)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-20)
Antal anmälda: 48
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 HP- HPVG18
Salstentamen 3 HP (1906 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-22)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 HP- HSIN18
Inspera tentamen 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 2 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-22)
Antal anmälda: 34
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7.5 HP- HPTR20
Inspera tentamen 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 4 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-24)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning 15 HP- HDVS28
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 6 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-26)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Inspera tentamen 4.5 HP (1902 Vetenskapsteori och kvalitativ metod)
Lördag 9 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-04-29)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Inspera tentamen 6 HP (1801, 1701 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 14 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
inspera tentamen 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Fredag 15 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-04-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Biokemi, I 7.5 HP- HB1K16
Inspera tentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Fredag 15 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Molekylärbiologi 7.5 HP- HMOK17
Salstentamen 6.5 HP (1701 Examination)
Lördag 16 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7.5 HP- HPTR20
Inspera tentamen 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 19 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Psykiatrisk omvårdnad 7.5 HP- HPSN10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Inspera tentamen 5 HP (1901 Orthopaedics)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Inspera tentamen 2.5 HP (1902 Neurology)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 4.5 HP (1903 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 1)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Inställd
Personcentrerad omvårdnad I 15 HP- HPIK17
Salstentamen 3 HP (1810, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tillfället är inställt av ansvarig lärare
 
Palliativ omvårdnad 4.5 HP- HPON10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 23 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1201 Examination)
Lördag 23 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7.5 HP- HPFK19
Salstentamen 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 1 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 1)
Söndag 24 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förvaltningsrätt 7.5 HP- HFRN14
Inspera tentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 24 maj klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen 4 HP (1810, 1801 Ind. skriftlig tentamen)
Söndag 24 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen är inställd enligt ansvarig.
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 5.5 HP (1904 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 2)
Tisdag 26 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-04-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Laboratoriemetodik, grundläggande 16.5 HP- HLMN12
Inspera tentamen 16.5 HP (1201 Examination)
Tisdag 26 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-04-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG18
Inspera tentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 30 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig:Fredrik Lygnegård. Ges som hemtentamen/ Conducted as Homeexam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html Information
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG19
Inspera tentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 30 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Fredrik Lygnegård. Ges som hemtentamen/ Conducted as Homeexam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html Information
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Inspera tentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Lördag 30 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Fredrik Lygnegård. Ges som hemtentamen/ Conducted as Homeexam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html Information
 
Anatomy and Physiology, Basic Course 7.5 HP- HANG18
Inspera tentamen 7.5 HP (1801 Examination)
Lördag 30 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Inspera digital tentamen 3 HP (1101 Statistik)
Måndag 1 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Ny tentamenstyp Inspera digital tentamen. Provet skrivs på stationära JU-datorer. Säkerställ att du känner till dina inloggningsuppgifter för JU-kontot.
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen 4 HP (2002, 1701 Praktisk examination)
Måndag 1 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning 15 HP- HDVS28
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-05-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen 3.5 HP (1702, 2001 Skriftlig examination)
Torsdag 4 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7.5 HP- HKMN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 4 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKK19
Salstentamen 1.5 HP (1902 Skriftlig tentamen)
Torsdag 4 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 HP- HPRK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMA17
Inspera tentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Torsdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Inspera tentamen 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 5 juni klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Datum ändrat av ansvarig. INSPERA venue exams . Hemtentamen/HomeexaminationPlease, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk fysik 7.5 HP- HMFG11
Salstentamen 7.5 HP (1101, 1901 Examination)
Fredag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 4.5 HP (1102 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Fredag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande psykologi för socionomer 7.5 HP- HGSK19
Inspera tentamen 4.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Fredag 5 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj 4.5 HP- HHHN10
Inspera tentamen 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 5 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Psykologi för sjuksköterskor 4.5 HP- HPSG18
Inspera tentamen 3.5 HP (1901, 1801 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 5 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera. #INSPERA venue exams. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Medicinsk bildbehandling 7.5 HP- HMBK16
Inspera tentamen 7.5 HP (1801 Examination)
Söndag 7 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-05-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Ges ej på Campus
Fritext: INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen via Inspera/Homeexam Inspera Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam Mer information om tentamen https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about examination https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 4.5 HP (2001 Solid Mechanics)
Tisdag 9 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSOK10
Inspera tentamen 7 HP (2001 Individuell tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 HP- HGGN10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 HP- HSIN18
Inspera tentamen 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-05-22)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa 7.5 HP- HMOA17
Salstentamen 7.5 HP (1202 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Salstentamen 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7.5 HP- HSNN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 1 HP (1701 Läkemedelsberäkning I)
Onsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMVG19
Salstentamen 6.5 HP (1903 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 HP- HOKN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialrätt 7.5 HP- HSRN14
Inspera tentamen 6.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa 7.5 HP- HPFA18
Inspera tentamen 7.5 HP (1801, 0801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Ekokardiografi 7.5 HP- HEKN17
Salstentamen 4.5 HP (1701 Examination)
Torsdag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7.5 HP- HNEN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Skriftlig examination)
Torsdag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 6.5 HP (1702 Farmakologi)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ca 100 studenter, ansvarig:#INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 3 HP (2002 Materials Science)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Morfologisk cellbiologi 6 HP- HMCK12
Salstentamen 6 HP (1201 Examination)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mechanics related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HMPG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Written examination)
Fredag 12 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-05-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Salstentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Fredag 12 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Inspera tentamen 6 HP (1801, 1701 Skriftlig individuell tentamen)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen 4 HP (1701, 2002 Praktisk examination)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Ekokardiografi 7.5 HP- HEKN17
Salstentamen 4.5 HP (1701 Examination)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG19
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Magnus Karlsson
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Magnus Karlsson
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Salstentamen 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Laboratoriemetodik, grundläggande 16.5 HP- HLMN12
Inspera tentamen 16.5 HP (1201 Examination)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 5.5 HP (1904 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 2)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Inspera tentamen 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Grundläggande psykologi för socionomer 7.5 HP- HGSK19
Inspera tentamen 4.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 4.5 HP (2001 Solid Mechanics)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7.5 HP- HSNN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv 7.5 HP- HSWK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective 7.5 HP- HSWK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Individual written examination)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk fysik 7.5 HP- HMFG11
Salstentamen 7.5 HP (1901, 1101 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen 3.5 HP (1702, 2001 Skriftlig examination)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMA17
Inspera tentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 HP- HOKG18
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Salstentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologi för sjuksköterskor 4.5 HP- HPSG18
Inspera tentamen 3.5 HP (1801, 1901 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: #INSPERA venue exams. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 HP- HPRK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 3 HP (2002 Materials Science)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKK19
Salstentamen 1.5 HP (1902 Skriftlig tentamen)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 4.5 HP (1102 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1201 Examination)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Inspera tentamen 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 3 HP (1101 Statistik)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7.5 HP- HKMN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom (uppdragsutbildning) 15 HP- UOBK10
Salstentamen 6 HP (2001 Skriftlig tentamen)
Lördag 29 augusti klockan 12:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 10 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKK19
Salstentamen 1.5 HP (1902 Skriftlig tentamen)
Lördag 10 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena

Driftinformation