student

Tentamensschema HHJ

Tentamensschema HHJ

Odontologiska specialiteter (uppdragsutbildning) 7.5 HP- UOSK18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Examination)
Måndag 20 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HAFO10
Salstentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Måndag 20 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFAA18
Salstentamen 6 HP (0802, 1102 Farmakologi)
Måndag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Odontologiska specialiteter 7.5 HP- HOSK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Examination)
Måndag 20 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HAFO10
Salstentamen 4.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 20 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Salstentamen 6 HP (1102 Farmakologi)
Måndag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Salstentamen 6.5 HP (1702 Farmakologi)
Måndag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsterapi, preventivt och hälsofrämjande arbete 7.5 HP- HAPK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Examination)
Måndag 20 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Laboratoriemetodik, grundläggande 16.5 HP- HLMN12
Salstentamen 16.5 HP (1201 Examination)
Måndag 20 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children 7.5 HP- HFHK15
Salstentamen 4 HP (1501 Individual examination)
Måndag 20 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Måndag 20 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-10)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik, fortsättningskurs 7.5 HP- HNFN13
Salstentamen 7.5 HP (1301 Examination)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFAA18
Salstentamen 1.5 HP (0801, 1101 Läkemedelsmatematik)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: provmoment Läkemedelsberäkning
 
Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik I 6 HP- HNUN16
Salstentamen 6 HP (1601 Examination)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människan i ett livscykelperspektiv (uppdragsutbildning) 10.5 HP- UMLG18
Salstentamen 5 HP (1801 Individuell salstentamen)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen,Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wifi). Medtag dator och laddare
 
Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik, grundkurs 7.5 HP- HNGN16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Salstentamen 1.5 HP (1101 Läkemedelsberäkning)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människan i ett livscykelperspektiv 10.5 HP- HMLG18
Salstentamen 5 HP (1801 Individuell salstentamen)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wifi). Medtag dator och laddare
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Salstentamen 1 HP (1701 Läkemedelsberäkning I)
Tisdag 21 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I (uppdragsutbildning) 15 HP- UOLK17
Salstentamen 15 HP (1701 Examination)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I 15 HP- HOLK12
Salstentamen 15 HP (1201 Examination)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologi, grundkurs 7.5 HP- HPYA18
Salstentamen 7.5 HP (0801 Examination)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7.5 HP- HAFK13
Salstentamen 6.5 HP (1301 Examination)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologi, grundkurs 7.5 HP- HPYG16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Tisdag 21 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-11)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv 7.5 HP- HSWK11
Salstentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-22)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ortopedteknik, fortsättningskurs 30 HP- HOTN11
Salstentamen 3 HP (1705 Delkurs 4)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medicinsk fortsättningskurs: immunologi, infektionssjukdomar och dermatologi 7.5 HP- HMIK12
Salstentamen 2.5 HP (1203 Dermatologi)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen 4 HP (1801 Ind. skriftlig tentamen)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Salstentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSVK10
Salstentamen 9 HP (1501 Perspektiv, teori och begrepp)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Anatomi och fysiologi för studenter i arbetsterapeutprogrammet 7.5 HP- HAAA18
Salstentamen 7.5 HP (0801 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biomekanik 15 HP- HBMK14
Salstentamen 6 HP (1604 Biomekanik för ortoser och proteser)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv 7.5 HP- HSWK11
Salstentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Normalitet, marginalisering och delaktighet 15 HP- HNMK10
Salstentamen 10.5 HP (1401 Rehabilitering, livsvillkor och välfärd)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs (uppdragsutbildning) 7.5 HP- UVGG16
Salstentamen 4.5 HP (1602 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi 7.5 HP- HVIA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs 15 HP- HKUN16
Salstentamen 9 HP (1601 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 4.5 HP (1102 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: OBS! Detta tillfälle är endast öppet för studenter i Tandhygienistprogrammet, termin 2. Studenter från andra program kommer att avanmälas
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi 7.5 HP- HVIA17
Salstentamen 7.5 HP (1202 Skriftlig tentamen)
Onsdag 22 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Onsdag 22 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-12)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs (uppdragsutbildning) 7.5 HP- UVGG16
Salstentamen 3 HP (1601 Statistik)
Torsdag 23 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 22.5 HP- HPVG15
Salstentamen 0.5 HP (1705 Individuell skriftlig tentamen i läkemedelsberäkning)
Torsdag 23 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wifi). Medtag dator och laddare
 
Normalitet, marginalisering och delaktighet 15 HP- HNMK10
Salstentamen 4.5 HP (1402 Socialpsykologi och kommunikation)
Torsdag 23 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, fortsättningskurs 7.5 HP- HDSK13
Salstentamen 7 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 23 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 3 HP (1101 Statistik)
Torsdag 23 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: OBS! Detta tillfälle är endast öppet för studenter i Tandhygienistprogrammet, termin 2. Studenter från andra program kommer att avanmälas
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen/Inspera tentamen 0.5 HP (1802 Individuell skriftlig tentamen, läkemedelsberäkning)
Torsdag 23 augusti klockan 12:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wifi). Medtag dator och laddare
 
Rörelseapparatens anatomi och fysiologi 4.5 HP- HRAK12
Praktisk examination 1 HP (1201 Praktisk examination)
Torsdag 23 augusti klockan 10:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till omvårdnad 7.5 HP- HIOG11
Salstentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Torsdag 23 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Salstentamen 3.5 HP (1702 Skriftlig examination)
Torsdag 23 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk kemi 7.5 HP- HKLK13
Salstentamen 7.5 HP (1301, 1701 Examination)
Torsdag 23 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till omvårdnad 7.5 HP- HIOG11
Salstentamen 5.5 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 23 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsliv och organisation 7.5 HP- HAGG16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Torsdag 23 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-13)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7.5 HP- HAFK13
Praktisk examination 1 HP (1302 Palpation)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning (uppdragsutbildning) 12 HP- UOHG18
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik 7.5 HP- HTFK11
Salstentamen 3.5 HP (1102 Skriftlig examination)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Salstentamen 6 HP (1701 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Salstentamen 7.5 HP (0901 Examination)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Salstentamen 15 HP (1401 Examination)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära inom ortopedteknik 7.5 HP- HJOK17
Salstentamen 5 HP (1701 Ortopedi)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära inom ortopedteknik 7.5 HP- HJOK17
Salstentamen 2.5 HP (1702 Neurologi)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HABS16
Salstentamen 3 HP (1601 Statistik)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medicinsk fysik 7.5 HP- HMFG11
Salstentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 HP- HOKG18
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-14)
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Salstentamen/Datasal 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 24 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2018-08-24)
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen/Inspera tentamen 0.5 HP (1802, 1811 Individuell skriftlig tentamen, läkemedelsberäkning)
Torsdag 6 september klockan 08:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2018-08-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HPPK16
Salstentamen 15 HP (1601 Examination)
Onsdag 19 september klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-08-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Salstentamen 9 HP (1801, 1001 Vetenskaplig metod)
Onsdag 19 september klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-08-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Provmoment Kvantitativ metod
 
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7.5 HP- HPFK18
Salstentamen 2 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 27 september klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-08-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSPG10
Salstentamen 7.5 HP (1501 Delkurs 1)
Torsdag 27 september klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-08-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Normalitet, marginalisering och delaktighet 15 HP- HNMK10
Salstentamen 4.5 HP (1402 Socialpsykologi och kommunikation)
Torsdag 27 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Civilrätt 7.5 HP- HCRN14
Salstentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 28 september klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-08-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Salstentamen 3.5 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen; omvårdnad)
Fredag 28 september klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-08-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad I 15 HP- HPIK17
Salstentamen 3 HP (1801, 1810 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 28 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologi, grundkurs 7.5 HP- HPYG16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Fredag 28 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Immunologi 7.5 HP- HIMG11
Salstentamen 6.5 HP (1701 Examination)
Fredag 28 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-08-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Salstentamen 9 HP (1001, 1801 Vetenskaplig metod)
Onsdag 10 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära för arbetsterapeuter 10.5 HP- HAAK16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Delkurs 1)
Torsdag 11 oktober klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-09-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Salstentamen 15 HP ( )
Torsdag 11 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 11 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ortopedteknik, fördjupning 12 HP- HOJN15
Salstentamen 4 HP (1503 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen 4 HP (1810, 1801 Ind. skriftlig tentamen)
Fredag 19 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig metodik, statistik 6 HP- HVSA18
Salstentamen 6 HP (0801 Examination)
Fredag 19 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi med sjukdomslära 15 HP- HFSR21
Salstentamen/Inspera tentamen 6 HP (1101 Allmän farmakologi)
Onsdag 24 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Kemi 7.5 HP- HKEG17
Salstentamen 5.5 HP (1701 Examination)
Torsdag 25 oktober klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-09-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Fredag 26 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: OBS! Endast till för studenter i programmen BMA-inr klinisk fysiologi, Röntgensjuksköterskeprogrammet ochTandhygienistprogrammet
 
Ledarskap och arbetsliv 6 HP- HLAA19
Salstentamen/Inspera tentamen 6 HP (0901 Examination)
Måndag 29 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSPG10
Salstentamen 7.5 HP (1501 Delkurs 1)
Onsdag 31 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, introduktion 7.5 HP- HOIG17
Salstentamen 4 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 31 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-09-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSPG10
Salstentamen 7.5 HP (1502 Delkurs 2)
Torsdag 1 november klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-10-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Salstentamen 7.5 HP (1201 Examination)
Torsdag 1 november klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-10-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsliv och organisation 7.5 HP- HAGG16
Salstentamen/Inspera tentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Torsdag 1 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7.5 HP- HSGN14
Salstentamen 7.5 HP (1401 Examination)
Fredag 2 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-10-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Förvaltningsrätt 7.5 HP- HFRN14
Salstentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 2 november klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-10-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Radiografi, introduktionskurs 7.5 HP- HRIG10
Salstentamen 7.5 HP (1001 Examination)
Fredag 2 november klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik 7.5 HP- HTFK11
Salstentamen 3.5 HP (1102 Skriftlig examination)
Fredag 2 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7.5 HP- HKFG11
Salstentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Fredag 2 november klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Laboratoriemetodik, introduktionskurs 7.5 HP- HLMG17
Salstentamen 4 HP (1701 Examination)
Fredag 2 november klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Salstentamen/Datasal 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 2 november klockan 08:00 till 09:30
Anmälan öppnar 2018-10-02
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 9 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära för arbetsterapeuter 10.5 HP- HAAK16
Salstentamen 3 HP (1602 Delkurs 2)
Torsdag 15 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen/Inspera tentamen 0.5 HP (1802, 1811 Individuell skriftlig tentamen, läkemedelsberäkning)
Torsdag 15 november klockan 08:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2018-10-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Lördag 17 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs (uppdragsutbildning) 7.5 HP- UVGG16
Salstentamen 3 HP (1601 Statistik)
Lördag 17 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HPPK16
Salstentamen 15 HP (1601 Examination)
Lördag 17 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Salstentamen 9 HP (1001, 1801 Vetenskaplig metod)
Lördag 17 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Provmoment Kvantitativa metoder
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 3 HP (1101 Statistik)
Lördag 17 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-10-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen endast för stud. i Tandhygienistprogrammet, start VT18
 
Civilrätt 7.5 HP- HCRN14
Salstentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 17 november klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-10-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 4.5 HP (1102 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Söndag 18 november klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-10-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen endast för studenter i Tandhygienistprogrammet, start VT18
 
Vetenskaplig grundkurs (uppdragsutbildning) 7.5 HP- UVGG16
Salstentamen 4.5 HP (1602 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Söndag 18 november klockan 15:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2018-10-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7.5 HP- HPFK18
Salstentamen 2 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 29 november klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-10-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ledarskap och arbetsliv 6 HP- HLAA19
Salstentamen/Inspera tentamen 6 HP (0901 Examination)
Måndag 3 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Arbetsliv och organisation 7.5 HP- HAGG16
Salstentamen/Inspera tentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Måndag 3 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 HP- HPVG18
Salstentamen/Inspera tentamen 0.5 HP (1806 Individuell skriftlig tentamen i läkemedelsberäkning II)
Onsdag 5 december klockan 12:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-11-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSPG10
Salstentamen 7.5 HP (1502 Delkurs 2)
Onsdag 5 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs 16.5 HP- HRFN13
Salstentamen 16.5 HP (1301 Examination)
Torsdag 6 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad I 15 HP- HPIK17
Salstentamen 3 HP (1801, 1810 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 7 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2018-11-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom 15 HP- HBTK18
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 7 december klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs 16.5 HP- HKFK12
Salstentamen 6 HP (1601 Examination)
Fredag 7 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7.5 HP- HSGN14
Salstentamen 7.5 HP (1401 Examination)
Fredag 14 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-11-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, introduktion 7.5 HP- HOIG17
Salstentamen 4 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 15 december klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Salstentamen 9 HP (1001, 1801 Vetenskaplig metod)
Lördag 15 december klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Provmoment Kvalitativ metod
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Salstentamen 3.5 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen; omvårdnad)
Lördag 15 december klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Laboratoriemetodik, introduktionskurs 7.5 HP- HLMG17
Salstentamen 4 HP (1701 Examination)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Salstentamen 7.5 HP (1201 Examination)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Radiografi, introduktionskurs 7.5 HP- HRIG10
Salstentamen 7.5 HP (1001 Examination)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7.5 HP- HKFG11
Salstentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Förvaltningsrätt 7.5 HP- HFRN14
Salstentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig metodik, statistik 6 HP- HVSA18
Salstentamen 6 HP (0801 Examination)
Lördag 15 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2018-11-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära för arbetsterapeuter 10.5 HP- HAAK16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Delkurs 1)
Söndag 16 december klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-11-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 7.5 HP- HKEG17
Salstentamen 5.5 HP (1701 Examination)
Söndag 16 december klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-11-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ortopedteknik, fördjupning 12 HP- HOJN15
Salstentamen 4 HP (1503 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 16 december klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-11-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Immunologi 7.5 HP- HIMG11
Salstentamen 6.5 HP (1701 Examination)
Söndag 16 december klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-11-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Salstentamen/Datasal 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Måndag 17 december klockan 08:00 till 09:30
Anmälan öppnar 2018-11-17
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Salstentamen 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Torsdag 20 december klockan 16:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-11-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Salstentamen 6 HP (1701, 1801 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 20 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Salstentamen 15 HP (1401 Examination)
Torsdag 20 december klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-11-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen 4 HP (1801, 1810 Ind. skriftlig tentamen)
Fredag 4 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi med sjukdomslära 15 HP- HFSR21
Salstentamen 6 HP (1102 Sjukdomslära med speciell farmakologi)
Onsdag 9 januari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2018-12-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 19 januari klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-12-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs 16.5 HP- HRFN13
Salstentamen 16.5 HP (1301 Examination)
Lördag 19 januari klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-12-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Lördag 19 januari klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-12-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi med sjukdomslära 15 HP- HFSR21
Salstentamen/Inspera tentamen 6 HP (1101 Allmän farmakologi)
Fredag 25 januari klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2018-12-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Sjukdomslära för arbetsterapeuter 10.5 HP- HAAK16
Salstentamen 3 HP (1602 Delkurs 2)
Lördag 26 januari klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-12-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs 16.5 HP- HKFK12
Salstentamen 6 HP (1601 Examination)
Lördag 26 januari klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-12-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom 15 HP- HBTK18
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 26 januari klockan 15:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2018-12-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Salstentamen 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Lördag 26 januari klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-12-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik 7.5 HP- HTFK11
Salstentamen 3.5 HP (1102 Skriftlig examination)
Lördag 26 januari klockan 15:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2018-12-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Farmakologi med sjukdomslära 15 HP- HFSR21
Salstentamen 6 HP (1102 Sjukdomslära med speciell farmakologi)
Torsdag 28 februari klockan 12:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2019-01-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena