student
Sidan uppdaterad 2014-01-13

Högskolan för lärande och kommunikation

OBS!

Se till att ha ett aktivt JU-datakonto för att kunna anmäla tentamen och/eller logga in på kursen i Canvas. Vid frågor om datakonto kontakta IT Helpdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgångna kurser vid Internationellt arbete – inriktning globala studier

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Simon Stenered simon.stenered@ju.se för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

VT21

Följande kurskoder kommer att läggas ner på grund av väsentliga förändringar. Sista kurstillfället är hösten 20. Obs! Kurserna finns kvar med en ny kurskod.

Utvecklingsstudier: Perspektiv och strategier, 7,5 hp, LUTN16 (Sista kurstillfälle HT2020)

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LUTN16) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT21. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum i god tid före kursstart, asa.westermark@ju.se. Anmäl dig via JU-appen eller studentladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Man, Society and environment, 7,5 hp, LMSG10 (Sista kurstillfälle HT2020)

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LMSG10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT21. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum i god tid före kursstart, asa.westermark@ju.se. Anmäl dig via JU-appen eller studentladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Migration och Integration, 15 hp, LMIK10 (Sista kurstillfälle HT2020)

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LMIK10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT21. Kontakta kursansvarig Maarja Saar angående datum i god tid före kursstart, maarja.saar@ju.se. Anmäl dig via JU-appen eller studentladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Internationellt arbete, 15 hp, LVIN10 (Sista kurstillfälle HT2020)

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LVIN10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT21. Kontakta kursansvarig Carina Hjelmstam Winberg angående datum i god tid före kursstart, carina.hjelmstam-winberg@ju.se. Anmäl dig via JU-appen eller studentladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv, 7,5 hp, LIKG10 (Sista kurstillfälle HT 2020).

Kursen är ersatt med följande kurskod LIKG11 från och med HT2021.

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LIKG10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT21.

Kontakta kursansvarig Tobias Samuelsson angående datum i god tid före kursstart: tobias.samuelsson@ju.se

Anmäl dig via JU-appen eller studentladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.


Människa, samhälle och miljö/Man, Society and Environment, 7,5 hp LMSG17
(Sista kurstillfälle VT 2019)

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tillfälle 1:

26 februari 2021 till 3 mars

Individuell skriftlig tentamen

Sista anmälningsdatum: 16 februari 2021

Anmäl till Åsa Westermark: asa.westermark@ju.se

Tillfälle 2:

9 april 2021 till 14 april

Individuell skriftlig tentamen

Sista anmälningsdatum: 31 mars 2021

Anmäl till Åsa Westermark: asa.westermark@ju.se

Hållbara städer i Nord och Syd, LHSK19 (Sista kurstillfälle VT-18)

Tillfälle 1:

27 maj 2020 kl. 9.00: deadline för inlämning av individuell slutrapport till kursansvarig Mikael Gustafsson.
29 maj 2020 kl. 9.00: opponering/examination via zoom

Tillfälle 2:

18 augusti 2020 kl. 9.00: deadline för inlämning av individuell slutrapport till kursansvarig Mikael Gustafsson.
20 augusti 2020 kl. 9.00: opponering/ examination via zoom

Globala ekonomiska och politiska institutioner, LGEG 18 (Sista kurstillfälle HT 19)

Tillfälle 1:

Hemtentamen v.44 2020 (26 okt -30 okt).

Sista anmälningsdatum: 12 oktober 2020

Tillfälle 2:

Hemtentamen v.13 2021 (29 mars – 2 april)

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

Kontakta kursansvarig Johanna Bergström johanna.bergström@ju.se

Communication Perspectives, LCPG 17 (Sista kurstillfälle HT 19)

Två tillfällen för omexamination erbjuds före årsskiftet 2020.

Sista anmälningsdatum: 18 december, 2020

Kontakta kursansvarig Åsa Nilsson Dahlström för individuell bokning av tentamenstillfälle. asa.dahlstrom@ju.se

Utgångna och väsentligen förändrade kurser vid lärarprogrammen

Student ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination. Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid omexamination. Om sista datum för examination passerat kontaktas studievägledningen för få vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.


____________________________________________________

HT 21
____________________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare LVPG17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

 • Seminarium 1, Vad är kunskap, 1 hp:
  21-12-09 samt 22-01-28
 • Seminarium 2, Bildanalys, 1 hp:
  21-12-09 samt 22-01-28
 • Seminarium 3 Forskningsdesign, 1 hp (består utav inlämning respektive seminarium):
  Inlämning 21-12-23 resp. Seminarium 22-01-13/22-01-14
  samt Inlämning 22-02-04 resp. Seminarium 22-02-08
 • Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp:
  22-01-21 samt 22-03-11

Kontakta kursansvarig Josefin Rostedt: josefin.rostedt@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare, LFSG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen, se datum nedan. Kontakta kursansvarig Emma Sjögren emma.sjogren@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

 • 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1, 1,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 30/10 samt 3/12
 • 1902 Individuell skriftlig tentamen, del 2, 4,5 hp, examineras vid följande två tillfällen: 29/10 samt 23/12
 • 1903 Grupplaborationer, 1,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3*
 • 1904 Seminarier, 4,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 26/10 samt 23/11
 • 1905 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 hp, upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

*För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för förskollärare LLFG17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen, se datum nedan för respektive examination. Kontakta kursansvarig Carina Svensson carina.svensson@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

 • 2101, Didaktisk uppgift, 1,5 hp, examineras följande datum: 19/11 samt 28/1 (2022)
 • 2102, Individuell skriftlig tentamen, 5 hp, examineras i en processexamination mellan 24/11-30/11 samt mellan 21/1-28/1 (2022)
 • 2103, Seminarium, 1 hp, examineras följande datum: 12/11 samt 14/1 (2022)

____________________________________________________

Lärande och utveckling för ämneslärare, LLUF16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

 1. Didaktisk gruppuppgift, 1,5 hp
  Datum: Tillfälle ett:18/11, 2021 Tillfälle två: 14/1, 2022
 1. Litteraturseminarium, 1 hp
  Datum: Tillfälle ett: 25/11, 2021 Tillfälle två: 21/1,2022
 1. Individuell skriftlig tentamen, 5 hp
  Datum: Tillfälle ett: 3/12, 2021 Tillfälle två: 25/2 2022

Kontakta kursansvarig Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Kursen Svenska II för grundlärare F-3 (L2SN19) har lagts ner

Därför erbjuds ytterligare två examinationstillfällen:

Individuell skriftlig tentamen 1, 6 hp: 21 09 13 och 21 11 29

Individuell skriftlig tentamen 2, 4 hp: 21 10 11 och 21 11 24

Seminarium, 2 hp: 21 09 02 och 21 09 21

Individuell redovisning, 5, 5 hp: 21 10 06 och 21 10 22

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp: 22 01 11 och 22 02 11

Individuell skriftlig tentamen 3, 2 hp: 22 01 21 och 22 02 18

Kontakta kursansvarig Anna Wiman Häll anna.hall@ju.se senast 10 dagar innan aktuellt examinationsdatum för att delta vid examinationen.

____________________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp
22-01-21 och 22-03-11

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21 och 22.03.05

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22

_________________________________________________________________


Matematik II för grundlärare 4-6, LMGN16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Laborationer och seminarier 1,5 hp: 211029 och 211211

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 3,0 hp: 211029 och 211211

Individuell skriftlig tentamen 3,0 hp: : 211029 och 211211

Kontakta kursansvarig Andreas Widlund andreas.widlund@ju.se senast tio dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Engelska för grundlärare F-3, 15 hp (LEGN16)

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds två ytterligare examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

*Individuell skriftlig tentamen 4hp: 210918 och 211211

Skriftlig grupptentamen 1hp: 210907 och 211207

Individuell muntlig tentamen 1hp: 210911 och 211127

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 3hp: 210924 och 220225

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 4hp: 211022 och 220325

Seminarier 2hp: 210917 och 220311

Kontakta kursansvarig, Gun Demitz-Helin, gun.demitz-helin@ju.se , senast 10 dagar före respektive examinationstillfälle.

*OBS: Individuell skriftlig tentamen 4 hp, är en salstentamen och denna måste studenten själv anmäla sig till på brukligt sätt, dvs via StudentLadok eller via appen JU Mobile senast 10 dagar före tentamenstillfället!

_______________________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3, LNON16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen, 4 hp:
21.09.24 och 21.11.26

Gruppredovisning 2,5 hp:
21.09.20 och 21.10.14

Grupplaborationer 1 hp:
21.09.24 och 21.11.26

Kontakta kursansvarig Eva-Lena Jonsson eva-lena.jonsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik, LNAN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen 2 hp.
22.01.21 och 22.02.25

Individuell inlämningsuppgift 2 hp:
21.12.22 och 22.01.19

Gruppredovisning 2 hp:
21.12.14 och 22.01.13

Individuella redovisningar och gruppredovisningar 1,5 hp:
22.01.21 och 22.02.25

Kontakta kursansvarig Eva-Lena Jonsson eva-lena.jonsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, Biologi (LNGN17) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

Kontakta kursansvarig Per Askerlund per.askerlund@ju.se senast 10 dagar innan 210823 och 211127 för att delta vid examination.

_______________________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, Kemi (LNKN17) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

Kontakta kursansvarig Per Askerlund per.askerlund@ju.se senast 10 dagar innan 210823 och 211127 för att delta vid examination.


VT 21
_______________________________________________________________________

Kurserna Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 respektive 4-6 (LSUN19 respektive LSLN19 ) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare tre examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen se vidare information nedan:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift  
Tillfälle 1: 21.04.26 , Tllfälle 2: 21.06.14  och Tillfälle 3: 21.08.23 

Seminarium 3 och 4 
Tillfälle 1: 21.04.28, Tillfälle 2: 21.06.16  och Tillfälle 3: 21.08.25 
Kontakta kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSLR24

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarium 2,0 hp: 210506 och 210603

Grupparbete 2,0 hp: 210505 och 210602

Examination 3,5 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSRR27

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210505 och 210602

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210506 och 210603

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSRR29

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210505 och 210602

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210506 och 210603

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_________________________________________________________________________

Special Needs Education Gy, 7-9 (UVK), LSNR26

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Examination 7,5 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Special Needs Education for Secondary School Subject Teachers (ES), LSNR27

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group assignment 2,5 hp: 210610 och 210826

Individual assignment 5,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________________________________________________

Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), LSPR28

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1,0 hp: 210609 och 210825

Gruppredovisning 2,5 hp: 210610 och 210826

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits), LSRK16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group project 3,5 credits: 210823 och 210927

Individual assignment 4,0 credits: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6, (Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits) LSGN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group assignments 3,5 credits: 210823 och 210927

Individual assignments 4,0 credits: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (UVK), LSRN18

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 23 augusti 2021

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210823 och 210927

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (UVK), LSRN19

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210823 och 210927

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210823 och 210927

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare fritidshem, LSGK14

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 2,0 hp: 210423 och 210604

Gruppuppgift 2,5 hp: 210430 och 210604

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3,0 hp: 210507 och 210611

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare fritidshem, LSLN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 1,5 hp: 210422 och 210603

Seminarium 2 2,0 hp: 210430 och 210604

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210611

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Specialpedagogik för grundlärare fritidshem, LSFN13

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 2,0 hp: 210520 och 210604

Gruppuppgift 2,5 hp: 210604 och 210827

Individuell skriftlig uppgift 3,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Specialpedagogik för grundlärare fritidshem, LSPN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 1,5 hp: 210517 och 210603

Gruppuppgift 2,0 hp: 210604 och 210827

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Svenska I för grundlärare 4-6, LS1N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.02.23 och 21.04.06

Skriftlig reflektionsuppgift: 21.02.24 och 21.04.07

Gruppuppgift samt enskild skriftlig reflektion: 21.02.25 och 21.04.08

Workshop: 21.02.26 och 21.04.09

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.
________________________________________________________________

Svenska II för grundlärare 4-6, LS2N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.03.29 och 21.05.10

Skriftlig uppgift: 21.03.30 och 21.05.11

Didaktik: 21.03.31 och 21.05.12

Workshop: 21.04.01 och 21.05.14

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.
________________________________________________________________

Svenska III för grundlärare 4-6, LS3N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen: 21.05.18 och 21.09.07

Workshops och dramatisk gestaltning (Dramatisk gestaltning, Litteraturseminarium, Sammanfattning av artikel/didaktisk forskning): 21.05.19 och 21.09.08

Skriftlig uppgift, barnboksanalys och historik: 21.05.20 och 21.09.09

Filmseminarium: 21.05.21 och 21.09.10

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

HT 2019/VT 2020

 • Kursen i Svenska IV för grundlärare F-3 (L4SR26) har fått en ny kursplan och därmed erbjuds studenten att vid två tillfällen examineras enligt den gamla kursplanen.
  Våren 2020 erbjuds därför examinationer för varje moment vid två olika tillfällen:
  - Skriftlig individuell tentamen, 24/1 och 6/3
  - Seminarier:
  1. Grupparbete: läsundervisningens villkor och teorier (Berg 2011), 31/1 och 13/3
  2. Svenskämnets texter 1: barnlitteratur och didaktiska val, 7/2 och 20/3
  3. Svenskämnets texter 2: genrer, modaliteter, populärkultur, 14/2 och 27/3
  - Workshop: Specialpedagogik, 21/2 och 3/4
  - Vetenskaplig metod: Avhandlingsseminarium, 28/2 och 8/5
  Kontakta: Anette Almgren White anette.almgren-white@ju.se för vidare information snarast möjligt, dock senast 10 dagar innan examinationsdatum.

________________________________________________________________

 • Kursen " Engelska för ämneslärare, 31-60 hp," (LE2N16) är väsentligen förändrad från och med HT 19.

  Momentet "Written Assignment 2" (2 hp) har utgått.
  Två återstående examinationer enligt tidigare kursplan kommer att erbjudas 2019-09-20 samt 2019-12-06.

  Om du tidigare läst kursen och restar med det aktuella moment och önskar omexamineras så vänligen kontakta Anette Svensson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vidare information.
  Efter att det andra examinationstillfället passerat vänligen kontakta studievägledare för vidare hjälp.
  ________________________________________________________________
 • Kursen "Utforskande matematik i förskolan" (LUMK16) är väsentligen förändrad från och med HT 19.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Ulla-Lena Simonsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tidigare kurs kommer examineras vid två återstående tillfällen; 2019-11-27 samt 2020-04-08. Datumen gäller oavsett vilken examination som ska göras. Ska du skriva tentamen måste du som vanligt anmäla dig senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

________________________________________________________________

HT 2018/VT 2019

 • Kursen "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II" (LU2N16) har väsentligen förändrats fr.o.m. HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Lina Mrak. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen; 2018-12-07 och 2019-02-15. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

 • Kursen "Hållbarhet i en mångkulturell värld" eller "Sustainability in a multicultural world" (LHMN16, LHFN17, LHKK16, LHGN17, LHMN17, LSMN16 eller motsvarande kurs) utgår från samtliga lärarprogram vid JU från och med HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Per Bergström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen varav det första v. 44. Kontakta Per Bergström snarast möjligt för att få vidare information. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

VT 2018

 • Delkursen "Literature and Culture in the English Language 1", och därmed Engelska för Ämneslärare 1-30 hp (LE1K17), har väsentligen förändrats

  Har du tidigare läst kursen och ej klarat Examinationsmomentet "Engelskspråkig litteratur och kultur 1,
  skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp" så finns två återstående examinationstillfällen: 2018-11-30 och 2019-03-22.

  Anmäl dig för omexamination (länk till blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till kursansvarig Anette Svensson. Annika Denke är examinator. Efter att det sista datumet passerat vänligen kontakta studievägledningen.

HT 2017

 • Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och VFU I (FSLG13)
  Kursen ovan förändras väsentligen från och med ht 17. Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta studievägledningen om inte annat anges nedan. Sista datum för examination av momenten sker enligt följande:
 • "Individuell skriftlig tentamen" den 5/12 2017.
 • "Kommunikation" 7/12 kl:10.00-11.30 i Hb 420, anmäl att du önskar delta till Fredrik Ebefors.Kursstrukturen i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har väsentligen förändrats med början Vt16.

Följande kurser kommer att upphöra och ges för sista gången Ht16:

Kurs

Kurskod

Kursansvarig

Fritidspedagogik IV – Kunskapsområdets didaktik

LF4N12

Anna Klerfelt

Fritidspedagogik V – Interaktion och ledarskap

LF5N12

Maria Hammarsten

Fritidspedagogik VI - Fritidskulturer

LF6N13

Anna Klerfelt


Enligt JUs regler, Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning vid Jönköping University, har student rätt till två examinationer enligt den kursplan som studenten är registrerad på inom ett år efter beslutet om ändring.

Du som är eller har varit registrerad på någon av dessa kurser och ännu inte blivit godkänd på kursens examinationsmoment erbjuds nu möjlighet att göra detta. Kontakta kursansvarig för respektive kurs före 1 december 2016 för information om när examinationer ges för de moment som du saknar.

Cookieinställningar