student
Sidan uppdaterad 2018-03-20

HLK - Programråd för Fristående kurser

Ledamöter

​Av ledamöterna i programnämnden för fristående kurs ska tre vara externa, en student och tre personalrepresentanter. Av personalrepresentanterna ska minst en vara disputerad.

Externa ledamöter

Ann-Marie Hagström-Hirschberg
Sergei Muchin

Suppleant
Jane Andersson Jarl

Studentrepresentant

Robin Larsson

Suppleant
Vakant

Personalrepresentanter

Jörgen Svedbom, ordförande
Gunvie Möllås
Leif Ulriksson

Suppleant
Leif Carlsson

Administrativ personal knuten till nämnden

Ebba Sundin, utbildningsledare (avancerad nivå), föredragande
Dusan Zelic, utbildningsledare (grundnivå), föredragande
Kerstin Wigertz, sekreterare

Rådet leds av utbildningsledare för fristående kursområdet, övriga ledamöter utgörs av utbildningsledare för de olika programmen på grundnivå som ges vid HLK. Utbildningschef, avdelningschef och lärare kan adjungeras till rådets sammanträden vid behov.

Rådets uppgift är att:

  • Diskutera och utveckla samverkan mellan fristående kursområdet och programmen vid HLK
  • Ansvara för kvalitetsuppföljning av fristående kursområdet genom att fortlöpande följa upp kursvärderingar och föreslå åtgärder som dessa kan föranleda

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Råd för fristående kursområdet.pdf 314.8 kB 2016-03-30 11.33

Nämnden har det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Nämndens ansvar innefattar samtliga fristående kurser vid HLK.