student
Sidan uppdaterad 2018-03-20

HLK - Programråd för Fristående kurser

Ledamöter

​Av ledamöterna i programnämnden för fristående kurs ska tre vara externa, en student och tre personalrepresentanter. Av personalrepresentanterna ska minst en vara disputerad.

Externa ledamöter

Ann-Marie Hagström-Hirschberg
Sergei Muchin

Suppleant
Jane Andersson Jarl

Studentrepresentant

Robin Larsson

Suppleant
Vakant

Personalrepresentanter

Jörgen Svedbom, ordförande
Gunvie Möllås
Leif Ulriksson

Suppleant
Leif Carlsson

Administrativ personal knuten till nämnden

Ebba Sundin, utbildningsledare (avancerad nivå), föredragande
Dusan Zelic, utbildningsledare (grundnivå), föredragande
Kerstin Wigertz, sekreterare

Nämnden har det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Nämndens ansvar innefattar samtliga fristående kurser vid HLK.