student
Sidan uppdaterad 2018-03-20

HLK - Programråd för Internationellt arbete

Programrådet ska utveckla och driva frågor som berör programmets relevans för samhälle och yrkesliv nationellt och internationellt.

Ledamöter

I nämnden ingår åtta ledamöter, varav tre ska vara externa, två studenter och tre personalrepresentanter. Av personalrepresentanterna ska minst två vara disputerade. Suppleanter utgörs av en extern, två studenter och en lärare.

Externa ledamöter

Mattias Ingeson, ordförande
Håkan Ericson

Suppleant
Inger Johansson

Studentrepresentanter

Johanna Ekman
Unni Logård

Suppleanter
Karolina Klasander
Agnes Vungi

Personalrepresentanter

Magnus Apelqvist
Klars Borell
Laila Nielsen

Suppleant
Britt Allvin

Administrativ personal knuten till nämnden

Åsa Westermark, utbildningsledare och föredragande
Kerstin Wigertz, sekreterare

Cookieinställningar