Hälsohögskolan

Hälsohögskolan är ett av de ledande lärosätena i Sverige för akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

På Hälsohögskolan förbereds studenterna för en föränderlig framtid i en kreativ studiemiljö. Utbildningarna har fått mycket positiva omdömen i nationella utvärderingar och lyfts fram i massmedia som goda exempel. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Forskningen vid Hälsohögskolan har ett högt anseende nationellt såväl som internationellt. Regionala, nationella och internationella samarbeten ger upphov till nya kreativa innovationer som formar en bättre framtid. Samarbeten med verksamheter inom vård och socialt arbete samt andra lärosäten främjar utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan praktik och teori vilket skapar förbättringar inom vård, hälsa och socialt arbete.

 

Hälsohögskolan är en internationell mötesplats med möjligheter att få fördjupade insikter om hälsa, vård och socialt arbete genom kulturella jämförelser och influenser. Internationaliseringsarbetet vid Hälsohögskolan sker inom samtliga utbildningsnivåer och i forskning. Verksamheten omfattar studentutbyten, lärarutbyten, kurser, uppdragsutbildning och forskningsprojekt. Student- och lärarutbyten sker med cirka 80 partneruniversitet.

Hälsohögskolan bedriver uppdragsutbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi hjälper er att komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping.


Hälsohögskolan erbjuder forskarutbildning inom ramen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Forskarskolan utmärks av hög kompetens med minst en professor i varje ämne. Unikt är nätverks- och forskningsintegrerat arbete tillsammans med den verksamhet som berörs av doktorandens arbete. 


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information