Advisory Boards uppdrag är att bland annat stödja Hälsohögskolans ledning genom att bidraga med expertis och vara rådgivande gällande strategiska inriktningar och beslut i relation till Jönköping Universitys mission.

Externa ledamöter

 • Charlotte Larsdotter

  Charlotta Larsdotter

  Direktör för Vårdcentralerna Bra Liv
  Visa mer

  Vårdcentralerna Bra Liv är den offentligt drivna primärvården i Region Jönköping.

 • Thomas Schneider

  Thomas Schneider

  Doktori i filosofie och utvecklingschef på Stiftelsen Bräcke diakoni
  Visa mer

  Thomas Schneider har lång erfarenhet av att leda kvalitets- och utvecklingsfrågor inom idéburen vård och omsorg. Han har varit expert i flera statliga utredningar och är adjungerad lektor i kvalitetsförbättring och ledarskap på Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap där han forskar om förbättringsarbete, samskapande och innovationer.

 • Peter Thomsen

  Peter Thomsen

  Professor i medicinsk biomaterialforskning vid Göteborgs universitet
  Visa mer

  Peter Thomsen är läkare och seniorprofessor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han är en internationellt ledande forskare inom biomaterialvetenskap, där hans forskargrupp är inriktad på hur material kan integreras i kroppen. Han har erfarenhet av att leda stora nationella och internationella, interdisciplinära forskargrupper och forskningsprogram. I samverkan med företag har han medverkat i framtagandet av nya behandlingar inom ortopedi, öron-näsa-hals och odontologi. För sitt arbete har han bl.a. erhållit George Winter Award, Erna Ebeling Prize in Medical Technology och International Fellow Biomaterials Science. Han är medlem i Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA).

 • Therése Wilson

  Therése Wilson

  CEO Sordin AB
  Visa mer

  Therése Wilson har bred erfarenhet av ledarskap och produktutveckling inom MedTech och Assistive Devices genom flera ledarskapsroller inom Etac AB, ett företag med utveckling och tillverkning av hjälpmedel för funktionsnedsatta.

 • Lasse Jansson

  Socialchef Tranås kommun
  Visa mer

  Lasse Jansson är socialchef i Tranås kommun och legitimerad psykolog. I sin roll som extern ledamot i Advisory Board representerar Lasse Jansson Jönköpings läns tretton kommuners socialchefer och vård- och omsorgschefer.

Interna ledamöter

 • Eleonor Fransson

  Eleonor Fransson

  Tillförordnad vd vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  Eleonor Fransson har arbetat som lärare och forskare vid Hälsohögskolan sedan 2007 och är docent i epidemiologi. Hon har en bakgrund inom sjukgymnastik, statistik och epidemiologi. Huvudsakligt forskningsfokus ligger på arbetsmiljö och livsstil i relation till hälsa. Detta uppdrag innehar hon i kombination med uppdraget som vice vd.

 • Linda Johansson

  Tillförordnad forskningschef vid Hälshögskolan och ansvarig för Hälsohögskolans forskningsmiljö Studies of Integrated Health and Welfare (SIHW)
  Visa mer

  Linda Johansson är legitimerad sjuksköterska och docent i hälsa och vårdvetenskap. Hon arbetar som universitetslektor vid Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University och har uppdraget som forskningsmiljöansvarig för Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW). Sedan mars 2024 är hon också tf forskningschef. Lindas forskning fokuserar på gerontologisk omvårdnad, och några av de större projekten hon är involverad i handlar om våld mot äldre personer, vård och omsorg för yngre personer med demenssjukdom samt preventiv vård och hälsosamt åldrande. Hon har också medverkat i flertalet läroböcker.

 • Jenny Dahlkild

  Jenny Dahlkild

  Operativ chef och Kanslichef vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  Jenny Dahlkild har en masterexamen i nationalekonomi från JIBS och har arbetat på Jönköping University i olika verksamheter och roller i närmare 15 år.

 • Jan Mårtensson

  Jan Mårtensson

  Professor och föreståndare för forskarskolan vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  Jan Mårtenssons forskning berör huvudsakligen omvårdnad av personer med hjärtsvikt och deras närstående. Flera studier berör hur de själva uppfattar att hjärtsvikten påverkar deras livssituation och olika uppföljningsmodeller av denna patientgrupp. Jan har lång erfarenhet av såväl undervisning som forskning med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

 • Lovisa Lidåker

  Verksamhetsstrateg vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  Lovisa Lidåker har rollen som verksamhetsstrateg på Hälsohögskolan och arbetar övergripande och strategiskt med att utveckla verksamheten. Hon kommer senast från en ledande position i näringslivet och har haft störst fokus på organisationsutveckling.

 • Agneta Stenebrand

  Agneta Stenebrand

  Utbildningschef vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  Agneta Stenebrand har tidigare arbetat som lärare och programansvarig på tandhygienistprogrammet. Agneta är lektor i oral hälsovetenskap och har en bakgrund som tandhygienist med speciellt fokus på barntandvård. Hälsohögskolan har varit Agnetas arbetsplats sedan 2007. Intresset för utbildningsfrågor och kvalitet har gradvis vuxit fram sedan dess.

 • Sussie Johannesson

  Sussie Johannesson

  Vd-sekreterare vid Hälsohögskolan
  Visa mer

  Sussie Johannesson är Hälsohögskolans vd-sekreterare. Tidigare uppdrag på Hälsohögskolan har varit som forskningskoordinator och som koordinator på Institutet för gerontologi.