Besök från USA

Studenter tillsammans med en lärare från Utah State University i USA befinner sig just nu på IFG för att gå kursen Aging in a Welfare State. På förmiddagarna får de ta del av föreläsningar från personal från Hälsohögskolan, och på eftermiddagarna har de besökt olika boenden, varit på en förskola och besökt en träffpunkt för pensionärer. Kursen avslutas med besök på Annero på Visingsö.

2018-06-04