Lärare från avdelningen för naturvetenskap och biomedicin på utbyte i Portugal

Ida Åström Malm och Emma Kramer har varit på lärarutbyte vid Escola Superior De Saúde Politécnico Do Porto i Porto, Portugal. De hade föreläsningar inom neurofysiologisk undersökningsmetodik (sömn och sömnundersökningen multiple sleep latency test), klinisk fysiologisk undersökningsmetodik (ultraljud kärl och ekokardiografi i 3D) samt mer samhällsorienterande med lik- och olikheter mellan svensk och portugisisk sjukvård. De deltog också vid VFU-besök på sjukhuset (kärldiagnostik) och praktisk undervisning inom elektroneurografi och ekokardiografi 2D.

2018-06-12