Jönköping Academys International Day

Måndagen den 17/9 klockan 13-16 är du välkommen på Jönköping Academys International Day. Under dagen får vi lyssna till fem forskare från Storbritannien, Canada, Sverige och USA kring frågan om ’co-production’ inom hälso- och välfärdsverksamheter. Vi träffas på Hälsohögskolan i lokal Ga626, anmälan senast den 12/9 till johanna.grek@ju.se.

2018-09-05