Besök från Portsmouth

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin har haft besök av två lärare från University of Portsmouth, England. Lärarna Tracy Wallis och Jo-Ann Taylor som undervisar studenter inom tandvård, besökte Tandhygienistprogrammets Studentklinik på HLK, föreläste och medverkade i seminarium för studenter under veckan. De hade även en uppskattad presentation för personalen om ett digitalt verktyg ”Lift-up” som används för bedömning och återkoppling vid klinisk handledning.

2018-09-28