Lärare från avdelningen för naturvetenskap och biomedicin besökte Sydafrika

Ett student- och lärarutbyte, via LP-projekt, genomförs sedan fem år tillbaka på Sefako Mekgatho Health Science University, Pretoria I Sydafrika. Studenter och lärare därifrån besökte Hälsohögskolan i våras och nu under hösten besökte lärarna Ulrika Lindmark och Åsa Wilsson tandhygienistprogrammet i Pretoria. De träffade bland annat de två svenska utbytesstudenterna Forat Pola och Emanuel Grosu. Efter att nedanstående bild togs gick studenterna till ett online-seminarium tillsammans med studenter på Hälsohögskolan.

2018-10-09