HHJ medverkade vid Internationaliseringsdagarna!

Vid Internationaliseringsdagarna i Uppsala representerades Hälsohögskolan av Ingalill Gimbler-Berglund, lärare och ordförande för Hälsohögskolans internationella råd på HHJ, och Joy Torgé, filosofie doktor i Äldre och åldrande på HHJ. Årets tema ”från strategisk agenda till handling” är kopplat till Agneta Bladhs Strategisk agenda för internationalisering, delbetänkande av Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor.

Konferensen belyste bra exempel från lärosäten som på olika sätt arbetar med metoder kopplade till fyra utvalda delmål i internationaliseringsutredningen. Ingalill och Joy presenterade under dag två goda exempel på konkret internationalisering på hemmaplan med
fokus på lärare och deras kompetenser.

Ingalill: ”Det var väldigt givande dagar och vi fick positiv feedback från UHR:s medarbetare på vår inkluderande internationalisering där många lärare är engagerade i det internationella arbetet och på det viset kommer vi närmare våra studenter. Efter den positiva feedbacken räknar vi med ett besök från UHR.”

2018-12-17