student
Sidan uppdaterad 2013-10-08

Verksamhetsförlagd utbildning för Hälsohögskolan

Verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet 

Med verksamhetsförlagd utbildning avses den del av studierna som är förlagd inom hälso- och sjukvård i landsting eller inom kommuner i Jönköpings län. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenterna tillägnar sig kunskaper och färdigheter samt utvecklar ett professionellt förhållningssätt. De verksamhetsförlagda studierna som tidsmässigt är förlagda i sammanhållande perioder, ger även möjlighet till fältstudier inom områden som är relevanta för målen i den aktuella kursen. Under de verksamhetsförlagda studierna ges studenterna också möjligheter att samverka med studenter inom andra utbildningsprogram, vilket i sin tur ger ökad förståelse för olika professioner inom vården.

I vilka kurser förekommer verksamhetsförlagd utbildning?

I nedanstående kurser förekommer verksamhetsförlagda studier i varierande omfattning.

 • Introduktion till omvårdnad  7,5 hp
 • Omvårdnad II 15 hp
 • Omvårdnad III 15 hp
 • Omvårdnad IV 15 hp
 • Omvårdnad, verksamhetsförlagda studier II, 7,5 hp
 • Nursing Science, Reflective Practice, 15 ECTS Credits (för internationella studenter)
 • Omvårdnad, verksamhetsförlagda studier för studenter i röntgensjuksköterskeprogrammet, 7,5 hp Omvårdnad, verksamhetsförlagda studier för studenter i biomedicinska analytikerprogrammet inriktning kliniks fysiologi, 7.5 hp
 • Omvårdnad, fortsättningskurs för studenter i röntgensjuksköterskeprogrammet 15 hp
 • Omvårdnad, fortsättningskurs för studenter i biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi, 15 hp
 • Omvårdnad, verksamhetsförlagda studier med fokus på palliativ omvårdnad, 7,5 hp.
 • Omvårdnad, verksamhetsförlagda studier med fokus på smärta och smärtlindring, 7,5 hp.
 • Omvårdnad, verksamhetsförlagda studier med fokus på sviktande cirkulation, 7,5 hp.
 • Omvårdnad, verksamhetsförlagda studier med fokus på vårdpedagogik och ledarskap, 7,5 hp.

Hur är den verksamhetsförlagda utbildningen organiserad?

Inom Landstinget i Jönköpings län landsting och i Jönköpings kommun finns handledarorganisationer som tydliggör samverkan mellan Hälsohögskolan och verksamheter inom hälso- och sjukvård. Studenten följer i möjligaste mån handledarens schema, vilket kan innebära utbildning på dagtid, kväll, helg samt ev. natt.
Länk till:

Huvudhandledarna presenteras på  Landstinget i Jönköpings läns hemsida och Futurums hemsida
  

Vem ansvarar för vad?

VFU-koordinatorns roll
Katarina Bolin, Avdelningen för omvårdnad, ansvarar för att administrera de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna efter överenskommelse mellan verksamheten och Hälsohögskolan.
Kursansvarigs roll
För varje kurs finns en kursansvarig lärare. För frågor och funderingar om kursens innehåll, examinationer etc. kontakta respektive kursansvarig lärare.
Kontaktlärarens roll
För information om kontaktlärarens roll, se: 
Handledarorganisation inom landstinget i Jönköpings län Pdf, 38.2 kB.

Vilka är kontaktlärarna?

Fr.o.m vårterminen 2012

Siv Honkala
Kontaktlärare för Kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings kommun, Habo och Mullsjö kommun.

Åsa Jaktlund
Kontaktlärare för Höglandets sjukvårdsområde och kommunerna i den östra delen av Jönköpings län.

Britt-Marie Gustafsson
Kontaktlärare för Värnamo sjukvårdsområde.  Kommunerna i den södra delen av Jönköpings län.

Annica Herentz
Kontaktlärare för följande kliniker inom Jönköpings sjukvårdsområde, Länssjukhuset Ryhov: Kirurgiska kliniken, Geriatriska kliniken, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Avancerad hemsjukvård, Psykiatriska kliniken, Ortopedkliniken, Onkologkliniken samt Intensivvårdsenheten.

Helen Pettersson
Kontaktlärare för följande kliniker inom Jönköpings sjukvårdsområde, Länssjukhuset Ryhov: Medicinkliniken, Akutenheten, Infektionskliniken, Ögon-och Öronkliniken, Kvinnokliniken samt Barnkliniken.

Helen Pettersson
Primärvården i Jönköpings sjukvårdsområde.

Ingalill Gimbler-Berglund
Kontaktlärare för Anestesiklinikerna i länet (för specialistsjuksköterskeprogrammen).

Maria Henricson
Kontaktlärare för Intensivvårdklinikerna i länet (för specialistsjuksköterskeprogrammen).

Berit Munk/Helen Pettersson
Kontaktlärare för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska för hela Jönköpings län.

Var finns det verksamhetsförlagda utbildningsplatser?

På  Landstinget i Jönköpings läns hemsida och Futurums webbplats finns kartor som beskriver studieplatsens lokalisation. Där finns även presentationer av de olika verksamheterna.
Kommunernas webbplatser:

 

Har studenterna möjlighet att välja placering för den verksamhetsförlagda utbildningen?

Studenterna kan inte på eget initiativ ordna sin egen utbildningsplats, ej heller välja studieplats. Studenten har dock möjlighet att inkomma med önskemål om studieplats till VFU-koordinator.

Den verksamhetsförlagda studieplatsen bör inte vara förlagd inom en verksamhet där studenten tidigare varit student eller arbetat, eller har haft andra kontakter som kan påverka bedömningen av studenten.

Övrigt

Tystnadsplikt, sekretess: www.riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förmåner:

 • För resor och boende se Landstinget i Jönköpings läns hemsida och Futurums hemsida

Länkar: