Ann Ludvigsson och Carin Falkner

Här kan du hitta några presentationer från konferenser där Encells medarbetare har medverkat. 

Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Joel Hedegaard och Martin Hugo presenterar sin forskning om välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan.

Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anders Dybelius talar om historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet.

Livslångt lärande för välbefinnande, mångfald och delaktighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell adresserar livslångt lärande i ett internationellt perspektiv.

Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 28 augusti 2020 höll vår affilierade forskare Ann-Kristin Boström sin docentföreläsning.

Folk High School and older adults learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Joel Hedegaard och Martin Hugo berättar om sina studier med äldre personer på folkhögskola.

Support for digital inclusion among elderly persons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ulli Samuelsson presenterar sin forskning om digital inkludering för äldre och behovet av "varma experter".

Kvinnors företagande på landsbygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges landsbygd håller på att avfolkas. Det finns förhoppningar om att nyföretagande ska vända utvecklingen, men det talas tyst om att de nya företagen ofta är kvinnors. Forskargruppen EMBLA, där Helene Ahl ingår, består av forskare från fem svenska lärosäten. De studerar kvinnors företagande.

Att motivera när ingen motivation finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Martin Hugo presenterar sin forskning om Skolidentitet och omställningstid, om personer som av olika anledningar hamnat i utkanten av utbildningssystemet. Docentföreläsning, april 2019. 

Policy rationales for older adults learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Satya Brink, affiliated researcher at Encell and the School of Education and Communication in Jönköping, presents her work on learning policy rationales for older adults. ESREA 9th Triennial European Research Conference, Belgrade 2019.

Välbefinnande och livskvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ann-Kristin Boström, presenterar Quality of life and well-being – a historical perspective of the theoretical concepts and the experiences from the first welfare generation in SwedenELOA 2018.

Senioruniversitetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell presenterar New challenges late in life – advanced studies for pensionersELOA 2018.

Shedfruar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Joel Hedegaard presenterar Catching glimpses of youth: Women's experiences of their husbands visiting Men's Shed på ELOA 2018.

Lärande mellan generationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patrik Standar, Linnéuniversitetet, presenterar Expanding intergenerational learning – a gain for all not only the elderlyELOA 2018.

Utbildning för unga vuxna med högfungerande autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Martin Hugo presenterar sin och Joel Hedegaards forskning om unga vuxna med högfungerande autism.

Lärande senare i livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, diskuterar i sin presentation existentiella perspektiv på lärande senare i livet.

Tillgång till utbildning och arbete för långtidssjuka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Claudia Gillberg är affilierad forskare i pedagogik vid Encell. De senaste åren har hon fokuserat på "disability studies" och hur tillgången till utbildning och arbetsmarknad ser ut för kroniskt sjuka och funktionshindrade barn och vuxna.