Encells föreläsningar

Sedan starten 2011 har Encell arrangerat öppna föreläsningar med syftet att sprida kunskap om det livslånga lärandet.

De föreläsare vi bjuder in är forskare och experter som får en möjlighet att sprida sin kunskap till en bred publik bestående av både akademiker och praktiker. För att uppmuntra till lärande i samband med dessa föreläsningar ger vi även ut ett antal frågor som kan vara en start för att i grupp fortsätta diskutera kring temat på föreläsningen. Du hittar film och diskussionsfrågor genom att klicka på den föreläsning du är intresserad av nedan.

Lifelong Learning - Theoretical perspectives and development in societylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cecilia Bjursell presents Encell - National centre for lifelong learning, and the field of lifelong learning. 

Three prespectives on lifelong learninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Cecilia Bjursell addresses three perspectives on lifelong learning in The 7th ECADOC Summer School in Career Guidance and Counselling, Jönköping University, Sweden.

Ideology and lifelong learninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cecilia Bjursell addresses ideology and lifelong learning in The 7th ECADOC Summer School in Career Guidance and Counselling, Jönköping University, Sweden.

Livslångt lärande – tre teoretiska perspektivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, diskuterar begreppet livslångt lärande utifrån tre välkända teorier.

Livslångt lärande - ett historiskt perspektiv på ett användbart begrepp

En föreläsning med Ann-Kristin Boström, fil.dr. i Internationell pedagogik, där hon ger ett historiskt perspektiv på begreppet "Livslångt lärande".

Digitalt utanförskap – en generationsfråga?

En föreläsning med Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik, om det utanförskap som kan följa i digitaliseringens fotspår. 

Hur kan vi tänka om kön och kompetens?

En föreläsning med Marie Hjalmarsson om hur det går till när yrkeskunskaper och förmågor könskodas och framförallt hur det går till när yrken "omkodas".

Lyssnandets roll i det lärande samtalet

En föreläsning med Jenny Helin om hur man kan bli uppmärksam på mötet här och nu. Det är i dessa ögonblick, som hon kallar 'living moments', som förändring, nya perspektiv och sätt att arbeta utvecklas och förverkligas.

Livslångt lärande och det bekännande samhället: att skapa medborgare

En föreläsning med Andreas Fejes om hur bekännelsen fungerar inom utbildningsvetenskapliga praktiker, och vilka sorters medborgare som därigenom skapas.

Validering av vuxnas kunnande - med rättvisa i fokus

En föreläsning med Lars Gustafsson och Lars Mouwitz om hur resultatet av en valideringsprocess är starkt beroende av att de som ansvarar för utformning och implementering är medvetna om komplexiteten i uppdraget och riskerna med att begränsa perspektivet till en rent formell skolkontext.

Folkhögskolan - en särskild väg till högre studier?

En föreläsning med Annelie Andersén om folkhögskoledeltagares uppfattning om högskola och universitet. Folkhögskolan är en institution som många anser har en särart och därmed anses vara olik andra former för utbildning.

Sidan uppdaterad 2020-06-25