Anders Dybelius

Sedan starten 2011 har Encell arrangerat öppna föreläsningar med syftet att sprida kunskap om det livslånga lärandet.

De föreläsare vi bjuder in är forskare och experter som får en möjlighet att sprida sin kunskap till en bred publik bestående av både akademiker och praktiker. För att uppmuntra till lärande i samband med dessa föreläsningar ger vi ibland även ut ett antal frågor som kan vara en start för att i grupp fortsätta diskutera kring temat på föreläsningen.

Du hittar film och eventuella diskussionsfrågor genom att klicka på den föreläsning du är intresserad av nedan.

Lifelong Learning - Theoretical perspectives and development in society Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell presents Encell - National centre for lifelong learning, and the field of lifelong learning. 

En inkluderande folkhögskola - bildning bortom normerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Joel Hedegaard och Martin Hugo berättar om sin forskning kring hur folkbildning fungerar inkluderande för såväl seniorer som bryter normer, som för folkhögskoledeltagare med högfungerande autism och för medmänniskor med psykisk ohälsa.

Three perspectives on lifelong learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Cecilia Bjursell addresses three perspectives on lifelong learning in The 7th ECADOC Summer School in Career Guidance and Counselling, Jönköping University, Sweden.

Ideology and lifelong learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell addresses ideology and lifelong learning in The 7th ECADOC Summer School in Career Guidance and Counselling, Jönköping University, Sweden.

Livslångt lärande – tre teoretiska perspektiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, diskuterar begreppet livslångt lärande utifrån tre välkända teorier.

Livslångt lärande - ett historiskt perspektiv på ett användbart begrepp

En föreläsning med Ann-Kristin Boström, fil.dr. i Internationell pedagogik, där hon ger ett historiskt perspektiv på begreppet "Livslångt lärande".

Digitalt utanförskap – en generationsfråga?

En föreläsning med Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik, om det utanförskap som kan följa i digitaliseringens fotspår. 

Hur kan vi tänka om kön och kompetens?

En föreläsning med Marie Hjalmarsson om hur det går till när yrkeskunskaper och förmågor könskodas och framförallt hur det går till när yrken "omkodas".

Livslångt lärande och det bekännande samhället: att skapa medborgare

En föreläsning med Andreas Fejes om hur bekännelsen fungerar inom utbildningsvetenskapliga praktiker, och vilka sorters medborgare som därigenom skapas.

Folkhögskolan - en särskild väg till högre studier?

En föreläsning med Annelie Andersén om folkhögskoledeltagares uppfattning om högskola och universitet. Folkhögskolan är en institution som många anser har en särart och därmed anses vara olik andra former för utbildning.