Professor i pedagogisk psykologi

Roland S Persson, PhD, FCollT, är professor i pedagogisk psykologi och har en forskningsinriktning mot hög prestation (talang), särbegåvning och makrosocial dynamik i förhållande till dessa. Persson tillhör British Psychological Society, The Qualitative Methods in Psychology Section of the British Psychological Society, American Psychological Association, World Council for Gifted and Talented Children, Human Behavior and Evolution Society och International Research Association for Talent and Development.

Roland S Persson är i huvudsak knuten till Personalprogrammet och ämnesområdet psykologi. Han är verksam inom Encell och understryker forskarens ansvar gentemot det omgivande samhället (den sk. Tredje uppgiften). Hittills har han bedrivit forskningsprojekt om musikalisk kommunikation och lärande, särbegåvning i utbildningssystemens olika nivåer, könsrollsförståelse och könsrollskonstruktens mätning och kunskapsklimat i olika europeiska länder. På senare tid har han även bedrivit en mer övergripande teoretisk forskning kring individen, samhället och social evolution.

Läs mer om Roland S Perssons forskning här.

Publikationer