Docent i socialpsykologi

Vezir Aktas, PhD, är utbildad vid Hacettepe-universitetet i Ankara i Turkiet. Han har en kandidat-, master- och forskarutbildning från universitetets humanistiska fakultet, Institutionen för psykologi. Hans forskningsfokus faller främst inom två områden: aggression och altruism. Även sociala representationer, attribution, stereotypering och grupprelationer samt konflikter är av särskilt intresse. Nyligen publicerade han tillsammans med andra forskare en artikel om akademikers situation i Turkiet. Arbetet med det fortsätter även framåt.

Aktas doktorsavhandling fokuserade på prosociala och antisociala beteenden i en turkisk urvalsgrupp genom att tillämpa Bernard Weiners ansvarsmodell (Judgement of Responsibility Model).

Han har sedan sin doktorsexamen bland annat arbetat sju år vid Hacettepe-universitetet som motsvarande universitetslektor i socialpsykologi. Han har även arbetat vid Dicle-universitetet i Diyarbakir, där han tjänstgjorde som avdelningschef och undervisade i flera av psykologins huvudområden samt i forskningsmetoder och statistik.

Aktas är sedan 2011 verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation och är sedan 2014 anställd som universitetslektor i socialpsykologi. Han tillhör forskningsmiljön Livslångt lärande och är knuten till HR-programmet samt fristående kurser. Han undervisar i allmän psykologi, socialpsykologi och i statistik.

Läs mer om Vezir Aktas forskning här.

Publikationer


Alla träffar från DiVA (33)