Henrik Kock, forskare vid Linköpings universitet, kommenterar hur nuläget för kompetensförsörjning ser ut i svenska organisationer.