Doktorand i pedagogik

Therese Uppman, född 1982, har sedan 2016 arbetat som lärare på June Folkhögskola i Jönköping där hon undervisar på allmän kurs i engelska, svenska, svenska som andraspråk samt högskoleförberedande profil.

Therese är nu också verksam i forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Halva arbetstiden (50 % av heltid) är forskning, medan den andra halvan av arbetstiden är fortsatt som folkhögskollärare.

Projektet bedrivs i nära relation till arbetet och undervisningspraktiken på June folkhögskola i Jönköping. Forskningen är del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor.

Projektet organiseras genom ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Göteborgs universitet. Forskningen ämnar bidra med praktiknära kunskap om folkhögskolan.