Affilierad forskare i pedagogik

  • Affilierad forskare

Claudia Gillberg, fil.dr., är affilierad forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. 2009 disputerade hon på avhandlingen "Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan".

Gillberg har ett stort intresse för det livslånga lärandet, feministisk teori och deltagande och lärande i organisationer. De senaste åren har hon fokuserat på "disability studies" och hur tillgången till utbildning och arbetsmarknad ser ut för kroniskt sjuka och funktionshindrade barn och vuxna. År 2016 blev hon medlem av the British Centre for Welfare Reform, ett centrum vars syfte är välfärdspolitiskt förändrings, påverkans- och förbättringsarbete.

Läs mer om Claudia Gillbergs forskning här.

Publikationer


Alla träffar från DiVA (46)