I ett liv och ett arbetsliv där det livslånga lärandet blir allt mer centralt blir livslång vägledning en nyckel till att hitta rätt. Här har vi samlat vårt material om vägledning för den som vill fördjupa sig i det. 

Ingela Bergmo Prvulovic

Ingela Bergmo Prvulovic, doktor i pedagogik, forskar om karriär och karriärvägledning. Hon har tidigare arbetat med vägledning för vuxna. 

– Mitt forskningsintresse har sin grund i min yrkesverksamma praktik, säger hon i en intervju.

Bergmo Prvulovic disputerade 2015 med avhandlingen ”Social Representations of Career and Career Guidance in the Changing World of Working Life Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Hon intervjuades då bland annat av Sveriges radio, du kan läsa mer om avhandlingen och höra radioinslaget här


I november 2018 hade vi tema vägledning i vårt månadsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här hittar du reportagen från det:

Forskarintervju med Ingela Bergmo Prvulovic. 

En intervju med Mikaela Zelmerlööw, huvudsekreterare i Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som lämnades in i januari 2019. 

Career Center leder vägen genom högskolan.


Lägg in material om mentorskap. Encellrapport och konferensmaterial. 


Bokomslag för HR-boken och den engelska utgåvan.

I boken HR – att ta tillvara mänskliga resurser, skriven av forskare vid Encell, handlar flera kapitel om vägledning. Boken har översatts och givits ut på engelska av Routledge. 


I Encells arkiv med filmade intervjuer och föreläsningar finns en föreläsning med Marie Hjalmarsson, forskare i pedagogik med inriktning mot arbetsliv vid Högskolan Väst, som pratar kring kön och kompetens


Projektet SMILE pågick under 2016 och syftet var att ta fram en modell för att utveckla mentorskapet vid arbetsplatsförlagt lärande. I ett tidigare projekt med fokus på gjuteriutbildning riktat mot utrikes födda identifierades handledaren som en nyckelperson för en lyckad övergång mellan utbildning och en etablering i arbetslivet. Här kan du se en film om SMILE:

Här hittar du publikationer om vägledning: 

Bergmo-Prvulovic, . (2014). Is career guidance for the individual or for the market? Implications of EU policy for career guidance Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. International Journal of Lifelong Education, 33:3, 376-392

Bergmo-Prvulovic, I. (2012). Subordinating careers to market forces? A critical analysis of European career guidance policy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol.3, No.2, 2012, pp. 155-170.