Doktorand i pedagogik

Nevena Pantelic är en av nio doktorander i den nationella forskarskolan i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande.

Nevena Pantelic har utbildat sig till diplomerad pedagog vid Filosofiska universitetet i Novi Sad, Serbien. På sitt föregående arbete som skolpedagog i sitt hemland har hon arbetat med planering samt utvärdering av skolarbete, pedagogisk stöttning, studie- och yrkesvägledningen, samarbete med andra skolor och institutioner osv. Vid sin ankomst till Sverige ägnade hon sig åt att studera svenska och engelska. Efteråt påbörjade hon sina studier till studie- och yrkesvägledare vid Umeå universitetet och hade hunnit läsa tre terminer när hon påbörjade sin doktorandtjänst.

Nevenas forskningsintresse handlar om integration av högutbildade utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden med fokus på den ”osynliga vägen”, alltså övergången från språkstudier i komvux/kommunal vuxenutbildning till sitt yrke i den svenska kontexten. Att överföra sina kompetenser till ett annat sammanhang är en (karakteriseras som en) komplex process där lärande och det mellanmänskliga mötet är avgörande. Hur kvinnor med utländsk högre utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat land kan stöttas i sin fortsatta karriärutvecklingsprocess i det svenska samhället är en fråga hon vill ägna sig åt.