Doktorand i pedagogik

Joel Berglund är en av nio doktorander i den nationella forskarskolan i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande. Hans forskningsintresse rör Kriminalvårdens klientutbildning, där han ska forska om klienternas och lärarnas gemensamma livsvärld.

Joel Berglund är lärare och författare. Han har undervisat på Sfi och i grundskolan och skriver barnböcker, läromedel och biografier.