Nailing ceremony for Ingrid Granbom

On 6 October at 13:30 in the entrance hall at HLK Ingrid Granbom will literally nail her doctoral thesis "Vi har nästan blivit för bra". Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik to the wall.


2011-09-28