Doctoral Dissertation Defence

On Friday 28 October at 13:15 in Hb116 at HLK Ingrid Granbom defends her doctoral thesis in Education "Vi har nästan blivit för bra" Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik.

Please note that the defence will be held in Swedish.

Faculty opponent is Professor Sven Persson, Malmö University

2011-10-20