Ett samverkansprojekt mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Region Jönköpings län avdelningen Folkhälsa och sjukvård samt Riksbyggen. 

Länk till mer om projektet