Ny avhandling undersöker internationalisering i små och medelstora företag

Företag som slutar exportera och sedan starta upp igen vid ett senare tillfälle är inte så ovanligt som man kanske tror. I en ny avhandling utforskar Andrea Kuiken mönstret för vad hon kallar "diskontinuerlig internationalisering" bland små och medelstora företag.

Ursprungligen från Nederländerna studerade Andrea Kuiken vid University of Groningen, men det var en magisterexamen vid Jönköpings International Business School (JIBS) som hon fick upp ögonen för mindre företag.

- Med tanke på min bakgrund och JIBS fokus på entreprenörskap och familjeföretag kändes det logiskt att avhandlingen skulle handla om internationalisering i mindre företag, säger Andrea Kuiken.

Forskningen om internationalisering fokuserar mest på tillväxt, enligt Kuiken, men för att förstå hur företag lyckas med sina utlandssatsningar, är det också viktigt att förstå när – och varför – de väljer att minska sitt engagemang utomlands.

- En viktig lärdom av min forskning är att avslutad export inte nödvändigtvis är ett misslyckande. Många företag fortsätter sin verksamhet på hemmaplan, säger Andrea Kuiken.

I vissa fall, särskilt med små och medelstora företag, kan det vara lönsamt att avsluta sina aktiviteter på utländska marknader. Särskilt om de har ett resursöverskott och är aktiva i en dynamisk miljö. Detta kännetecknas ofta av en hög grad av förändring, och därför behöver företagsledare vara beredda att agera på nya möjligheter.

Andrea Kuiken

Andrea Kuiken har också undersökt familjeföretag som kan ha ett exportmönster som skiljer sig från andra företag. Hon såg att de är mer benägna att kliva in och ut från exportsaktiviteter, åtnjuta av fördelarna och lärdomarna med att arbeta på främmande marknader utan att riskera alltför mycket.

- Att exportstrategierna ser olika ut i olika typer av företag, är en viktig lärdom för policymakare. Exportstimulerande program riktar sig ofta till alla företag som är intresserade av att exportera. Men alla företag är olika och det kan påverka deras deltagande och framgång i programmen. Det som fungerar för ett företag behöver inte funka för ett annat.

Andrea Kuiken försvarade framgångsrikt sin avhandling "Utforska internationaliseringen av små och medelstora företag som en diskontinuerlig process." ett projekt om internationalisering av den svenska trähusindustrin.

För ytterligare information, kontakta a.kuiken@rug.nl.

Innehållet i denna artikel har baserats på en tidigare artikel av Åsa Karlén i Entré, tidningen från ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning).

Läs hela artikeln här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2019-10-30