Spark

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning. SPARK ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Forskningen och utbildningen inom SPARK utförs inom fem tematiska områden. Varje område representerar olika behov som behöver mötas för att göra dagens industri mer kunskapsintensiv:

  • Avancerade och optimerade komponenter, material och tillverkning
  • Integrerad utveckling av produkter och produktion
  • Förnyelse och organisering för hållbar innovation
  • Digitalisering för smarta produkter och tjänster
  • Responsiva processer och försörjningskedjor

I samverkan med industrin

Forskningsprojekten inom SPARK genomförs tillsammans med små och stora företag i olika branscher. Nyttan för de deltagande företagen blir konkreta förbättringar i verksamheten, stärkt kompetens och ökad konkurrenskraft.

Är du intresserad av att delta i ett projekt med ditt företag? Du hittar mer information och kontaktuppgifter på SPARKs webbplats Öppnas i nytt fönster..