Framlagda disputationer 2021

25 februari 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Tim Heikkinen: Extended Product Models Supporting Multidisciplinary Design Automation

10 september 2021, Högskolan för lärande och kommunikation
Lars Almén: One-school-for-all As Practice – A Nexus Analysis of Everyday Digitalization Practices

29 oktober, 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Johan Jansson: Multiscale Constitutive Modeling of Heterogeneous Engineering Materials

10 december 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Cinzia Sansone: Critical Operations Capabilities for Competitive Manufacturing: A High-Cost Environment Perspective

17 december 2021, Jönköping International Business School
Nadia Arshad:The Backers Crowdfunding Journey - An Engagement Perspective

Framlagda licentiatseminarier 2021

16 april 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Toni Bogdanoff: The Influence of Microstructure on the Crack Initiation and Propagation in Al-Si Casting Alloys

4 juni 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Live Mölmen: Materials Reliability in PEM Fuel Cells

18 juni, 2021, Högskolan för lärande och kommunikation.
Henrik Hansson: Variationsteorin i praktiken. Vad en lärandeteori kan bidra med till lärares undervisning.