Hälsohögskolan stod värd för internationellt projektmöte om brukardelaktighet

Den 25-29 oktober träffades deltagarna i det Erasmus-projekt kopplat till socialt arbete och brukardelaktighet som Hälsohögskolan vid Jönköping University deltar i. Bland deltagarna fanns utbildare, yrkesverksamma och brukare från Sverige, Frankrike och Belgien. Värd för sammankomsten var Avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan.

Gruppbild på deltagare i projekt

– Vi har haft några riktigt givande dagar där vi både har arbetat intensivt tillsammans och hunnit med några trevliga aktiviteter, säger Aimée Ekman, universitetslektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan.

Den fem dagar långa sammankomsten var en del av projektet ”Social workers' education and service users’ participation: sharing experiences and improving skills”, vilket genomförs inom ramen för ERASMUS+ Strategiskt Partnerskap. Projektet startade 2020 och syftet är att göra brukare mer delaktiga i utbildandet av framtidens yrkesverksamma inom socialt arbete.

Portättbild av kvinnor

– I många länder i Europa finns en vilja att öka brukarnas delaktighet, men det är väldigt olika hur långt man har kommit. När vi fick möjlighet till finansiering från Erasmus tyckte vi att det var en bra idé att starta ett samverkansprojekt mellan våra lärosäten för att arbeta med det här, berättar Christoph Texier, lärare vid skolan Ocellia i Lyon.

Projektet är indelat i olika faser och är nu i fas två, där man arbetar fram pedagogiska verktyg för att främja och möjliggöra brukardelaktighet inom högre utbildning i socialt arbete. Den här träffen var den andra av tre projektträffar som genomförs under hösten 2021. Den första hölls i Strasbourg i september och senare i år träffas man i Gent.

– Under det här mötet presenterade deltagarna från Jönköping exempel på hur man arbetar här med att integrera brukardelaktighet i sina utbildningar inom socialt arbete. Vi har sedan tillsammans diskuterat och reflekterat över dessa exempel i syfte att utveckla så bra verktyg som möjligt, säger Christoph Texier.

Genom att flera av deltagarna i projektet själva är brukare får man med deras perspektiv på ett bra sätt i arbetet.

– Vi har till exempel två projektmedlemmar från Belgien som själva har erfarenhet av att leva i fattigdom och kan dela med sig av den erfarenheten till övriga i projektet. Hemma i Belgien bidrar de till utbildningen bland annat genom att åka ut till lärosäten och undervisa om fattigdom, berättar Lien Agache, lärare från Gent.

Porträttbild på två kvinnor som är glada

Anneli Edin och Aimée Ekman

Bland projektets medlemmar finns såväl utbildare och yrkesverksamma som brukare inom socialt arbete. Från akademin deltar lärare från Hälsohögskolan, Arteveldehogeschool i Gent, Belgien, samt Ocellia, Ecole des métiers Santé Social en Auvergne Rhône-Alpes i Lyon, Frankrike.

Från Hälsohögskolan är det främst Aimée Ekman och Anneli Edin som arbetar inom projektet.

Fyra logotyper i ett montage
2021-10-29